دسته بندی های موجود در بخش"اخلاق و تربیت اسلامی"

مطالب موجود در بخش "اخلاق و تربیت اسلامی"

جهاد با نَفس

جهاد با نَفس

حکمت هر که پيش از مرگ طبيعي به موت ارادي بِمُرد، زنده ابد شد؛ و اين عبارت است از ميراندن شهوت و کشتن غضب، به فرمان عقل و شرع شيري نه خون آهو و روباه خوردن ست گر ديو نفس را بدريدي غضنفري

ادامه مطلب
مراقبه ، محاسبه و تفکر

مراقبه ، محاسبه و تفکر

مراقبت از خود حدیث امام صادق علیه السلام فرمود: «هر کسی محافظت کند قلبش را از غفلت، و نفسش را از شهوت، و عقلش را از نادانی ، نام او در دفتر بیدارارن وارد می شود. همین طور هر کس محافظت کند عملش را از هوا پرستی، و دینش را از بدعت، و مالش را ...

ادامه مطلب
صبر و بردباری

صبر و بردباری

ماهیت و جایگاه صبر تمثیل صبر جایی بود که جنگ بود، و جنگ جایی بود که دو لشکرِ مخالف بُوَند: یکی از خیل ملائکه و یکی از خیل شیاطین، که در سینه آدمی جمع اند. پس اول قدم در راه دین، مشغول شدن است بدین جنگ؛ زیرا صحرای سینه را لشکر شیاطین در کودکی فرو ...

ادامه مطلب
زهد

زهد

معنای زهد حدیث امام صادق علیه السلام فرمود: «زهد کلید در آخرت و نجات از آتش است. زهد ترک کردن هر چیزی است که تو را از خدا باز دارد، و اینکه بر این ترک کردن افسوس نخوری، و در این ترک دچار خودپسندی نشوی، و نباید این کارِ تو برای ان باشد که برایت ...

ادامه مطلب
تقوا

تقوا

تعریف تقوا نکته تقوا، پرهیز کردن است از گناهان، و اشتیاق بر طاعت، و دور بودن از هر چه حق – تعالی- منع کرده است، و نزدیک شدن به هر چه دعوت کرده است. تقوا در همه چیز نگاه باید داشت، و در دو چیز بیشتر، که این دو چیز اصل تقوا است: یکی لقمه ...

ادامه مطلب
آداب خوابیدن

آداب خوابیدن

خواب مؤمن نه از بهر راحتِ نفس بود تا مايه غفلت و معصيت گشتي، لکن خواب، آسودن را بوَد تا نفس ديگر باره قوت خدمت يافتي تا خواب او عبادت گشتي؛ که هر کس که خورَد و خسبد از بهر نعمت و شهوت، خواب و خوردِ او معصيت گردد

ادامه مطلب
توبه

توبه

تعریف توبه نکته: توبه اول قدم حق جویان است و آغاز راه جویان حقیقت است. هیچ آدمی را از این چاره نیست؛ چرا که پاک بودن از گناه از اول تا به آخر، کارفریشتگان است…و معنی توبه بازگشتن است از بیراهه و باز آمدن به راه .(۱) ماهیت و لوازم توبه نکته: بدان که اصل ...

ادامه مطلب
آداب لباس پوشیدن

آداب لباس پوشیدن

نعمت لباس نکته :لباس ظاهری همانا نعمتی از جانب خداست که به وسیله آن اندام بنی آدم پوشیده می شود، و آن کرامتی است که خداوند، نسل آدم را به آن گرامی داشته و این کرامت به غیر انسان ها عطا نشده است. لباس ظاهری برای مؤمنین وسیله ای است برای انجام آنچه خداوند برانان ...

ادامه مطلب
طهارت

طهارت

انواع طهارت روایت: روایت کرده اند از امیر المؤمنین علی علیه السلام که گفت: مؤمن را به پنج طهارت حاجت است: اوّل طهارت به آب یا تیمم به خاک، دوم طهارت زبان از دروغ و غیبت، سوم طهارت دل از حسد و خیانت، چهارم طهارت شکم از حرام و شبهت، پنجم طهارت بدن از پوشش ...

ادامه مطلب
ورع

ورع

تعریف ورع (۱) نکته: ورع پرهیزیدن است از ناپسند و از افزون خواهی و دوری کردن از خاطر پریشانی به جهت دنیا. (۲) حقیقت ورع نکته: حقیقت ورع آن است که هر چه دل نپسندد، دست از آن کوتاه کند، و هر چه مشکوک است خود را از ان بازگیرد.(۳) حکایت: آورده اند که روزی ...

ادامه مطلب