مطالب موجود در دسته بندی "حضرت فاطمه (س)"

نگاهی به ماجرای ازدواج امام علی(ع) و حضرت زهرا(س)

نگاهی به ماجرای ازدواج امام علی(ع) و حضرت زهرا(س)

کائنات در انتظار قدوم چهارده معصوم (صلوات الله علیهم اجمعین) بود؛ تا به عنوان حجت‌های خداوند، بر روی زمین حضور یابند، با ازدواج دخت رسول اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و پسر عموی ایشان، این امر محقق شد، ابتدا وجود مبارک حسنین (علیهماالسلام) در زمین آمدند و سپس از نسل امام حسین (علیه‌السّلام)، یازده امام پاک دیگر پای به عصر وجود نهادند.

ادامه مطلب
اتفاقات هجوم اول به خانه حضرت زهرا (علیها السلام)

اتفاقات هجوم اول به خانه حضرت زهرا (علیها السلام)

در «هجوم اول» به خانه حضرت زهرا علیها السلام ، چه اتفاقاتی رخ داد؟ فهرست موضوعی یکایک حوادث پدید آمده در واقعه هجوم اول، مندرج در منابع اهل سنت [با ملاحظه نقلهای ادغام شده با برخی حوادث هجوم اصلی]، به شرح زیر می باشد: • آوردن آتش، در هر دو «هجوم» صورت گرفته و حاکی ...

ادامه مطلب
تناقض نقل های حاکی از هجوم به خانه حضرت فاطمه (علیها السلام)

تناقض نقل های حاکی از هجوم به خانه حضرت فاطمه (علیها السلام)

آیا دلالتی نقلهای حاکی از هجوم به خانه حضرت زهرا علیها السلام – مندرج در منابع مختلف – ، با یکدیگر متعارض و متناقض می باشند؟ از آن جایی که هجوم به بیت حضرت فاطمه علیها السلام، حداقل در دو نوبت زمانی مختلف، مجزا و مستقل از یکدیگر رخ داده؛ بنابراین، طبیعی است که میان ...

ادامه مطلب
هجوم به خانه حضرت زهرا علیها السلام در منابع اهل سنت

هجوم به خانه حضرت زهرا علیها السلام در منابع اهل سنت

منابع اهل سنت از حیث مواجهه با ثبت نقلهای حاکی از هجوم، به چند دسته قابل تقسیم می باشند؟ منابع اهل سنت از حیث مواجهه با ثبت نقلهای حاکی از هجوم، به چهار دسته تقسیم می شوند که به ترتیب، عبارتند از: دسته یکم: منابعی که «به تفصیل»، تنها به: واقعه هجوم اول و تمام ...

ادامه مطلب
اطاعت در سیره حضرت فاطمه علیها السلام

اطاعت در سیره حضرت فاطمه علیها السلام

دقت در حیات طیبه بانوی طهارت حضرت زهرا (سلام الله علیها) بیانگر آن است که خط اصلی زندگی حضرت بر محور اطاعت می۔ چرخد و شاه بیت دیوان زندگانی حضرت زهرا (سلام الله علیها) «تسلیم محض» در وادی حضرت حق جل و علی است.

ادامه مطلب
ماجرای اقلیت و اکثریت در مسئله سقیفه

ماجرای اقلیت و اکثریت در مسئله سقیفه

پس از رحلت پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) اکثریت صحابه دستور خدا و رسولش در مورد جانشینی را نادیده گرفته و در شورای سقیفه ابوبکر را به عنوان خلیفه انتخاب کردند. تنها عده قلیلی که تعدادشان به تعداد انگشتان دست نمی رسید به دستور خدای متعال در غدیر پافشاری کرده و همچنان به امامت ...

ادامه مطلب
هجوم اول به خانه حضرت فاطمه (علیها السلام)

هجوم اول به خانه حضرت فاطمه (علیها السلام)

حوادث شاخص جهت تفکیک هجوم اول از هجوم اصلی، کدامند؟ از موضوع بندی دقیق حوادث «هجوم اول»، می توان به مشخصه های زیر در این هجوم، دست یافت: نخستین شاخصه اصلی در هجوم اول، تحصن (حضور) تعدادی از مخالفین بیعت با ابوبکر (به ویژه: زبیر بن عوام) در خانه حضرت فاطمه علیها السلام ، می ...

ادامه مطلب