مطالب موجود در دسته بندی "معارف قرآنی"

خورشید در قرآن (1)

خورشید در قرآن (1)

«اعجازعلمی قرآن» مربوط به اشاراتی است که از گوشه های سخن حق تعالی نمودارگشته و هدف اصلی نبوده است، زیرا قرآن کتاب هدایت است و هدف اصلی آن جهت بخشیدن به زندگی انسان و آموختن راه سعادت به او است ازاین رو

ادامه مطلب
خورشید در قرآن (2)

خورشید در قرآن (2)

نویسنده: حمیده فیض آبادی/ حسین پناهی اعجازعلمی قرآن به مطالب و اسرار علمی گفته می شود که در قرآن بیان شده و در عصر نزول قرآن برای بشر ناشناخته بوده و پس از پیشرفت علوم در سده های اخیر کشف شده است. هرچند تفسیر علمی قرآن کریم سابقه ای هزار ساله دارد، ولی ادعای اعجاز ...

ادامه مطلب
جو زمین در قرآن

جو زمین در قرآن

نویسنده: حمیده فیض آبادی/ حسین پناهی «اعجازعلمی قرآن» مربوط به اشاراتی است که از گوشه های سخن حق تعالی نمودارگشته و هدف اصلی نبوده است، زیرا قرآن کتاب هدایت است و هدف اصلی آن جهت بخشیدن به زندگی انسان و آموختن راه سعادت به او است ازاین رو اگر گاه در قرآن به برخی اشارات ...

ادامه مطلب
زمین در قرآن

زمین در قرآن

نویسنده: حمیده فیض آبادی/ حسین پناهی «اعجازعلمی قرآن» مربوط به اشاراتی است که از گوشه های سخن حق تعالی نمودارگشته و هدف اصلی نبوده است، زیرا قرآن کتاب هدایت است و هدف اصلی آن جهت بخشیدن به زندگی انسان و آموختن راه سعادت به او است ازاین رو اگر گاه در قرآن به برخی اشارات ...

ادامه مطلب
آهن در قرآن

آهن در قرآن

نویسنده: حمیده فیض آبادی/ حسین پناهی «اعجازعلمی قرآن» مربوط به اشاراتی است که از گوشه های سخن حق تعالی نمودارگشته و هدف اصلی نبوده است، زیرا قرآن کتاب هدایت است و هدف اصلی آن جهت بخشیدن به زندگی انسان و آموختن راه سعادت به او است ازاین رو اگر گاه در قرآن به برخی اشارات ...

ادامه مطلب
شب و روز در قرآن

شب و روز در قرآن

«اعجازعلمی قرآن» مربوط به اشاراتی است که از گوشه های سخن حق تعالی نمودارگشته و هدف اصلی نبوده است، زیرا قرآن کتاب هدایت است و هدف اصلی آن جهت بخشیدن به زندگی انسان و آموختن راه سعادت به او است ازاین رو

ادامه مطلب
رابطه ی قرآن و جامعه شناسی

رابطه ی قرآن و جامعه شناسی

نویسنده: سید محمد میرسندسی(1) مقدمه بررسی «رابطه ی قرآن»، به عنوان منبع معرفت وحیانی، و «جامعه شناسی»، به عنوان علم انسانی عقلانی و تا حدودی تجربی، موضوعی است که طرح آن، به صورت خاص، نسبتاً جدید و به طور عمده به فضای معرفتی پس از انقلاب اسلامی در ایران باز می گردد. البته، این موضوع ...

ادامه مطلب
فرهنگ معاشرت پند دهی و پند پذیری از نگاه قرآن و روایات

فرهنگ معاشرت پند دهی و پند پذیری از نگاه قرآن و روایات

نویسنده: غلامحسین کمیلی(1) چکیده انسان، آفریده ای است که خداوند متعال با آفرینش او به خود آفرین گفت(2)، و او را بزرگ داشت(3)، و بر بسیاری از آفریده ها برتری داد. (4) چنین عنایت و توجهی از سوی پروردگار، به دلیل توانمندیها و استعدادهای نهفته آدمی است، که تاج «خلیفة اللهی» را بر سر او ...

ادامه مطلب
تأملی بر کتاب اشارات و شواهد علمی در قرآن کریم

تأملی بر کتاب اشارات و شواهد علمی در قرآن کریم

نویسنده: آمنه ساعدی مشخصات کتابشناختی: میترا فرخ نژاد، اشارات و شواهد علمی در قرآن کریم، مشهد، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد و انتشارات سخن گستر، 1390. *** کتاب حاضر در چهار بخش علمی تدوین گردیده است. ابتدا با توجه به گستردگی و جمع آوری اطلاعات در بخش ژئومورفولوژی به بررسی اشکال و پیکرشناسی زمین ...

ادامه مطلب
تقیه در قرآن کریم ونقش آن در انسجام اسلامی

تقیه در قرآن کریم ونقش آن در انسجام اسلامی

نویسنده: دکتر حسین مطیع* چکیده یکی از احکام اسلامی که به عنوان راهکار عقلانی و خرد پسند، مورد تأیید و توجه قرار گرفته است، «تقیه» می باشد. هم به گواهی قرآن کریم و هم به شهادت روایات و احادیث، تقیه یکی از وظایف مسلمین در شرایط خاص آن است (1) و همه مسلمین اعم از ...

ادامه مطلب