تلاوت و قرائت قرآن در روایات

تلاوت و قرائت قرآن در روایات

1. قال رسول الله ـ صلّی الله علیه و آله ـ : «یا سلمان علیک بقراءه القرآن فان قراءته کفاره للذنوب و ستر من النار، و امان من العذاب، و یکتب المن یقرأه بکل آیه ثواب مائه شهید…»؛
پیامبر اکرم ـ صلّی الله علیه و آله ـ فرمود: یا سلمان بر تو باد تلاوت قرآن، به درستی که تلاوت قرآن کفاره گناهان است و حجاب از آتش و امان از عذاب است و برای کسی که قرآن می‌خواند به ازای هر آیه ثواب صد شهید نوشته می‌شود. (البحار، ج 92، ص 17، ر 18)
2. من کلام رسول الله ـ صلّی الله علیه و آله ـ : «ان المؤمن اذا قرء القرآن نظر الله الیه بالرحمه و اعطاه الله بکل آیه الف حوز و اعطاه بکل حرفٍ نوراً علی الصراط…»؛
پیامبر اکرم ـ صلّی الله علیه و آله ـ فرمود: مؤمن هر زمان که قرآن بخواند خداوند با رحمت به او نگاه می‌کند و به او به ازای هر آیه هزار حوریه و به ازای هر حرف نوری بر صراط‌ها به او می‌بخشد. (بحار، ج 92، ص 17، ر 18)
3. من کلام رسول الله ـ صلّی الله علیه و آله ـ : «یا سلمان المؤمن اذ قرء القرآن فتح الله علیه ابواب الرحمه و خلق الله بکل حرف یخرج من فمحه ملکاً یسبح له الی یوم القیامه»؛
پیامبر اکرم ـ صلّی الله علیه و آله ـ فرمود: یا سلمان مؤمن زمانی که قرآن تلاوت می‌کند باز می‌کند خداوند دربهای رحمت را و خلق می‌کند به ازای هر حرفی که از زبان او خارج می‌شود، ملکی را که برای او تسبیح کند تا روز قیامت. (البحار، ج 92، ص 17، ر 18)
4. قال رسول الله ـ صلّی الله علیه و آله ـ : «من قرأ عشر آیات فی لیله لم یکتب من الغافلین و من قراء خمسین آیه کتب من الذاکرین و من قرأ مائه آیه کُتب من القانتین»؛
پیامبر اکرم ـ صلّی الله علیه و آله ـ فرمود: کسی که ده آیه در یک شب بخواند، نوشته نمی‌شود از غافلین و هر کس پنجاه آیه بخواند در زمره ذاکرین نوشته می‌شود و هر کس صد آیه بخواند در زمره قانتین نوشته می‌شود. (الکافی، ج 2، ص 448)
5. قال رسول الله ـ صلّی الله علیه و آله ـ : «افضل العباده قراءه القرآن»؛
پیامبر اکرم ـ صلّی الله علیه و آله ـ فرمود: بهترین عبادت قرائت قرآن است. (مجمع البیان، ج 1، ص 15)
6. قال رسول الله ـ صلّی الله علیه و آله ـ : «من قرأ القرآن فظن ان اَحداً اُعطی افضل ممّا أُعطی افضل ممّا أعطی فقد حقّر ما عظّم الله و عظّم حقّر الله»؛
پیامبر اکرم ـ صلّی الله علیه و آله ـ فرمود: کسی که قرآن بخواند و گمان کند کسی چیز بهتری از آن چه او دارد (قرائت قرآن) پس تحقیر کرده آن چه را خدا بزرگ داشته و بزرگ کرده آن چه را خدا کوچک دانسته است. (مجمع البیان، ج 1، ص 16)
7. قال رسول الله ـ صلّی الله علیه و آله ـ : «قال الله تبارک تعالی من شُغِل بقراءه القرآن عن دعائی و مسألتی اعطینه اَفضل ثواب الشاکرین»؛
پیامبر اکرم ـ صلّی الله علیه و آله ـ فرمود: کسی که مشغول شود به قرائت قرآن از دعا و مسائل به او بهترین ثواب شکرگزاران را می‌بخشم. (بحار الانوار، ج 92، ص 200)
