دسته بندی های موجود در بخش"موضوعات اجتماعی"

مطالب موجود در بخش "موضوعات اجتماعی"

اهل کفویت و زوجیت

اهل کفویت و زوجیت

تعریف اصل کفویت داشتن زبان مشترک در باورها، ارزش ها ونگرش ها؛ زن و مردی که قصد ازدواج با یکدیگر را دارند، باید دارای شخصیّت و مشابهت های حداقلّ تا حدّاکثر با یکدیگر باشند. هر چه مشابهت ها و مشارکت های اخلاقی و شخصیّتی بیشتر باشد، ضریب موفّقیّت ازدواج بالاتر می رود و انسجام و ...

ادامه مطلب
چند نکته درباره ی مهریه

چند نکته درباره ی مهریه

مرد در هنگام ازدواج چیزی را به همسرش تقدیم می کند که در اصطلاح، مهر و صداق نامیده می شود. زن محبوبه ی مرد است که باید مرد برای اثبات صدق خویش وبه دست آوردن دل زن، مقداری از آنچه داردنثارش سازد. مهر مبلغ معامله نیست، بلکه از علایم صدق مرد به شمار می رود ...

ادامه مطلب