حجاب از منظر بزرگان

حجاب از منظر بزرگان

سخنان حضرت امام خميني (ره) درباره کشف حجاب

«در رژيم طاغوتي پهلوي، آن ظلمي که به بانوان محترم ايران شد، به مردها آن ظلم نشد .بانواني که مقيد بودند به اينکه بر طبق اسلام عمل کنند و موافق آنچه که اسلام امر کرده است، خودشان را قرار بدهند، درآن رژيم، در زمان رضا شاه، به وضعي و در زمان محمد رضا به وضع ديگر. زمان رضا شاه که من يادم است وخوب است که شماها يادتان نيست، آنچه بربانوان گذشت ،قابل توصيف نيست. آن ظلمي که بر اين قشر از ملت درآن دوران گذشت،نمي توان بيان کرد.آن فشاري که بر اينها وارد شد و آن مصيبت ها که اينها تحمل کردند، در نهان آن شاه فاسد، نمي شود گفت که چه اندازه بود.در زمان محمدرضا، آن عصر وآن وضع،تبديل شد به يک وضع ديگري که عمق جنايت، زيادتر بوده از زمان او. او با قلدري و فشار و زدن و گرفتن و چادر پاره کردن ودست به گيس هاي زن ها گرفتن وکشاندن، گذراند و اين اساساً برخلاف عفت زن ها عمل کرد؛ يعني برخلاف همه چيز ايران؛ يکي اش هم زن هاي ايران بودند که اينها با يک وضع خاصي و با يک توطئه خاصي اينها را مي خواستند که به فساد بکشند وعفت را از جامعه ما بردارند و الحمدالله بانوان ايران مقاومت کردند و جز يک دسته اي که جزو دار ودسته خود آنها بودند وغرب زده بودند و با رژيم اومناسب بودند، سايرخواهرها مقاومت کردند.
بنابر اين اسلام در ايران زنده شد. آن خدمتي را که به بانوان کرده است وخواهد کرد، ارزشش به اندازه اي است که نمي توانيم توصيف کنيم.اگر نبود اين انقلاب و نبود اين تغيير وتحولي که در ايران واقع شده بود، بعد از چند سال ديگر اثري از اخلاق اسلامي درايران نبود»(1).
«حجاب زن و وجود يک محدوديت در رابطه زن ومرد، حکم قرآني است؛ مربوط به چند خبر واحد و حديث نيست که بشود خدشه اي درآن واردکرد. وقتي قرآن قرارشد پياده بشود، بايد حجاب رعايت بشود.حالا درست است که در سطح دنياي اسلام يک کساني که گاهي حرفي را زدند وشعاري دادند، درکشور خودمان هم بوده اند کساني که يک چيزي را گفته اند از روي بي توجهي که هم مي خواهند مسلمان باشند وهم مي خواهند يک حکم صريح وروشن قرآن را زير پا بگذارند. فکر چنين چيزي ممکن است؟ حکم قرآن بايد عمل شود.»(2).

حجاب در نگاه استاد شهيد مطهري

«عجبا! به بهانه اينکه حجاب ، نيمي از افراد اجتماع را فلج کرده است، با بي حجابي و بي بند وباري ، نيروي تمام افراد زن و مرد را فلج کرده اند»(3).
«در مورد غريزه جنسي و برخي غرايز ديگر، برداشتن قيود، عشق به مفهوم واقعي را مي ميراند، ولي طبيعت را هرزه و بي بند و بار مي کند.در اين مورد هرچه عرضه بيشتر گردد، هوس وميل به تنوع افزايش مي يابد»(4).
«آنچه موجب فلج کردن نيروي زن و حبس استعدادهاي اوست، حجاب به صورت زنداني کردن زن ومحروم ساختن او از فعاليت هاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي است و در اسلام چنين چيزي وجود ندارد. اسلام ،نه مي گويد که زن از خانه بيرون نرود ونه مي گويد حق تحصيل علم ودانش ندارد، بلکه علم و دانش را فريضه مشترک زن ومرد دانسته است و نه فعاليت هاي اقتصادي خاصي را براي زن تحريم مي کند. اسلام هرگز نمي خواهد زن، بي کار وبي عار بنشيند و وجودي عاطل و باطل بار آيد. پوشانيدن بدن به استثناي وجه وکفين، مانع هيچ گونه فعاليت فرهنگي يا اجتماعي يا اقتصادي نيست. آنچه موجب فلج کردن نيروي اجتماع هست، آلوده کردن محيط کار به لذت جويي هاي شهواني است»(5).

حجاب در نگاه آيت الله جوادي آملي

«دنياي کنوني، زن را در معرض نمايش آورد و در زندگي جامعه بيشتر شد، اما دنياي اسلام،زن را در صحنه مي آورد تا جامعه را مسخر عواطف زن کند، نه مسخر غريزه زن»(6).
«زن بايد اين مسئله را کاملاً درک کند که حجاب او تنها مربوط به خود او نيست تا بگويد من از حق خودم صرف نظر کردم.حجاب زن مربوط به مرد نيست تا مرد بگويد، من راضيم. حجاب زن مال خانواده نيست تا اعضاي خانواده رضايت بدهند. حجاب زن، حقي است الهي(7).
«اسلام،زن را در سايه حجاب و ساير فضائل به صحنه مي آورد تا معلم عاطفه ، رقت ،درمان،لطف،صفا،وفا ومانند آن شود ودنياي کنوي،حجاب را از زن گرفته تا زن به عنوان ملعبه به بازار بيايد و غريزه را تأمين کند.زن وقتي با سرمايه غريزه به جامعه آمد، ديگر معلم عاطفه نيست،فرمان شهوت مي دهد،نه دستور گذشت»(8).
«ديدن در برخورد با زن محجبه، يک طرفه است و طرف مقابل نمي تواند او را ببيند و زني که ديده نمي شود، تسليم نمي گردد وخود را عرضه نمي کند »(9)

پي نوشت:

1-صحيفه نور، ج18، ص261.
2-حجاب و آزادي، از بيانات رهبر فرزانه انقلاب .
3-مرتضي مطهري، مسئله حجاب،ص 98.
4-همان ، ص 44.
5-همان ، ص84.
6-آيت الله جوادي آمليف زن در آيينه جلال و جمال، ص 372.
7-همان، ص423.
8-همان، ص 372.
9-فرانتس فانون، انقلاب الجزيره يا بررسي جامعه شناسي يک انقلاب، ص14.

منبع:اشارات شماره128

مطالب مشابه

یک دیدگاه

  1. احمد
    1394-04-21 در 04:00 - پاسخ

    21تیر روز حجاب و عفاف گرامی باد