فردي مذهبي 23 ساله كارمند و دانشجو هستم بخاطر فوت پدر ناچار شدم خود را وقف زندگي دو خواهر و برادر كوچكترم كنم و در كنار تحصيل به كار مشغول شدم

فردي مذهبي 23 ساله كارمند و دانشجو هستم بخاطر فوت پدر ناچار شدم خود را وقف زندگي دو خواهر و برادر كوچكترم كنم و در كنار تحصيل به كار مشغول شدم

فردي مذهبي 23 ساله كارمند و دانشجو هستم بخاطر فوت پدر ناچار شدم خود را وقف زندگي دو خواهر و برادر كوچكترم كنم و در كنار تحصيل به كار مشغول شدم گاهي زندگي آن قدر به من فشار مي آورد، نا اميد مي شدم و از اين كه يك انسانم احساس خواري مي كردم و گاهي آرزوي مرگ مي كردم با سرو سامان گرفتن خواهران و برادرم و ورودشان به دانشگاه آنها به من فشار آوردند كه ازدواج كنم با مطالعه يك كتاب در بارة ازدواج متوجه شدم اصلاً ميل به ازدواج و جنس مخالف در وجودم نيست. و برعكس به همجنس خود بيشتر علاقه و واكنش نشان مي دهم البته اين احساس از بچگي در من وجود داشت ولي الان اين فكر مثل خوره به جانم افتاده چون با اصرار خانواده قصد ازدواج دارم با چند روان شناس صحبت كردم آنها هم نظرشان همين بود كه من بيمارم و ازدواج با اين شرايط، باعث خوشبختي ام نمي شود. حدود يك سال اين فكر باعث ركود و عقب ماندگي در تحصيل و كارم شده است . گاهي دلباخته همكارانم مي شوم و اين كار عذابم مي دهد از ترس گناه مجبورم كارم را ول كنم چه كنم؟ مطرح كردن آن در خانواده كه اصرار به ازدواجم دارند باعث آبروريزي است … مدتي است به خاطر مشكلات و افكار دچار بيماري عصبي شده ام و داروي ضد ا فسردگي و عصبي استفاده مي كنم لطفاً راهنمايي كنيد؟

اعتراف مي كنيم كه سختي هاي زيادي را پشت سر گذاشته ايد و به خاطر راحتي خواهران و برادرتان گذشت ها و تحمل هاي زيادي از خود نشان داده ايد اما اين هزينه زياد , براي شما كوله باري از تجربه، احساس ارزشمندي، پختگي ، اعتماد به نفس و رضايت حق و خانواده ات را به بار آورده كه خود سرمايه بسيار برزگي است. انسان موجودی است سرشار از توانايي و استعداد بالفعل و بالقوه. و يكي از عوامل مهم در شكفته شدن اين استعدادها روبرو شدن با سختي هاست. شايد خودتان به طور كامل به اهميت كاري كه انجام داده ايد واقف نباشيد توصيه مي كنيم يك بار به بررسي كارهاي مهمي كه كرده ايد بپردازيد آنها را در فهرستي بنويسيد و آن را پيوسته مرور كنيد. ملاحظه دوبارة موفقيت هاي زندگي ( ايفاي نقش پدري براي خانواده ـ تحصيل، كار ، كمك به خواهران و برادرتان براي به ورود به دانشگاه و …)‌روح اعتماد به نفس و احساس ارزشمندي (عزت نفس) را در شما مي دمد. شما نسبت به خيلي از همسالان خود پخته تر و با تجربه تر هستيد. نكته هاي زندگي كه آنها پس از سال ها بدست خواهند آورد اكنون در دست شماست و الان نوبت راحتي و استفاده از تجاربتان است. بسياري از بزرگان با تحمل همين سختي ها به اوج موفقيت رسيدند. ويليام جميز فيلسوف و روانشناس مي گويد« حتي ضعف و بيماري هاي ما نيز به طور غيرمنتظره اي به حال ما مفيد واقع مي شوند» اگر داستايوسكي و تولستوي زندگي پرشكنجه و عذ ابي نداشتند شايد نمي توانستند آن داستان هاي معروف و فناناپذير را بنويسند.[1] پس يك بار ديگر داستان موفقيت هاي خودتان را كه با تحمل نوشته ايد مرور كنيد اين سرمايه باعث تلاش بيشتر، روابط اجتماعي مؤثر و مفيد تر و نشاط بيشتر شما در خانه و بيرون از منزل مي شود.

