مطالب موجود در دسته بندی "زرتشتی"

خدایان ایران باستان

خدایان ایران باستان

نویسنده: ماریژان موله برگردان: ژاله آموزگار در دوره‌ای که آریاها در فلات مرتفع ایرانی مستقر می‌شوند زبان آنها با سنسکریت ودایی تفاوت بسیار کمی دارد. در همان زمان برادرانشان که دره‌ی سند را اشغال کرده‌اند و در شرف دخول به دره‌ی گَنگ هستند به این زبان صحبت می‌کنند. دین‌های آنها نیز به همان نسبت به ...

ادامه مطلب
تاریخ جهان از دیدگاه زرتشتیان

تاریخ جهان از دیدگاه زرتشتیان

نویسنده: ماریژان موله برگردان: ژاله آموزگار اصول تکوین عالم بنا به گفته‌ی هردوت، زمانی که پارسها مشغول برگزاری مراسم عبادت هستند مغ اورادی را برمی‌خواند. دلایل متقنی ثابت می‌کند که این اوراد همان گاهان است. مطمئناً ما اورادی که قابل مقایسه با هزیود (1) باشد نمی‌یابیم، اما بسیاری از بخش‌های سروده‌های دینی، عناصری از اصول ...

ادامه مطلب
پاسخ به مسئله شر در الهیات زرتشتی

پاسخ به مسئله شر در الهیات زرتشتی

سعید انواری (1) مقدمه: مساله شر امروزه در فلسفه دین به عنوان اشکالی بر وجود خدا مطرح شده است و پاسخ های مختلفی در مورد آن ارائه شده است. این مقاله نشان می دهد که دقیقا همین اشکال قرن ها پیش توسط متکلمان زرتشتی مطرح شده است و آن را دلیلی بر رد سایر ادیان ...

ادامه مطلب
بازکاوی تاریخ و آموزه‌های آیین زرتشت

بازکاوی تاریخ و آموزه‌های آیین زرتشت

نویسنده: رسول رضوی در میان فلات پامیر و فلات آناتولی، فلاتی وجود دارد که از شمال به دریای خزر و از جنوب به خلیج فارس و دریای عمان منتهی می‌شود. این فلات پل ارتباطی غرب و شرق و یگانه راه تعامل تمدن‌های باستانی بین‌النهرین، مصر و یونان با تمدن‌های چین و هند بوده است. آثار ...

ادامه مطلب
نقش موبدان در نگهداری و پویایی دین اهورایی اشوزرتشت

نقش موبدان در نگهداری و پویایی دین اهورایی اشوزرتشت

سرزمین اهورائی ایران که بنیان گزار بسیاری از علوم و فلسفه علمی بوده است، در طول تاریخ مورد هجوم مختلف قرار گرفته و بارها ویران و دوباره سازی شده است، و موجب شگفتی بسیار است که هرچند بخش سخت افزاری ان (تمدن و ثروت های ملی) ایرانیان صدمات بسیاری دید بخش نرم افزاری ان (باور ...

ادامه مطلب
آشنایی با دین زردشت

آشنایی با دین زردشت

نویسنده: حسین توفیقی هنگامی که چند قرن بر ورود آریاییان به ایران گذشت این قوم اندک اندک به شهر نشینی روی آوردند و این مساءله در جهان بینی ایشان تاءثیر گذاشت . در آن روزگار انسان اصلاح گری بر خاست و آریاییان را که خواستار ترک خرافات قدیم بودند، به آیین تازه ای دعوت کرد ...

ادامه مطلب
اوستا در قبرستان خاموش تاریخ

اوستا در قبرستان خاموش تاریخ

نویسنده:داود الهامی از اوستا چه می‌دانید؟ اسم «اوستا»«~ (Avesta) »مانند کلمه «زردشت» در زبان پارسی اشکال و صور گوناگون دارد چون: استا (1) ، اویستا (2) ، بستاق (3) ، ایساق (4) ، ایستا (5) ، آبستا (6) ، است (7) ، افستا و ایستا; (8) از همه معروفتر در فرهنگهای فارسی معاصر، «اوستا» است ...

ادامه مطلب
آخرت شناسىِ اسلامى و زرتشتى (1)

آخرت شناسىِ اسلامى و زرتشتى (1)

نویسنده:سید مجتبى آقایى اشاره پژوهش هاى تطبیقى درباره دو دین اسلام و زرتشت، کارى است بیش و کم، بر زمینْ مانده. گفته هاى جانب دارانه و حُکم هاى کُلى گویانه، البته بسیارند; اما بیشتر، متأسفانه، ریشه به ناروادارى ها و برترى جویى ها مى رسانند تا این اصل بدیهى که همه ادیان، بارى، شاخه هایى ...

ادامه مطلب
آخرت شناسىِ اسلامى و زرتشتى (2)

آخرت شناسىِ اسلامى و زرتشتى (2)

نویسنده:سید مجتبى آقایى 2. سرنوشتِ جهان در هر دو روایتِ اسلامى و زرتشتى، فرارسیدنِ هنگامه اى پیش بینى شده است که در آن، «سانحه ازلى»، در سطحى کیهانى و با واقعه اى شگرف ـ و البته متناسب با کیفیتِ آن سانحه ـ پاسخ داده شده یا با تعبیرى دقیق تر به «پایان» مى رسد. این ...

ادامه مطلب
آخرت شناسىِ اسلامى و زرتشتى (3)

آخرت شناسىِ اسلامى و زرتشتى (3)

نویسنده:سید مجتبى آقایى 5. برخاستنِ جسم امکان به هم پیوستنِ اجزاى پراکنده کالبدِ مردگان و برخاستن و زنده شدنِ دوباره آنان، موضوع مهمى در آخرت شناسىِ دو دین اسلام و زرتشت است: 1.5. معاد جسمانى : در قرآن، آیات زیادى وجود دارد که محتواى هر یک، به قطعى بودنِ معاد جسمانى، تعبیر مى شود.(93) بى ...

ادامه مطلب
آخرت شناسىِ اسلامى و زرتشتى (4)

آخرت شناسىِ اسلامى و زرتشتى (4)

نویسنده:سید مجتبى آقایى 8 . جایگاه عذاب از جایگاه عذاب و مجازات هاى آن در قرآن و متون دینىِ زرتشتى، به فراوانى یاد شده است که در مجموع، تفاوت هاى زیادى را نشان مى دهند: 1.8 . جهنم : بنا به روایت اسلامى، جهنم اکنون نیز آماده است.(132) قرآن از طبقات جهنم، به صراحت سخن ...

ادامه مطلب
بهمن یشت

بهمن یشت

نویسنده : دابلیو. ساندرمن مترجم : سید حسن حسینى آصف [1] اشاره در ادبیات زرتشتى موضوعات و مسائلى چون موعود نجات بخش یعنى سوشیانت، آخرالزمان و علامات و ویژگى هاى آن، و چگونگى ظهور سوشیانت و یارانش تحت عنوان ادبیات پیشگویانه و مکاشفه اى مطرح شده اند. در متون فارسى میانه دو متن وجود دارد ...

ادامه مطلب