مطالب موجود در دسته بندی "معارف قرآنی"

مدیریت از منظر قرآن

مدیریت از منظر قرآن

قرآن مجید نه فقط حاوی دستورات عبادی، اعتقادی و معارف و امثالهم است، بلکه مسلمانان معتقدند کتابی است جامع و کامل که حاوی مسائل مرتبط با علم روز نیز می‌باشد، از جمله علوم روز، دستورالعمل‌های مدیریتی است که می‌توان

ادامه مطلب
الگوهای مدیریت زنان در قرآن

الگوهای مدیریت زنان در قرآن

نویسنده: دکتر فرزانه غفاری (۱) چکیده: یکی از حوزه‌های مباحث قرآنی در ارتباط با مدیریت اسلامی، قصص قرآنی است. در داستانهای تاریخی قرآن در کنار مردان بزرگ به زنان بزرگ نیز اشاره شده است. زنان ممتاز و برگزیده‌ای که در فراست و هوش سرشار و در توانایی بر درک حقایق و حل مسایل و رویدادهای ...

ادامه مطلب
درآمدی بر روش‌شناسی تحقیق در رهبری از دیدگاه قرآن کریم

درآمدی بر روش‌شناسی تحقیق در رهبری از دیدگاه قرآن کریم

نویسنده: دکتر حسن عابدی جعفری (۱) چکیده: غنای منابع اسلامی در باب رهبری و محدودیت‌های رهبری غرب در ابعاد عملی و نظری، زمینه را برای پرداختن به رهبری از دیدگاه اسلام و قرآن هموار نموده است. در این مقاله با اشاره به کاستی‌های فرهنگ غرب در این قلمرو از زبان و بیان اندیشمندان مغرب زمین، ...

ادامه مطلب
ترجمه و تلخیص مقاله ( الدوله المتحضره ) (۱)

ترجمه و تلخیص مقاله ( الدوله المتحضره ) (۱)

نویسنده: علی حسن الیاسری (۱) دولت متمدّن قرائتی قرآنی از روند شکل‌گیری و عوامل رشد و پیشرفت و بقای دولت متمدن چکیده از جمله موضوعاتی که بسیار مورد توجه پژوهشگران بوده است، بحث دولت متمدن، چگونگی شکل‌گیری آن، نشانه‌های تمدن، و عوامل و شرایط مساعد برای رشد و نمو و بقای آن می‌باشد. از آنجا ...

ادامه مطلب
ترجمه و تلخیص مقاله ( الدوله المتحضره ) (۲)

ترجمه و تلخیص مقاله ( الدوله المتحضره ) (۲)

نویسنده: علی حسن الیاسری (۱) ۳- عوامل ماندگاری دولت مدرن ۱ -۳- ایدئولوژی (دید جهان شمولی) شاید از مهمترین عوامل بقا و ماندگاری دولت متمدن، داشتن ایدئولوژی باشد، زیرا به این طریق دیگران می‌توانند با اندیشه‌ها، ارزش‌ها، قوانین اجتماعی و اقتصادی و علمی آن آشنا شوند. پس دین نقش اول را در جهانی کردن یک ...

ادامه مطلب
قرآن و مدیریت

قرآن و مدیریت

این مقاله به بررسی فرآیند مدیریت در قرآن و تبیین فلسفه ی اصالت نیت در مقابل فلسفه ی اصالت عمل پرداخته و با اشاره به تغییرناپذیری نظام ارزشی در اسلام دیدگاههای مختلف در مورد مدیریت اسلامی را ارائه ی نموده و معنای

ادامه مطلب
عدل الهی در قرآن کریم از دیدگاه استاد مطهری

عدل الهی در قرآن کریم از دیدگاه استاد مطهری

نویسنده: مریم غمامی (۱) از نظر ما ریشه اصلی و ریشه طرح های علمی و عملی مسأله عدل را در جامعه اسلامی، در درجه اول، در خود قرآن کریم باید جستجو کرد. قرآن است که بذر اندیشه عدل را در دل ها کاشت و آبیاری کرد و دغدغه آن را چه از نظر فکری و ...

ادامه مطلب
بررسی باغ و عناصر منظر در قرآن

بررسی باغ و عناصر منظر در قرآن

نویسندگان: دکتر محمدرضا پور جعفر (۱)، دکتر مجتبی انصاری (۲)، بهزاد وثیق (۳) چکیده: در بینش اسلامی توجّه به چگونگی جهان پسین در دامنه وسیعی از منابع، از متون اولیه آن تا منابع عرفانی و احادیث و ادعیه توجّه خاص دارد. یکی از موضوعات، توصیف باغ بهشت است که در جای جای قرآن از آن ...

ادامه مطلب
نقش جهان بینی الهی در تربیت اقتصادی

نقش جهان بینی الهی در تربیت اقتصادی

نویسنده: فاطمه اسدی کنی (۱) از آنجایی که بین رفتار انسانی و جهان بینی او ارتباط عمیق و ناگسستنی وجود دارد هر یک از مکاتب اقتصادی جهان، بر اساس برداشت خاصی که از مقوله ی خدا، انسان و جهان ارائه داده اند به تفسیر و تحلیل رفتارهای اقتصادی انسان پرداخته و ساختار نظام اقتصادی خویش ...

ادامه مطلب
کسانی که از نفخه صور در امانند

کسانی که از نفخه صور در امانند

نویسنده: اکبر غیبی (۱) در پایان این جهان، صیحه عظیمی اهل آسمان ها و زمین را می میراند و این صیحه مرگ است که توسط یکی از ملائکه به نام « اسرافیل» در صور دمیده می شود، به همین خاطر به آن « صور اسرافیل» گفته می شود. در مورد کیفیت صور اسرافیل و زمان ...

ادامه مطلب