مطالب موجود در دسته بندی "امور تربیتی فرزندان"

نونهالان و حفظ قرآن

نونهالان و حفظ قرآن

نكاتي چند درباره‌ نونهالان آنچه درباره‌ روش حفظ و تثبيت قرآن گفته مىشود، در سطح كودكان نيز جاري است. البته بايد توجه داشت كه شرايط روحي آنان با بزرگسالان تفاوت بسيار دارد و عواطف آنان ظريف‌تر و حساس‌تر است. بنابراين، در گستره‌ كار با كودكان بايد موارد زير را به خاطر داشت: 1. نقطه‌ي شروع ...

ادامه مطلب
ارتقا فرهنگ شهادت و ايثار در بين نسل جوان

ارتقا فرهنگ شهادت و ايثار در بين نسل جوان

فرهنگ ايثار وشهادت مجموعه اي ازمعاني نمادين است كه ايثارگري و ميل به شهادت را در افراد به وجود مي آورد و با نهادينه شدن آن، نگرشها و رفتار افراد را به سمت رفتارهاي ايثارگرانه سوق خواهد داد . انقلاب اسلامي كه خود ثمره ايثارو شهادت است ، موجب تغيير و تحول در تمامي سطوح ...

ادامه مطلب
راهكارهاي تقويت فرهنگ ايثار و شهادت در بين دانش آموزان و دانشجويان

راهكارهاي تقويت فرهنگ ايثار و شهادت در بين دانش آموزان و دانشجويان

تبيين وشناساندن فرهنگ ايثار وشهادت از مكانيزم هاي دفاعي اسلام براي تسليح جامعه در برابر هجوم فرهنگ هاي غيرخودي است. ايثارگري وشهادت طلبي نقش بسزايي درحفظ دين وارزشهاي آن واستقلال كشور ايفا مي كند . مراكز آموزشي درسطوح مختلف آن بستر مناسبي براي ايجاد ون هادينه كردن فرهنگ صحيح مي باشند زيرا از ابزارهاي نفوذ ...

ادامه مطلب
بنیان اخلاقی اصل تقدم تعلیم و تربیت خویش بر تعلیم و تربیت دیگران در پرتو حکمت ۷۳ نهج البلاغه (1)

بنیان اخلاقی اصل تقدم تعلیم و تربیت خویش بر تعلیم و تربیت دیگران در پرتو حکمت ۷۳ نهج البلاغه (1)

بيان مسئله علم اخلاق از ملکات نفساني از حيث فضيلت و رذيلت بحث مي کند. ملکه ي نفساني در رفتارهاي به نسبت پايدار آدمي جلوه مي کند که به آساني و بدون رويت و سنجش از فرد بروز مي کند. چنين رفتارهايي را الگوهاي رفتار ارتباطي مي ناميم. مراد از رفتار ارتباطي در اينجا، کنش ...

ادامه مطلب
بنیان اخلاقی اصل تقدم تعلیم و تربیت خویش بر تعلیم و تربیت دیگران در پرتو حکمت ۷۳ نهج البلاغه (2)

بنیان اخلاقی اصل تقدم تعلیم و تربیت خویش بر تعلیم و تربیت دیگران در پرتو حکمت ۷۳ نهج البلاغه (2)

رهيافت اخلاقي برحسب آنچه در قسمت اول مقاله بيان شد به رهيافت تعليم و تربيت نزديک است با اين تفاوت که اولي خاص و دومي فراگيرتر است. در مقاله ي حاضر به نکته چيني از حکمت 73 نهج البلاغه با دو رهيافت اخير مي پردازيم: اصل تقدّم اخلاق درون شخصي بر برون شخصي گفتيم رفتار ...

ادامه مطلب
مبانی مکتب تربیتی و اخلاقی اسلام از منظر نهج البلاغه (3)

مبانی مکتب تربیتی و اخلاقی اسلام از منظر نهج البلاغه (3)

. ترجيح اهمّ بر مهم در اخلاق از آن جا که زندگي بشر سرشار از تصادمها و تضادهاي بين موقعيتها و در نتيجه ارزشهاي گوناگون اخلاقي است، بنابراين يک مکتب اخلاقي کامل بايد تکليف پيروانش را هنگام بروز چنين تزاحمها و تضادهايي روشن کند. به عنوان مثال هنگام تعارض بين راستگويي و به تهديد افکندن ...

ادامه مطلب
مبانی مکتب تربیتی و اخلاقی اسلام از منظر نهج البلاغه (2)

مبانی مکتب تربیتی و اخلاقی اسلام از منظر نهج البلاغه (2)

تصحيح مفاهيم و شرايط ارزشمند بودن فضايل اخلاقي همواره تحول هاي عظيم ارزشي و فرهنگي، درگير با مفاهيم ارزشي گذشته بوده است. اگر در شرايط جديد ترسيم دقيق ارزشها صورت نگيرد و مفاهيمي جايگزين مفهوم هاي گذشته نگردد يا مفاهيم قبلي در معرض اصلاح و تجديد نظر قرار نگيرد؛ مفاهيم ارزشي پيشين با همان با ...

ادامه مطلب
مبانی مکتب تربیتی و اخلاقی اسلام از منظر نهج البلاغه (۱)

مبانی مکتب تربیتی و اخلاقی اسلام از منظر نهج البلاغه (۱)

مقدمه پيدايش و اشاعه ي هر مکتب اخلاقي مبتني بر تدوين پايه هاي نظري و فراهم آمدن زمينه هاي عملي چندي است که حصور آن در بستر زمان و به تدريج امکان پذير است، پايه هاي نظري مکاتب اخلاقي اديان الهي براساس وحي الهي تنظيم شده و سيره ي اخلاقي پيامبران الهي و نيز دست ...

ادامه مطلب
راهی به آیین آسمان

راهی به آیین آسمان

تربیت عقل از منظر قرآن کریم قرآن کریم، همچون قوه هادی انسان در جهان، بر قوه خدادادی عقلانیت در آدمی در راه هدایت انسان حسابی ویژه گشوده است. خداوند متعال، آدمیان را به قدرت عقل و تدبر مجهز کرده است تا در عرصه های مختلف حیات راه را از بیراهه پیدا کنند و نشانه های ...

ادامه مطلب
مبانی تعليم و تربيت

مبانی تعليم و تربيت

مقدمه : با پيروزي انقلاب اسلامي درايران و تاسيس حکومتي ديني و اسلامي براساس تعاليم قرآني ضرورت تغييري بنيادين درتمام نظامات اجتماعي ،سياسي ،اقتصادي و فرهنگي ،بويژه درنظام تعليم و تربيت کشور،احساس مي شود . اين ضرورت هم به لحاظ ماهيت فرهنگي و معنوي انقلاب و هم به لحاظ تاثيرپذيري سايرنظامات ازنظام تربيتي بود.اين در ...

ادامه مطلب