مطالب موجود در دسته بندی "ولایت فقیه"

نوع نظام سياسى ولايت فقيه

نوع نظام سياسى ولايت فقيه

نظريّه ولايت فقيه، تنها نظريّه شكل حكومت دينى يا …؟ براى يافتن پاسخ صحيح، نخست بايد تفسير خود را از حكومت دينى توضيح دهيم. تفسير ما از حكومت دينى مبتنى بر مسائل اساسى و پيش فرض هاى مهمّى در رابطه با تبيين ارتباط دنيا و آخرت، رابطه دين و سياست، مسئله انتظار از دين و ...

ادامه مطلب
رابطه متقابل ولايت فقيه و مردم

رابطه متقابل ولايت فقيه و مردم

اشاره: بدون ترديد مردم براي سامان دادن به شؤون مادي و معنوي خود نياز به رهبر شايسته دارند, و سامان يافتن جامعه بستگي كامل به روابط محكم و حسنه بين مردم و رهبر دارد. در اسلام از اين رو از رهبر و مردم, به امام و مأموم تعبير مي شود كه يكي پيشرو و ديگري ...

ادامه مطلب
حقوق مردم و ولی فقيه

حقوق مردم و ولی فقيه

حكومت هايي كه در مغرب زمين به نام دين يا با اتكاي به آن حكومت كردند، نوعاً سر از استبداد درآورده و حقوق مردم را به بهانه هاي مختلف ناديده انگاشتند. اما آيين مقدس اسلام اهتمام و عنايت خاصي به حقوق مردم در مقابل حكومت داشته است، و چهارده سدة پيش مردم خود را – ...

ادامه مطلب
ولايت مطلقه فقيه در قانون اساسى

ولايت مطلقه فقيه در قانون اساسى

امروزه جايگاه ولايت مطلقه فقيه در قانون اساسى از موضوعات مهمى است كه در حوزه انديشه سياسى جامعه ما مطرح است. مسئله اصلى در اين باره اين است كه آيا اختيارات ولى فقيه محدود به موارد مصرح در قانون اساسى است و يا فراتر از آن؟ مقاله‏اى كه در ادامه مى‏خوانيد از ديدگاه حقوقى به ...

ادامه مطلب
اختيارات ولی فقيه در خارج از مرزها

اختيارات ولی فقيه در خارج از مرزها

مقدمه با توجه به اينكه مسئله اختيارات ولي فقيه در خارج از مرزهاي كشوري كه تحت ولايت اوست از نظر ترتيب منطقي در رديف هاي متاخر از سلسله مسائل حكومت اسلامي و ولايت فقيه، قرار مي گيرد از اين رو بايد نخست نگاهي به مسائل متقدم بر آن بيندازيم . پيش از هر چيز براي ...

ادامه مطلب
حكم حكومتی ولی فقيه و فتوای فقها

حكم حكومتی ولی فقيه و فتوای فقها

مرجعيت و ولايت فقيه يكي از سؤالاتي كه پيرامون نظرية ولايت فقيه مطرح مي شود اين است كه جايگاه مراجع تقليد و مجتهدين ديگر غيراز ولي فقيه، در نظام سياسي مبتني بر ولايت فقيه كجاست و آيا در صورت وجود ولي فقيه از يك سو و مراجع تقليد از سوي ديگر، تعارضي بين آنها وجود ...

ادامه مطلب
چيستی ولايت ولی فقيه

چيستی ولايت ولی فقيه

درباره اينكه نظريه ولايت فقيه كدام يك از اقسام ولايت است، بايد گفت: كسى براى فقيه، مدّعى ولايت تكوينى نيست و نمى خواهد او را تصرف كننده نظام خلقت و قانونمندى هاى جهان آفرينش معرفى كند;[1]گرچه ممكن است احياناً، فقيهى، به طور فردى، در اثر مجاهدت نفسانى و بزرگى روح، به درجاتى از كمال برسد ...

ادامه مطلب
وظايف خبرگان رهبری

وظايف خبرگان رهبری

براى مجلس خبرگان در قانون اساسى وظايف متعدّدى تدوين شده كه عمده آن به اين شرح است: يكم: گرچه تدوين و تصويب قانون مربوط به مجلس خبرگان از لحاظ تعدادِ اعضا, شرايط خبرگان, كيفيّت انتخاب آن ها و ساير مقرّرات و آيين نامه ها در دوره نخست بر عهده فقهاى شوراى نگهبان است, ليكن در ...

ادامه مطلب
شيوه تعيين رهبری

شيوه تعيين رهبری

در نظام جمهوري اسلامي ايران ، مرجع خاصي براي تعيين رهبر مشخص شده است، قانون اساسي 58 يكي از طرق تعيين رهبري را پذيرش اكثريت مردم مي دانست، چنان كه اصل 5 قانون اساسي 58 مقرر مي دارد:«در زمان غيبت حضرت ولي عصر، ـ عجل الله تعالي فرجه ـ ، در جمهوري اسلامي ايران ولايت ...

ادامه مطلب
ولايت فقيه يا وكالت فقيه‏؟

ولايت فقيه يا وكالت فقيه‏؟

تفاوت «ولايت‏» با «وكالت‏» معناى ولايت و وكالت و نيز تفاوت آن دو را در چند بند ذيل مى‏توان دريافت: 1- هر كارى را كه يك فاعل، به صورت مستقيم و مباشرتا انجام مى‏دهد، يا درباره شخص خودش مى‏باشد و يا درباره ديگرى. در فرض اول، هيچ گونه اعتبار و جعل و قراردادى از ناحيه ...

ادامه مطلب