مطالب موجود در دسته بندی "امور تربیتی فرزندان"

نونهالان و حفظ قرآن

نونهالان و حفظ قرآن

نکاتی چند درباره‌ نونهالان آنچه درباره‌ روش حفظ و تثبیت قرآن گفته مىشود، در سطح کودکان نیز جاری است. البته باید توجه داشت که شرایط روحی آنان با بزرگسالان تفاوت بسیار دارد و عواطف آنان ظریف‌تر و حساس‌تر است. بنابراین، در گستره‌ کار با کودکان باید موارد زیر را به خاطر داشت: 1. نقطه‌ی شروع ...

ادامه مطلب
ارتقا فرهنگ شهادت و ایثار در بین نسل جوان

ارتقا فرهنگ شهادت و ایثار در بین نسل جوان

فرهنگ ایثار وشهادت مجموعه ای ازمعانی نمادین است که ایثارگری و میل به شهادت را در افراد به وجود می آورد و با نهادینه شدن آن، نگرشها و رفتار افراد را به سمت رفتارهای ایثارگرانه سوق خواهد داد . انقلاب اسلامی که خود ثمره ایثارو شهادت است ، موجب تغییر و تحول در تمامی سطوح ...

ادامه مطلب
راهکارهای تقویت فرهنگ ایثار و شهادت در بین دانش آموزان و دانشجویان

راهکارهای تقویت فرهنگ ایثار و شهادت در بین دانش آموزان و دانشجویان

تبیین وشناساندن فرهنگ ایثار وشهادت از مکانیزم های دفاعی اسلام برای تسلیح جامعه در برابر هجوم فرهنگ های غیرخودی است. ایثارگری وشهادت طلبی نقش بسزایی درحفظ دین وارزشهای آن واستقلال کشور ایفا می کند . مراکز آموزشی درسطوح مختلف آن بستر مناسبی برای ایجاد ون هادینه کردن فرهنگ صحیح می باشند زیرا از ابزارهای نفوذ ...

ادامه مطلب
بنیان اخلاقی اصل تقدم تعلیم و تربیت خویش بر تعلیم و تربیت دیگران در پرتو حکمت ۷۳ نهج البلاغه (1)

بنیان اخلاقی اصل تقدم تعلیم و تربیت خویش بر تعلیم و تربیت دیگران در پرتو حکمت ۷۳ نهج البلاغه (1)

بیان مسئله علم اخلاق از ملکات نفسانی از حیث فضیلت و رذیلت بحث می کند. ملکه ی نفسانی در رفتارهای به نسبت پایدار آدمی جلوه می کند که به آسانی و بدون رویت و سنجش از فرد بروز می کند. چنین رفتارهایی را الگوهای رفتار ارتباطی می نامیم. مراد از رفتار ارتباطی در اینجا، کنش ...

ادامه مطلب
بنیان اخلاقی اصل تقدم تعلیم و تربیت خویش بر تعلیم و تربیت دیگران در پرتو حکمت ۷۳ نهج البلاغه (2)

بنیان اخلاقی اصل تقدم تعلیم و تربیت خویش بر تعلیم و تربیت دیگران در پرتو حکمت ۷۳ نهج البلاغه (2)

رهیافت اخلاقی برحسب آنچه در قسمت اول مقاله بیان شد به رهیافت تعلیم و تربیت نزدیک است با این تفاوت که اولی خاص و دومی فراگیرتر است. در مقاله ی حاضر به نکته چینی از حکمت 73 نهج البلاغه با دو رهیافت اخیر می پردازیم: اصل تقدّم اخلاق درون شخصی بر برون شخصی گفتیم رفتار ...

