مطالب موجود در دسته بندی "ولایت فقیه"

نوع نظام سیاسى ولایت فقیه

نوع نظام سیاسى ولایت فقیه

نظریّه ولایت فقیه، تنها نظریّه شکل حکومت دینى یا …؟ براى یافتن پاسخ صحیح، نخست باید تفسیر خود را از حکومت دینى توضیح دهیم. تفسیر ما از حکومت دینى مبتنى بر مسائل اساسى و پیش فرض هاى مهمّى در رابطه با تبیین ارتباط دنیا و آخرت، رابطه دین و سیاست، مسئله انتظار از دین و ...

ادامه مطلب
رابطه متقابل ولایت فقیه و مردم

رابطه متقابل ولایت فقیه و مردم

اشاره: بدون تردید مردم برای سامان دادن به شؤون مادی و معنوی خود نیاز به رهبر شایسته دارند, و سامان یافتن جامعه بستگی کامل به روابط محکم و حسنه بین مردم و رهبر دارد. در اسلام از این رو از رهبر و مردم, به امام و مأموم تعبیر می شود که یکی پیشرو و دیگری ...

ادامه مطلب
حقوق مردم و ولی فقیه

حقوق مردم و ولی فقیه

حکومت هایی که در مغرب زمین به نام دین یا با اتکای به آن حکومت کردند، نوعاً سر از استبداد درآورده و حقوق مردم را به بهانه های مختلف نادیده انگاشتند. اما آیین مقدس اسلام اهتمام و عنایت خاصی به حقوق مردم در مقابل حکومت داشته است، و چهارده سده پیش مردم خود را – ...

ادامه مطلب
ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسى

ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسى

امروزه جایگاه ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسى از موضوعات مهمى است که در حوزه اندیشه سیاسى جامعه ما مطرح است. مسئله اصلى در این باره این است که آیا اختیارات ولى فقیه محدود به موارد مصرح در قانون اساسى است و یا فراتر از آن؟ مقاله‏اى که در ادامه مى‏خوانید از دیدگاه حقوقى به ...

ادامه مطلب
اختیارات ولی فقیه در خارج از مرزها

اختیارات ولی فقیه در خارج از مرزها

مقدمه با توجه به اینکه مسئله اختیارات ولی فقیه در خارج از مرزهای کشوری که تحت ولایت اوست از نظر ترتیب منطقی در ردیف های متاخر از سلسله مسائل حکومت اسلامی و ولایت فقیه، قرار می گیرد از این رو باید نخست نگاهی به مسائل متقدم بر آن بیندازیم . پیش از هر چیز برای ...

ادامه مطلب
حکم حکومتی ولی فقیه و فتوای فقها

حکم حکومتی ولی فقیه و فتوای فقها

مرجعیت و ولایت فقیه یکی از سؤالاتی که پیرامون نظریه ولایت فقیه مطرح می شود این است که جایگاه مراجع تقلید و مجتهدین دیگر غیراز ولی فقیه، در نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه کجاست و آیا در صورت وجود ولی فقیه از یک سو و مراجع تقلید از سوی دیگر، تعارضی بین آنها وجود ...

ادامه مطلب
چیستی ولایت ولی فقیه

چیستی ولایت ولی فقیه

درباره اینکه نظریه ولایت فقیه کدام یک از اقسام ولایت است، باید گفت: کسى براى فقیه، مدّعى ولایت تکوینى نیست و نمى خواهد او را تصرف کننده نظام خلقت و قانونمندى هاى جهان آفرینش معرفى کند;[1]گرچه ممکن است احیاناً، فقیهى، به طور فردى، در اثر مجاهدت نفسانى و بزرگى روح، به درجاتى از کمال برسد ...

ادامه مطلب
وظایف خبرگان رهبری

وظایف خبرگان رهبری

براى مجلس خبرگان در قانون اساسى وظایف متعدّدى تدوین شده که عمده آن به این شرح است: یکم: گرچه تدوین و تصویب قانون مربوط به مجلس خبرگان از لحاظ تعدادِ اعضا, شرایط خبرگان, کیفیّت انتخاب آن ها و سایر مقرّرات و آیین نامه ها در دوره نخست بر عهده فقهاى شوراى نگهبان است, لیکن در ...

ادامه مطلب
شیوه تعیین رهبری

شیوه تعیین رهبری

در نظام جمهوری اسلامی ایران ، مرجع خاصی برای تعیین رهبر مشخص شده است، قانون اساسی 58 یکی از طرق تعیین رهبری را پذیرش اکثریت مردم می دانست، چنان که اصل 5 قانون اساسی 58 مقرر می دارد:«در زمان غیبت حضرت ولی عصر، ـ عجل الله تعالی فرجه ـ ، در جمهوری اسلامی ایران ولایت ...

ادامه مطلب
ولایت فقیه یا وکالت فقیه‏؟

ولایت فقیه یا وکالت فقیه‏؟

تفاوت «ولایت‏» با «وکالت‏» معناى ولایت و وکالت و نیز تفاوت آن دو را در چند بند ذیل مى‏توان دریافت: 1- هر کارى را که یک فاعل، به صورت مستقیم و مباشرتا انجام مى‏دهد، یا درباره شخص خودش مى‏باشد و یا درباره دیگرى. در فرض اول، هیچ گونه اعتبار و جعل و قراردادى از ناحیه ...

ادامه مطلب
مبانی مشروعیت ولایت فقیه

مبانی مشروعیت ولایت فقیه

قاعده لطف بر مبنای حکمت الهی بحث پیرامون «ولایت فقیه» پیش از آن که مسأله ای فقهی باشد، مبانی کلامی دارد. در فقه از این دیدگاه بحث می گردد که «ولایت فقیه» یک حکم وضعی شرعی است و دلائل آن را در کتاب و سنت باید جست، یا حکم تکلیفی و واجب کفائی است که ...

ادامه مطلب
مشروعیت حکومت اسلامی

مشروعیت حکومت اسلامی

بررسی این که بر چه اساس و معیاری قدرت حاکمیّت بر ملّت به عهده فرد و یا دستگاهی نهاده می شود تا آن فرد یا دستگاه حاکمه شرعاً و قانوناً حقّ استفاده از قدرت را داشته باشد؟ این بحث از مباحث ریشه دار فلسفه سیاست است که به گونه های مختلف و بر اساس مکاتب ...

ادامه مطلب