پاكمردي وارسته

پاكمردي وارسته

آيت الله العظمي سيّد محمّد تقي خوانساري ، از علماي بسيار وارسته و از مراجع مجاهد و بزرگ حوزه علميّه قم بود كه بسال 1371 قمري در قم در گذشت و قبر شريفش در قسمت شمال جنوبي مرقد خضرت معصومه (ع) در مسجد بالا سر قم قرار گرفته است . اين مرد بزرگ در ابعاد مختلف علمي و اخلاقي ، تنديسي از تقوا و اخلاص ‍ و نورانيّت بود . يكي از اساتيد بر جسته حوزه علميه قم دو نكته اخلاقي از ايشان نقل كرده كه در اينجا مي آورديم :
1. ما چند نفر بوديم ، مي خواستيم خدمت حضرت آيت الله العظمي خوانساري برسيم ، نزديك منزل ايشان كه رسيديم ، ديديم ايشان از جائي دارند به طرف خود مي آيند، به در منزل رسيدند سائلي به سر رسيد و به ايشان عرض كرد كه من پيراهن ندارم ، آقا وارد اطاق شد، ما هم پشت سر ايشان وارد اطاق شديم ، ديديم قباي خود را از تن بيرون آوردند و بعد پيراهن را از تن بيرون آوردند و به آن سائل دادند، و سپس قباي خود را پوشيد و همانطور بدون پيراهن نشست ، و به سؤالات ما پاسخ مي داد.
2. در جريان نماز باران خواندن آيت اللّه العظمي خوانساري ،و باريدن باران به بركت نماز او، از قراري كه در آن هنگام شنيده شد، آيت اللّه العظمي سيّد محمد حجّت و آيت اللّه العظمي صدر، به ايشان پيام دادند كه ما هم حاضريم در نماز باران شركت كنيم . ايشان در پاسخ آن پيام فرمودند: شما شركت نكنيد من نماز باران را مي خواندم ، اگر خداوند دعاي ما را مستجاب كرد و باران آمد مردم آن را به حساب همه روحانيّت مي گذارند و موجب عزّت و عظمت روحانيّت مي شود، و اگر نيامد، مردم اين را به حساب من مي گذارند، امّا موقعيّت شما محفوظ مي ماند،بگذاريد اگر لطمه اي به وجهه كسي وارد شد، آن من باشم و وجهه و موقيّت شما (براي اسلام) محفوظ باشد.


داستان دوستان/محمد محمدي اشتهاردي

مطالب مشابه