مطالب موجود در دسته بندی "حکایت های معصومین"

داستانهایی از امام علی علیه السلام : گردنبد دختر سلطان و اهمیت محاسبه

داستانهایی از امام علی علیه السلام : گردنبد دختر سلطان و اهمیت محاسبه

علىّ بن ابى رافع غلام حضرت رسول صلّى اللّه علیه و آله حکایت کند: روزى من و کاتب امام امیرالمؤ منین علىّ علیه السلام مشغول محاسبه اموال بیت المال بودیم ، در آن میان گردنبند مرواریدى وجود داشت که از غنائم جنگ بصره به دست آمده بود. دختر حضرت امیر علیه السلام پیامى را توسّط ...

ادامه مطلب
داستانهایی از امام علی علیه السلام : نماینده امام علیه السلام در بین جنیان

داستانهایی از امام علی علیه السلام : نماینده امام علیه السلام در بین جنیان

جابر بن یزید جعفى به نقل از حضرت باقرالعلوم صلوات اللّه علیه حکایت نماید: روزى حضرت امیرالمؤ منین امام علىّ علیه السلام ، بر منبر مسجد کوفه مشغول سخنرانى و موعظه مردم بود؛ و جمعیّت بسیارى نیز در آن مجلس حضور داشت که ناگهان موجودى به صورت افعىِ بزرگى وارد مسجد شد و مردم حمله ...

ادامه مطلب
داستانهایی از امام علی علیه السلام : اهمیت عیادت از مریض مخالف

داستانهایی از امام علی علیه السلام : اهمیت عیادت از مریض مخالف

محدّثین و مورّخین در کتاب هاى مختلفى آورده اند: پس از رحلت حضرت رسول صلّى اللّه علیه و آله ، یاران حضرت امیرالمؤ منین علىّ علیه السلام نزد زید بن ارقم که یکى از اصحاب رسول خدا صلوات اللّه علیه بود و در جریان غدیر خم نیز حضور داشت آمدند و از او گواهى خواستند؛ ...

ادامه مطلب
داستانهایی از امام علی علیه السلام : قضاوت در ضمانت الاغ یا گاو نر

داستانهایی از امام علی علیه السلام : قضاوت در ضمانت الاغ یا گاو نر

مرحوم شیخ طوسى در کتاب خود آورده است : حضرت صادق آل محمّد به نقل از پدر بزرگوارش امام محمّد باقر صلوات اللّه علیهم حکایت کند: در زمان حضرت رسول صلّى اللّه علیه و آله قضیّه اى مهمّ اتّفاق افتاد؛ و آن این بود که گاو نرى ، یک الاغ را کشت ؛ صاحبان آن ...

ادامه مطلب
داستانهایی از امام علی علیه السلام : برخورد امام علیه السلام با شیر

داستانهایی از امام علی علیه السلام : برخورد امام علیه السلام با شیر

حارث همدان ، که یکى ازاصحاب باوفاى امیرالمؤ منین علىّ علیه السلام است ، گوید: روزى به همراه آن حضرت در بیرون یکى از محلّه هاى شهر کوفه قدم مى زدیم که ناگهان شیرى درّنده از دور نمایان شد و جلو آمد، پس ‍ ما راه را براى حرکت آن شیر باز کردیم . وقتى ...

ادامه مطلب
امام علی (ع) و تحویل وصایاى نبوت و امامت به امام حسن (ع)

امام علی (ع) و تحویل وصایاى نبوت و امامت به امام حسن (ع)

چون آخرین روزهاى عمر پر برکت امیرالمؤ منین علىّ بن ابى طالب علیه السلام فرارسید، وصایا و کُتُب امامت را تحویل فرزندش امام حسن مجتبى علیه السلام داد و او را به عنوان وصىّ و جانشین خود معرّفى نمود. و دیگر فرزندش حسین علیه السلام با محمّد حنفیّه و سایر فرزندان و دوستان و سران ...

ادامه مطلب
داستانهایی از امام علی علیه السلام : غم عیال و نجات آتش

داستانهایی از امام علی علیه السلام : غم عیال و نجات آتش

روزى امیرالمؤ منین علىّ علیه السلام از منزل خارج شد؛ و در بین راه به سلمان فارسى برخورد نمود، به او خطاب نمود و اظهار داشت : اى سلمان ! در چه وضعیّتى به سر مى برى ؟ سلمان فارسى در جواب چنین پاسخ داد: در غم چهار موضوع به سر مى برم ؛ حضرت ...

ادامه مطلب
داستانهایی از امام علی علیه السلام : مالیات از کشاورزان

داستانهایی از امام علی علیه السلام : مالیات از کشاورزان

مصعب بن یزید انصارى گوید: حضرت امیرالمؤمنین علىّ علیه السلام مرا بر چهار شهر از شهرهاى مدائن ، نیابت و وکالت داد تا به امور مربوط به جمع آورى عوارض و مالیات اموال اهالى آن چهار شهر بپردازم . و حضرت کیفیّت و کمیّت گرفتن مالیات را به شرح ذیل تنظیم نمود و سپس مرا ...

ادامه مطلب