حجاب از منظر بزرگان

حجاب از منظر بزرگان

سخنان حضرت امام خمینی (ره) درباره کشف حجاب

«در رژیم طاغوتی پهلوی، آن ظلمی که به بانوان محترم ایران شد، به مردها آن ظلم نشد .بانوانی که مقید بودند به اینکه بر طبق اسلام عمل کنند و موافق آنچه که اسلام امر کرده است، خودشان را قرار بدهند، درآن رژیم، در زمان رضا شاه، به وضعی و در زمان محمد رضا به وضع دیگر. زمان رضا شاه که من یادم است وخوب است که شماها یادتان نیست، آنچه بربانوان گذشت ،قابل توصیف نیست. آن ظلمی که بر این قشر از ملت درآن دوران گذشت،نمی توان بیان کرد.آن فشاری که بر اینها وارد شد و آن مصیبت ها که اینها تحمل کردند، در نهان آن شاه فاسد، نمی شود گفت که چه اندازه بود.در زمان محمدرضا، آن عصر وآن وضع،تبدیل شد به یک وضع دیگری که عمق جنایت، زیادتر بوده از زمان او. او با قلدری و فشار و زدن و گرفتن و چادر پاره کردن ودست به گیس های زن ها گرفتن وکشاندن، گذراند و این اساساً برخلاف عفت زن ها عمل کرد؛ یعنی برخلاف همه چیز ایران؛ یکی اش هم زن های ایران بودند که اینها با یک وضع خاصی و با یک توطئه خاصی اینها را می خواستند که به فساد بکشند وعفت را از جامعه ما بردارند و الحمدالله بانوان ایران مقاومت کردند و جز یک دسته ای که جزو دار ودسته خود آنها بودند وغرب زده بودند و با رژیم اومناسب بودند، سایرخواهرها مقاومت کردند.
بنابر این اسلام در ایران زنده شد. آن خدمتی را که به بانوان کرده است وخواهد کرد، ارزشش به اندازه ای است که نمی توانیم توصیف کنیم.اگر نبود این انقلاب و نبود این تغییر وتحولی که در ایران واقع شده بود، بعد از چند سال دیگر اثری از اخلاق اسلامی درایران نبود»(1).
«حجاب زن و وجود یک محدودیت در رابطه زن ومرد، حکم قرآنی است؛ مربوط به چند خبر واحد و حدیث نیست که بشود خدشه ای درآن واردکرد. وقتی قرآن قرارشد پیاده بشود، باید حجاب رعایت بشود.حالا درست است که در سطح دنیای اسلام یک کسانی که گاهی حرفی را زدند وشعاری دادند، درکشور خودمان هم بوده اند کسانی که یک چیزی را گفته اند از روی بی توجهی که هم می خواهند مسلمان باشند وهم می خواهند یک حکم صریح وروشن قرآن را زیر پا بگذارند. فکر چنین چیزی ممکن است؟ حکم قرآن باید عمل شود.»(2).

حجاب در نگاه استاد شهید مطهری

«عجبا! به بهانه اینکه حجاب ، نیمی از افراد اجتماع را فلج کرده است، با بی حجابی و بی بند وباری ، نیروی تمام افراد زن و مرد را فلج کرده اند»(3).
«در مورد غریزه جنسی و برخی غرایز دیگر، برداشتن قیود، عشق به مفهوم واقعی را می میراند، ولی طبیعت را هرزه و بی بند و بار می کند.در این مورد هرچه عرضه بیشتر گردد، هوس ومیل به تنوع افزایش می یابد»(4).
«آنچه موجب فلج کردن نیروی زن و حبس استعدادهای اوست، حجاب به صورت زندانی کردن زن ومحروم ساختن او از فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است و در اسلام چنین چیزی وجود ندارد. اسلام ،نه می گوید که زن از خانه بیرون نرود ونه می گوید حق تحصیل علم ودانش ندارد، بلکه علم و دانش را فریضه مشترک زن ومرد دانسته است و نه فعالیت های اقتصادی خاصی را برای زن تحریم می کند. اسلام هرگز نمی خواهد زن، بی کار وبی عار بنشیند و وجودی عاطل و باطل بار آید. پوشانیدن بدن به استثنای وجه وکفین، مانع هیچ گونه فعالیت فرهنگی یا اجتماعی یا اقتصادی نیست. آنچه موجب فلج کردن نیروی اجتماع هست، آلوده کردن محیط کار به لذت جویی های شهوانی است»(5).

حجاب در نگاه آیت الله جوادی آملی

«دنیای کنونی، زن را در معرض نمایش آورد و در زندگی جامعه بیشتر شد، اما دنیای اسلام،زن را در صحنه می آورد تا جامعه را مسخر عواطف زن کند، نه مسخر غریزه زن»(6).
«زن باید این مسئله را کاملاً درک کند که حجاب او تنها مربوط به خود او نیست تا بگوید من از حق خودم صرف نظر کردم.حجاب زن مربوط به مرد نیست تا مرد بگوید، من راضیم. حجاب زن مال خانواده نیست تا اعضای خانواده رضایت بدهند. حجاب زن، حقی است الهی(7).
«اسلام،زن را در سایه حجاب و سایر فضائل به صحنه می آورد تا معلم عاطفه ، رقت ،درمان،لطف،صفا،وفا ومانند آن شود ودنیای کنوی،حجاب را از زن گرفته تا زن به عنوان ملعبه به بازار بیاید و غریزه را تأمین کند.زن وقتی با سرمایه غریزه به جامعه آمد، دیگر معلم عاطفه نیست،فرمان شهوت می دهد،نه دستور گذشت»(8).
«دیدن در برخورد با زن محجبه، یک طرفه است و طرف مقابل نمی تواند او را ببیند و زنی که دیده نمی شود، تسلیم نمی گردد وخود را عرضه نمی کند »(9)

پی نوشت:

1-صحیفه نور، ج18، ص261.
2-حجاب و آزادی، از بیانات رهبر فرزانه انقلاب .
3-مرتضی مطهری، مسئله حجاب،ص 98.
4-همان ، ص 44.
5-همان ، ص84.
6-آیت الله جوادی آملیف زن در آیینه جلال و جمال، ص 372.
7-همان، ص423.
8-همان، ص 372.
9-فرانتس فانون، انقلاب الجزیره یا بررسی جامعه شناسی یک انقلاب، ص14.

منبع:اشارات شماره128

مطالب مشابه

یک دیدگاه

  1. احمد
    1394-04-21 در 04:00 - پاسخ

    21تیر روز حجاب و عفاف گرامی باد

دیدگاهتان را ثبت کنید