دسته بندی های موجود در بخش"اخلاق و تربیت اسلامی"

مطالب موجود در بخش "اخلاق و تربیت اسلامی"

تنبلی و راهکار درمان آن

تنبلی و راهکار درمان آن

اين مقاله به موضوع «تنبلي و راهکار درمان آن» پرداخته وبرخي از بحث هاي مرتبط با آن را مورد توجه قرار داده است. دراين راستا از کتاب و سنت معصومان (ع) استمداد جسته واز اين دو منبع عظيم که سرشار از نوراست، رهنمودهايي را مي آوريم.

ادامه مطلب
مصافحه؛ چرا وچگونه؟ (۱)

مصافحه؛ چرا وچگونه؟ (۱)

نویسنده:محمد هادی مروجی طبسی درآمد درهر جامعه ای به فراخور سطح فرهنگی مردم آن، گونه ای از احترام وابراز محبت درهنگام دیدار ورویا رویی وجود دارد .یکی از رایج ترین نمادهای رفتاری دراین زمینه، «دست دادن» است که از دیرباز تا کنون درمیان جوامع مختلف بشری وجود داشته است. البته کاربرد «مصافحه» به ابتدای دیدارها ...

ادامه مطلب
مصافحه؛ چرا وچگونه؟ (۲)

مصافحه؛ چرا وچگونه؟ (۲)

نویسنده:محمد هادی مروجی طبسی با چه کسانی دست بدهیم؟ دست دادن با دیگران کاری پسندیده ومستحب است، اما مانند بسیاری از احکام اسلامی، شرایط و قید وبندهایی دارد. در روایات به مصافحه کردن با چند گروه سفارش شده است: ۱. امیر مؤمنان(ع) یکی از جلوه ها ونمودهای اهتمام پیامبر گرامی اسلام (ص) به امر ولایت ...

ادامه مطلب
مصافحه؛ چرا وچگونه؟ (۳)

مصافحه؛ چرا وچگونه؟ (۳)

نویسنده:محمد هادی مروجی طبسی آثار ونتایج مصافحه بی تردید هر آنچه درشرع مقدس اسلام بر آن سفارش شده، آثار فردی یا اجتماعی در دنیاو آخرت دارد وبرای تربیت وتعالی مادی ومعنوی انسان وضع شده است؛ گرچه امکان دارد که ما به همه یا برخی از آن آثار دست نیابیم. سنت پسندیده دست دادن نیز از ...

ادامه مطلب
مصافحه؛ چرا وچگونه؟ (۴)

مصافحه؛ چرا وچگونه؟ (۴)

نویسنده:محمد هادی مروجی طبسی چگونه با یکدیگر دست بدهیم؟ بی تردید مصافحه ای که آن هم در روایات سفارش شده وآثار وثواب های فراوانی برای آن ذکر شده، آداب خاصی دارد. درعلم روان شناسی نیز یکی از نشانه های شخصیت افراد ویکی از راه های مهم انتقال مفاهیم غیر کلامی، دست دادن است. بنابراین مصافحه ...

ادامه مطلب
اخلاق در بازار(۱)

اخلاق در بازار(۱)

بازار به معناي خريد وفروش کالا وميدان داد وستد سوداگران است که به عربي «سوق» گويند. بازار در فرهنگ ومتون اسلامي جايگاه ويژه اي دارد وهميشه مورد توجه بزرگان اسلام بوده و آنان صلاح وفساد آن را جداي از صلاح و فساد جامعه نمي دانسته اند.

ادامه مطلب
اخلاق در بازار(۲)

اخلاق در بازار(۲)

نویسنده:محبوبه عظیم زاده آرانی آداب تجارت درکتب روایی، از ائمه معصوم (ع) درباره آداب وچگونگی داد وستد، مطالب ارزنده ای نقل شده است که ما به آنها می پردازیم. آموزش فقه امام علی (ع) می فرماید: «یا معشرالتجاره، الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر؛(۲۲) ای جماعت تاجران! نخست احکام [داد وستد را ...

ادامه مطلب
نقش تغدیه دراخلاق(۱)

نقش تغدیه دراخلاق(۱)

نویسنده:حسن عاشوری لنگرودی آیا بین خلق وخو وتغذیه ی انسان ها ارتباطی وجود دارد، یا نه؟ پاسخ به این پرسش، مثبت است. «تغذیه» نقش مهمی دراخلاق و روحیات انسان، ازجمله درغم و شادی، خوش اخلاقی وبد اخلاقی، سخت دلی ورقت قلب، پذیرش دعا وقبولی سایر عبادات و مصونیت از وسوسه های شیطانی داردوهمچنین در صفا، ...

ادامه مطلب
نقش تغدیه دراخلاق(۲)

نقش تغدیه دراخلاق(۲)

نویسنده:حسن عاشوری لنگرودی انگور سیاه امام صادق (ع) فرمود: «ان نوحاً شکا الی الله الغم فاوحی الله الیه کل العنب الاسود فانه یذهب بالغم؛(۲۲) نوح (ع) از غم واندوه به یپشگاه خداوند شکایت کرد، خدای متعال به او وحی کرد: انگور سیاه بخور؛ چون که انگور سیاه، غم و اندوه را می برد». انجیر درحدیث ...

ادامه مطلب
نقش تغدیه دراخلاق(۳)

نقش تغدیه دراخلاق(۳)

لقمه ی حرام ۱. لقمه ی حرام، مانع پند پذیری حرام خواری، بر عقاید، اخلاق واعمال آدمی تأثیری بسیار زیانبار دارد وراه سعادت وخیر وفلاح را بر او می بندد وچنان او را سرگرم دنیا وسر سپرده ی شیطان می کند که حتی حاضر نمی شود به سخنان حق که از سوی بهترین افراد ایراد ...

ادامه مطلب