دسته بندی های موجود در بخش"موضوعات اجتماعی"

مطالب موجود در بخش "موضوعات اجتماعی"

اهل کفويت و زوجيت

اهل کفويت و زوجيت

تعريف اصل کفويت داشتن زبان مشترک در باورها، ارزش ها ونگرش ها؛ زن و مردي که قصد ازدواج با يکديگر را دارند، بايد داراي شخصيّت و مشابهت هاي حداقلّ تا حدّاکثر با يکديگر باشند. هر چه مشابهت ها و مشارکت هاي اخلاقي و شخصيّتي بيشتر باشد، ضريب موفّقيّت ازدواج بالاتر مي رود و انسجام و ...

ادامه مطلب
چند نکته درباره ی مهريه

چند نکته درباره ی مهريه

مرد در هنگام ازدواج چيزي را به همسرش تقديم مي کند که در اصطلاح، مهر و صداق ناميده مي شود. زن محبوبه ي مرد است که بايد مرد براي اثبات صدق خويش وبه دست آوردن دل زن، مقداري از آنچه داردنثارش سازد. مهر مبلغ معامله نيست، بلکه از علايم صدق مرد به شمار مي رود ...

ادامه مطلب