علاج كار چيست؟
دوست عزيز در اين قسمت به بحث ازدواج و مشكلي كه مطرح كرده ايد مي پردازيم توجه به نكات ذيل شما را به موفقيت مي رسانند پس بخوانيد و پيوسته عمل كنيد.
1. تشخيص و درمان: تشخيص يك مشكل و يا بيماري نبايد عجولانه باشد اگر در تشخيص اشتباه كنيد در راه درمان نيز به بيراهه مي رويد براي تشخيص اين امر نياز به اطلاعات كافي از وضعيت كودكي، روابط والدين شما با هم و روابط عاطفي آنها با شما، تجربه ها و علل نفرت از جنس مخالف و خاطره ها داريم اما در كل بدانيد كه طبق نظر روان شناسان اين مشكل از دو صورت خارج نيست 1. مشكلات جسمي و فيزيولوژيكي (عدم ترشح به اندازة هورمون هاي لازم) 2. مشكل روان شناختي. بنابراين توصيه جدي ما به شما اين است كه براي تشخيص بيماري , نزد روان شناس باليني و روان پزشك متعهد و متخصص برويد و دستور العمل هاي آنها را مو به مو اجرا كنيد.
در صورت اول:
با دارو درماني مشكل برطرف مي شود و براي اين امر بايد به متخصص اعصاب و روان (يا روان پزشك) مراجعه كنيد.
در صورت دوم:
مراجعه به روان شناس باليني است. روان شناس به شما كمك مي كند تا روحيه نشاط سرزندگي، اعتماد به نفس،‌عزت نفس و ابراز وجود در شما زنده شده و مشكل روان شناختي شما رفع گردد. در كنار اين دو درمان از گنجينه باورهاي ديني خود غفلت نكنيد و با دعا و تكيه بر اعتماد به خدا به درمان خود سرعت بخشيد.
كار+باور درماني (دعا ـ نماز) +روان شناسي باليني+ روان پزشك= درمان كل مشكلات شما
از كار، ورزش و فعاليت خود كم نكنيد اينها باعث مي شود تا با نيروهاي مثبت و نقاط قوت خود مشكل كوچك خود را بر طرف سازيد.
2. در مسأله غرق نشويد:
به جاي غصه خوردن و فكر كردن به مشكل و پيامدهاي آن با تمركز بر حل مسأله از بن بست مسأله مداري و مشكل خارج شويد اين كار به مسأله اجازه نمي دهد كه بر مشكل شما بيفزايد، چون غرق شدن در مشكل , خود سبب دو مشكل مي شود. يك : حل نشدن مشكل، دو: اضطراب و نگراني حاصل از فكر كردن به مشكل، پس براي درمان حركت كنيد و مطمئن باشيد اولين قدم شما در حل مشكل به رضايت شما مي افزايد و آهسته آهسته باعث حل مشكل شما مي شود.
3. شور و هيجان جنسي:
بي ترديد دورة نوجواني و اوائل جواني همزمان است با شور و هيجان نيروي جنسي. احتمال زياد دارد كه با فاصله اين زمان و تأخير سن ازدواج  و فروكش كردن هيجان غريزة جنسي , به شما چنين فكري را القاء نموده که در سوال خود مطرح نموده ايد. و مطالعه ناقص و يك بعدي شما و اهميت امر باعث تقويت اين فكر در شما شده است. پس توصيه مي كنيم مطالعه خود را بيشتر كنيد و با افكار مثبت به جنگ افكار منفي برويد و از كمك متخصص به شكل حضوري بهره مند شويد.
4. خودگويي مثبت:
خودگويي مثبت و استفاده از جملات تأكيدي مثبت كمك مي كند تا افكار منفي از ذهن شما پاك شود و شما را به هدفتان نزديك و نزديك تر كنيد محتواي اين افكار مي تواند ذكر خدا و جملاتي مثل موارد زير باشد:
«من ميل ازدواج دارم»، «سعادت دنيوي و اخروي من در ميل به همجنسم نيست»، «ازدواج به من آرامش مي دهد»، «همسر آينده مي تواند عامل مهمي در موفقيتم باشد».

