دسته بندی های موجود در بخش"اخلاق و تربیت اسلامی"

مطالب موجود در بخش "اخلاق و تربیت اسلامی"

ایمان و رضامندی

ایمان و رضامندی

انسان در زندگي فردي و اجتماعي با شرايط و موقعيت هايي روبرو مي شود كه واكنش در اين موقعيت بر زندگيش تاثير مستقيم مي گذارد و او را به رضايتي كه آرزويش را دارد مي رساند.

ادامه مطلب
دستورهای عملی پیرامون انفاق

دستورهای عملی پیرامون انفاق

نویسنده : دکتر محمد علی فیاض بخش گردش صحیح مال در جامعه، تنها متّکی به پرداخت حقوق مالی نیست، بلکه نظم در زمان و تداوم آن نیز شرط است. امام صادق (علیه السلام) در توضیح «حقّ معلوم»در آیه ی مربوطه این دو قید را اضافه فرمود : «زمان های معیّن و معلوم، مداومت بر آن» ...

ادامه مطلب
داستان‌های تربیتی

داستان‌های تربیتی

راز احترام پیامبر(ص) به خواهر رسول خدا(ص) خواهر رضاعی(شیری) داشت. روزی خدمت حضرت آمد. پیامبر چون او را دید شادمان شد و عبای خود را برای او به زمین پهن کرد و او را روی آن نشاند، سپس رو به او کرد و با گرمی و لبخند با وی به گفتگو پرداخت، تا خواهرش برخاست ...

ادامه مطلب
درآمدی بر شناخت مفهوم زهد(۱)

درآمدی بر شناخت مفهوم زهد(۱)

نویسنده:علی بورونیئ* چکیده نوشتار حاضر، مقدمه ای است بر شناخت مفهوم زهد از نظر روایات اسلامی و نیز بررسی سیره ی پیامبر(ص) و اصحاب و یاران نزدیک آن حضرت. هدف نوشتار درک هر چه بهتر اخلاق عملی رایج در صدر اسلام است. در آغاز تعاریف زهد توسط برخی از اصحاب و عارفان متصوفه نقل گردیده، ...

ادامه مطلب
درآمدی بر شناخت مفهوم زهد(۲)

درآمدی بر شناخت مفهوم زهد(۲)

نویسنده:علی بورونی جنبش زهدگرایی شاید معروف ترین قضیه ی تاریخی این جنبش مربوط به درگیری خلیفه ی سوم با صحابی خاص پیامبر(ص) ابوذر غفاری باشد. ابوذر یکی از زاهدان آن دوره بود و از امتیاز صحابی بودن برخوردار بود. وی با یادآوری سیره ی پیامبر(ص) و زهد وی به اصحاب آنان را به سوی روش ...

ادامه مطلب
بخل و آسایش انسان

بخل و آسایش انسان

امام صادق ( عليه السلام)(عليه السلام) مي فرمايد:" ليست لبخيل راحه" دو مولفه مطرح در اين حديث يعني «بخل» و «فقدان آسايش» رابطه اي غير مستقيم با هم دارند؛ افزايش بخل، باعث كاهش آسايش مي شود.

ادامه مطلب
اخلاق در پژوهشگری

اخلاق در پژوهشگری

نویسندگان: دکتر سید ضیاءالدین تابعی*، فرزاد محمودیان** چکیده در این مقاله با بیان ضرورت و اهمیت تحقق و پژوهش براساس ساختمان آناتومی و فیزیولوژی بدن انسان به مراحل اوصاف روانی انسان پرداخته شده است و شرایط و ویژگی های اخلاق روانی یک محقق و پژوهشگر ایده آل ترسیم و تشریح شده است. سرآغاز ضرورت و ...

ادامه مطلب
اخلاق و حقوق

اخلاق و حقوق

نویسنده:دکتر ناصر کاتوزیان* چکیده بر ای فهم رابطه و حقوق باید مفهوم آنها را بشناسیم. حقوق مجموعه قواعد الزام آور کلی است که به منظور ایجاد نظم و عدالت بر یک جامعه حکومت می کند و از طرف دولت تضمین شده است. بنابراین قواعد حقوق الزام آوار است. حقوق مجموعه ای از باید و نباید؛ ...

ادامه مطلب
ماهیت و دیدگاه های اخلاق زیست محیطی با تأکید بر دیدگاه اسلامی (۱)

ماهیت و دیدگاه های اخلاق زیست محیطی با تأکید بر دیدگاه اسلامی (۱)

نویسندگان: دکتر احمد عابدی سروستانی*، دکتر منصور شاه ولی**، دکتر سید مصطفی محقق داماد*** چکیده امروزه، وخامت زیست محیطی تا حدی است که حیات انسان و سایر موجودات بر کره خاکی را به مخاطره انداخته است. به همین دلیل، مبانی نظری تعیین کننده تعامل انسان با طبیعت، از جمله اخلاق، مورد توجه علاقمندان به محیط ...

ادامه مطلب
ماهیت و دیدگاه های اخلاق زیست محیطی با تأکید بر دیدگاه اسلامی(۲)

ماهیت و دیدگاه های اخلاق زیست محیطی با تأکید بر دیدگاه اسلامی(۲)

نویسندگان:دکتر احمد عابدی سروستانی، دکتر منصور شاه ولی و دکتر سید مصطفی محقق داماد خدا محوری(۱): ارزش ذاتی برخاسته از ادیان بسیاری بر این باورند که بحران زیست محیطی در واقع یک بحران معنوی و دینی است و جدایی دین از زندگی دنیوی، می تواند مهمترین عامل بروز بحران های زیست محیطی باشد زیرا، بوم ...

ادامه مطلب