دسته بندی های موجود در بخش"اخلاق و تربیت اسلامی"

مطالب موجود در بخش "اخلاق و تربیت اسلامی"

دشمنی و آداب آن

دشمنی و آداب آن

حکيمي گفت: هفت گروه مردم را اگر خوار کني سزاوارند: يکي آنکه بر سفره کسان ناخوانده بنشيند. دوم آنکه از دشمن حاجت خواهد. سوم آنکه از مردم فرومايه چيزي خواهد...

ادامه مطلب
شفقت بر هم نوع

شفقت بر هم نوع

بار خلق کشیدن جمله: نغز اصل مسلمانی بر این دو سخن است: بارکشیدن از دوستان و بار نانهادن بر دوستان.(۱) نوع دوستی حکمت: ابوالقاسم حکیم گفت: رحمت کردن بر خلق خدای – عزّ و جلّ – کمترش آن بود که بد نکنی و بد نخواهی و بد نگویی. و برتر از وی آن است که ...

ادامه مطلب
نصیحت خلق

نصیحت خلق

چیستی نصیحت حکایت: مردی از ابواسحاق پرسید: نصیحت چیست؟ گفت: آن که دیگران را همان قدر دوست بداری که خود را دوست داری. تا اگر مردی را بینی با شمشیر از پس تو همی رود و چاهی بینی در پیش او و او همی نبیند، او را بگو: از آن چاه دوری کن، چنان که ...

ادامه مطلب
زکات، صدقه انفاق

زکات، صدقه انفاق

اهمیت زکات نکته: زکات، اطاعتی است که هنگامی که ثروت و توان نداری به هیچ روی گناهی در ندادن آن نیست، و خداوند زکات دهندگان را از نزدیکان خود می داند و مَثَل زکات دهندگان در میان مردم دیگر، مانند پادشاه است در میان رعیت؛ زیرا او روزی دهنده است و دیگران روزی خوار؛ و ...

ادامه مطلب
دیدار دیگران و عیادت بیماران

دیدار دیگران و عیادت بیماران

اذیت نکردن بیمار حکایت: گروهی به عیادتِ بزرگی آمدند و بر سر بالین او مدّت زیادی ماندند و بیمار رنجیده خاطر شد. هنگامی که می خواستند بروند از او خواستند که وصیتی به آنها کند. گفت: وقتی که به عیادتی مریضی می روید، زود برخیزید و با توقّف خود او را عذاب ندهید.(۱) حکایت: شخصی ...

ادامه مطلب
فکر می‌کنی کی هستی؟

فکر می‌کنی کی هستی؟

همه می‌دانیم نخستین کسی که در برابر خدا ایستاد و نافرمانی کرد، شیطان بود اما می دانید شیطان به چه جرمی از درگاه خداوند رانده شد؟سجده نکردن به آدم ؟ ایستادن مقابل خدا؟ خیر! در منابع دینی ما آمده اصلی ترین گناه ابلیس

ادامه مطلب
احترام به بزرگان

احترام به بزرگان

حفظ حرمت پیران توصیه: حمت پیران خاندان خود را حفظ کن که پیامبر (ص) فرموده است: «پیر در خاندان خود مقام پیامبر را در میان امت خویش داراست.» امّا به رفتار و گفتار ایشان بسیار فریفته مباش، همچنان که هنر ایشان را می بینی، عیب آنان را نیز بتوانی ببینی.(۱) توصیه: با پیران همیشه با ...

ادامه مطلب
خرید و فروش و آداب بازار

خرید و فروش و آداب بازار

افتاب خرید و فروش توصیه: بدان، که هر که وی را تجارت دنیا از تجارت دین باز دارد، وی بدبخت است؛ و چگونه بود حال کسی که وی کوزه زرین به کوزه سفالین بَدل کند؛ و کوزه سفالین مَثَلِ دنیاست، ومَثَلِ آخرت کوزه زرین است که هم نیکوست وهم بسیار بماند. و وی این شفقت ...

ادامه مطلب
اصل تعادل

اصل تعادل

نویسنده : احمد مطلبی فشارکی منبع : راسخون مقدمه یکی از چیزهایی که ممکن است در سیر و سلوک انسان و زندگی و امور اجتماعی او مخل باشد افراط و تفریط هایی است که با آن مواجه می باشد ممکن است بعضی از زیاده روی ها انسان را از اهداف عالی اش باز دارد و ...

ادامه مطلب
دین و اخلاق

دین و اخلاق

نویسنده:مصطفی ملکیان یکی از بحث های بسیار مهم و حیاتی امروز، ارتباط دین و اخلاق است. اگر بخواهیم به طور سیستماتیک در این مورد بحث کنیم، باید اشاره کنیم اعتقاد کسانی بر این است که دین و اخلاق با هم ارتباطی ندارند، چون اصولاً هر دو یک چیزند. این گروه به هویت(۱) دین و اخلاق ...

ادامه مطلب