ادامه مطلب
مبانی مکتب تربیتی و اخلاقی اسلام از منظر نهج البلاغه (3)

مبانی مکتب تربیتی و اخلاقی اسلام از منظر نهج البلاغه (3)

. ترجیح اهمّ بر مهم در اخلاق از آن جا که زندگی بشر سرشار از تصادمها و تضادهای بین موقعیتها و در نتیجه ارزشهای گوناگون اخلاقی است، بنابراین یک مکتب اخلاقی کامل باید تکلیف پیروانش را هنگام بروز چنین تزاحمها و تضادهایی روشن کند. به عنوان مثال هنگام تعارض بین راستگویی و به تهدید افکندن ...

ادامه مطلب
مبانی مکتب تربیتی و اخلاقی اسلام از منظر نهج البلاغه (2)

مبانی مکتب تربیتی و اخلاقی اسلام از منظر نهج البلاغه (2)

تصحیح مفاهیم و شرایط ارزشمند بودن فضایل اخلاقی همواره تحول های عظیم ارزشی و فرهنگی، درگیر با مفاهیم ارزشی گذشته بوده است. اگر در شرایط جدید ترسیم دقیق ارزشها صورت نگیرد و مفاهیمی جایگزین مفهوم های گذشته نگردد یا مفاهیم قبلی در معرض اصلاح و تجدید نظر قرار نگیرد؛ مفاهیم ارزشی پیشین با همان با ...

ادامه مطلب
مبانی مکتب تربیتی و اخلاقی اسلام از منظر نهج البلاغه (۱)

مبانی مکتب تربیتی و اخلاقی اسلام از منظر نهج البلاغه (۱)

مقدمه پیدایش و اشاعه ی هر مکتب اخلاقی مبتنی بر تدوین پایه های نظری و فراهم آمدن زمینه های عملی چندی است که حصور آن در بستر زمان و به تدریج امکان پذیر است، پایه های نظری مکاتب اخلاقی ادیان الهی براساس وحی الهی تنظیم شده و سیره ی اخلاقی پیامبران الهی و نیز دست ...

ادامه مطلب
راهی به آیین آسمان

راهی به آیین آسمان

تربیت عقل از منظر قرآن کریم قرآن کریم، همچون قوه هادی انسان در جهان، بر قوه خدادادی عقلانیت در آدمی در راه هدایت انسان حسابی ویژه گشوده است. خداوند متعال، آدمیان را به قدرت عقل و تدبر مجهز کرده است تا در عرصه های مختلف حیات راه را از بیراهه پیدا کنند و نشانه های ...

ادامه مطلب
مبانی تعلیم و تربیت

مبانی تعلیم و تربیت

مقدمه : با پیروزی انقلاب اسلامی درایران و تاسیس حکومتی دینی و اسلامی براساس تعالیم قرآنی ضرورت تغییری بنیادین درتمام نظامات اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی ،بویژه درنظام تعلیم و تربیت کشور،احساس می شود . این ضرورت هم به لحاظ ماهیت فرهنگی و معنوی انقلاب و هم به لحاظ تاثیرپذیری سایرنظامات ازنظام تربیتی بود.این در ...

ادامه مطلب
راهکارهای تربیت قرآنی در شکوفایی انسان

راهکارهای تربیت قرآنی در شکوفایی انسان

1-دانش و معرفت زمینه ساز شکوفایی استعدادهای انسان : اسلام و آورده های وحی خداوندی به دانش و نقش ممتاز آدمیان درگسترش آن و نقش دانش درشکوفایی باورها ایمان و تعهد انسانها و پایداری برآرمانهای اسلامی اهتمام جدی دارد . اصولاً بدون معرفت فطرت انسانی که طالب کشف حقیقت و در راس آن کشف حقیقت ...

ادامه مطلب
تربیت کودک از نگاه نبوی

تربیت کودک از نگاه نبوی

مقدمه کودکان ارزشمند ترین و ظریف ترین هدیه ای هستند که خداوند به امانت به ما سپرده و ما را بر سرنوشت آنها حاکم کرده است و ما نیز وظیفه داریم که این بار مسئولیت را با مطلوب ترین روش ها به سر منزل مقصود برسانیم. لازمه تربیت صحیح کودک، یاری گرفتن از قرآن و ...

ادامه مطلب