تمرين:
افكار منفي و خودگويي هاي غير سازنده و منفي (negative self-talk) دربارة اين مشكل را روي كاغذ بياوريد سعي كنيد چيزي از قلم نيفتد سپس شروع به مثبت كردن خودگويي هاي منفي كنيد و مقابل هر جمله، خودگويي و نكته مثت بنويسيد بعد از تمرين بدون نوشتن شروع به تكرار جمله هاي مثبت كنيد روزي 10 الي 20 بار اين خودگويي هاي مثبت را تكرار كنيد.[2] خودگويي منفي، مثل: ميل به همسر ندارم. و خودگويي مثبت مثل: ازدواج سنت پيامبر(ص) است و من به آن شوق دارم.
همين تمرين را در بارة ميل به همجنس گرايي خود انجام دهيد. يعني خودگويي ها و افكار منفي را شناسايي كنيد و سپس متضاد آن را با افكار وخودگويي هاي مثبت تكميل كنيد و بعد خودگويي مثبت را تكرار كنيد. (توجه داشته باشيد اين ميل خود را هدف قرار دهيد. نه كل فرد همجنس را چون هم‎جنس ما، در زندگي و شغل ما نقش مؤثري دارند نبايد نسبت به كل وجود آنها تنفر پيدا كنيم. پس بايد به معالجه فكر بپردازيم).
قبل از خواب , افكار مثبت را به خود تلقين كنيد چون ذهن نيمه هشيار ما به خواب نمي رود اين افكار مثبت مرتب هنگام خواب در ضمير ناخودآگاه ما تكرار مي شود و تبديل به باور و سرانجام به رفتار مثبت مي گردد،[3] اين تمرين نقش مؤثري در درمان اضطراب احساس حقارت و ناتواني هاي جنسي و … دارد.[4] 6. تمرين خود اثر بخشي (self-efficacy):
خوداثر بخشي يا خودبسندگي يعني اين كه معتقد باشيم كه مي توانيم با وضعيت هاي مختلف كنار بيائيم. كساني كه خيلي خود بسنده اند انتظار موفق شدن دارند، و غالباً موفق مي شوند و عزت نفس (احساس ارزشمندي) و اعتماد به نفس بالايي دارند. رمز بندي تجسمي و كلامي كساني كه خيلي بسنده اند معرف موفقيت است به عبارت ديگر دانشجويي كه بسيار خودبسنده است خودش را تجسم مي كند كه امتحان خوبي مي دهد و با آرامش و اعتماد به نفس به نتيجه امتحان فكر مي كند حال شما باتوجه به مطالب بالا اين 4 عامل زير را در بارة مسأله خود به كار ببنديد تا خودبسندگي شما افزايش يابد (تكرار مهم است).
الف) موفقيت هاي گذشته خود را فهرست كنيد و جملات مثبت ديگران دربارة خود را يادداشت كنيد و هر از چند گاهي مرور كنيد.
ب) به زوج هاي جوان و موفقي كه باتوجه به تناسب هاي (اقتصادي، ديني، فرهنگي و …) ازدواج كرده اند توجه كن و با خود بگو من هم مي توانم با همسري كه هم كفوم  باشد به خوشبختي برسم و ….
ج) تشويق ها و تحسين هاي ديگران را با انتظار مثبت خود گره بزنيد.
د) به فعاليت هاي سازنده،‌تفريح، تغذيه مناسب اهميت دهيد تا اضطراب شما كاهش يابد.[5] 7. آموزش به خود:
همه مطالبي را كه بيان داشته ايم بخوانيد و براي خود تكرار كنيد تكرار اين مطالب باعث تقويت اين باورهاي مثبت در دل شما مي شود.[6] 8. فعاليت هاي لذت بخش:
ده فعاليت لذت بخش مثل جلسه هاي دوستانه و خانوادگي، ‌تفريح و ورزش و … يادداشت كنيد سعي كنيد در طول هفته اين فعاليت را انجام دهيد. اگر از جمع فاصله گرفتيد و در انجام تمرين ها كوتاهي كرديد مبلغي به عنوان جريمه صدقه دهيد و يا انفاق كنيد. سعي كنيد نقش هاي اجتماعي گذشته ات را تكرار كنيد از حق اجتماعي خود استفاده كنيد و در كنار همكاران خود به فعاليت بپردازيد و از حمايت هاي اجتماعي و تقويت كننده هاي رفتار اجتماعي برخوردار باشيد در زندگي خود تمركز خود را بر جنبه هاي مثبت زندگي بگذاريد.[7] 9. انزجار درماني:
لحظه اي بنشينيد و تمايل خود به جنس موافق را براي لحظاتي مقابل خود تجسم كنيد همزمان با آن يكي از تلخ ترين حوادث زندگي و با عذاب اخروي و نفرت الهي را تصور كنيد اين عمل را تكرار كنيد تا هنگام هجوم فكر همجنس گرايانه آن نفرت و انزجار به شكل خودكار ايجاد شود.
هنگام هجوم افكار منفي به ذكر خداوند (لا اله الاالله و لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم و…) مشغول شويد.
10. از خلوت با همجنس پرهيز كنيد و نيز شوخي و جك جنسي با همجنس را كنار بگذاريد ( به جاي پرهيز از كارتان از افكار همجنس گرانه و زمينه هايش پرهيز كنيد)
11. از توسل و دعا براي مشكل خود كمك بگيريد ما نيز دعاگويان هستيم.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. دنياي نوجواني، دكتر محمد رضا شرفي، نشر تربيت.
2. ازدواج مكتب انسان سازي، دكتر پاك نژاد.
3. روان پزشك مشاور در خانه شما، دكتر يونس نابدل، نشر اوحدي.

پي نوشت ها:
[1] . ديل كارنگي، آئين زندگي، جهانگيز افخمي، نشر ارمغان، ص 166و 165. (باتغيير).
[2] . جان بزرگي، مسعود، نوري، ناهيد، درمانگري اضطراب و تنيدگي، سمت، چاپ اول ،‌1382، ‌ص 311و 310 (اقتباس).
[3] . دنياي نوجوان، ص 207، با كمي تغيير.
[4] . درمانگري اضطراب و تنيدگي.
[5] . ريچارد اس شارف، نظريه هاي روان درماني و مشاوره، فيروزبخت، مهرداد، تهران، مؤسسه خدمات رسا، چاپ اول، 1381، ص 273و 272 (اقتباس).
[6] . همان، ص 284 (اقتباس).
[7] . دادستان، پريرخ، روان شناسي مرضي تحولي، تهران: سمت، چاپ چهارم، 1380، ج1، ص347و 346 (اقتباس).

مطالب مشابه