8. قال رسول الله ـ صلّی الله علیه و آله ـ : «من قرأ ثلث القرآن فکأنما اوتی ثلث النبوه و من قرأ ثلثی القرآن فکانّما اوتی ثلثی النبوه و من قرأ القرآن کله فکانّما اُوتی تمام النبوه»؛
پیامبر اکرم ـ صلّی الله علیه و آله ـ فرمود: کسی که بخواند یک ثلث قرآن مثل این که آورده است یک ثلث نبوت را و کسی که بخواند دو ثلث قرآن را مثل این که به جا آورده دو ثلث نبوت را و کسی که تمام بخواند قرآن را، مثل این که تمام نبوت را انجام داده است. (و کار پیامبری کرده است) (المستدرک، ج 1، ص 293)
9. قال الباقر ـ علیه السّلام ـ : «انما شیعه علیٍ کثیره صلاتهم و کثیره تلاوتهم القرآن»؛
امام باقر ـ علیه السّلام ـ فرمود: شیعیان و دوستان علی زیاد نماز می‌خوانند و زیاد قرآن تلاوت می‌کنند. (صفات الشیعه، ص 167)
10. قال الصادق ـ علیه السّلام ـ : «علیکم بتلاوه القرآن فان درجات الجنه علی عدد آیات القرآن فاذا کان یوم القیامه قیل لقاری القرآن اقرأ و ارقأ»؛
امام صادق ـ علیه السّلام ـ فرمود: بر شما است تلاوت قرآن به درستی که درجات بهشت به تعداد آیات قرآن است، پس زمانی که روز قیامت شود گفته می‌شود به قاری، قرآن، قرآن بخوان و بالا برو. (الوسایل، ج 2، ص 842)
11. قال رسول الله ـ صلّی الله علیه و آله ـ : «اقرؤوا القرآن فان الله تعالی لا یعذّب قلباً وعی القرآن»؛
پیامبر اکرم ـ صلّی الله علیه و آله ـ فرمود: قرآن را بخوانید زیرا خداوند دلی را که قرآن را دریافته معذّب نمی‌کند. (نهج الفصاحه، ص 80، ح 426)
12. قال رسول الله ـ صلّی الله علیه و آله ـ : «ان هذه القلوب تصدأ کما یصدأُ الحدید قیل فما جلاؤُها قال ذکر الموت و تلاوه القرآن»؛
پیامبر اکرم ـ صلّی الله علیه و آله ـ فرمود: به درستی که این قلبها زنگ می‌زند، مثل آهن، گفتند صیقل آن چیست؟ فرمود: یاد مرگ و خواندن قرآن. (نهج الفصاحه، ص 189، ح 934)
13. قال رسول الله ـ صلّی الله علیه و آله ـ : «اقرؤوا القرآن و اعملوا به و لا تجفوا عنه و لا تغلوا فیه و لا تأکلوا به و لا تستکثروا به»؛
پیامبر اکرم ـ صلّی الله علیه و آله ـ فرمود: قرآن را بخوانید و بدان عمل کنید و از آن دور نشوید و در آن غلو نکنید و به وسیله آن نان نخورید و به کمک آن فزونی نجوئید. (نهج الفصاحه، ص 80، ح 425)
14. قال رسول الله ـ صلّی الله علیه و آله ـ : «قراءه القرآن فی الصلاه افضل من قراءه القرآن فی غیر الصلاه و قراءه القرآن فی غیر الصلوه افضل من ذکر الله تعالی»؛
پیامبر اکرم ـ صلّی الله علیه و آله ـ فرمود: خواندن قرآن در نماز بهتر است از خواندن آن در غیر نماز و خواندن قرآن در غیر نماز بهتر است از ذکر خدای متعال. (بحار الانوار، ج 92، ص 18)
15. من کلام الصادق ـ علیه السّلام ـ : «فقاریء القرآن یحتاج الی ثلاثه اشیاء قلب خاشع بدن فارغ و موضع خال»؛
امام صادق ـ علیه السّلام ـ فرمود: قاری قرآن به سه خصلت نیازمند است: 1. قلب با خشوع و خضوع؛ 2. بدن فارغ از هر گرفتاری و رنج؛ 3. مکان خالی از همه گرفتاری‌ها و وسوسه‌ها. (بحار، ج 85، ص 43، ر 30)

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید