معماهای پیامبران

معماهای پیامبران

1. «داستان معراج پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه و اله ـ » در کدام سوره بیان شده است؟
2. نام کدام پیامبر بیشتر از دیگر پیامبران در قرآن ذکر شده است؟
3. کدام پیامبر به پیامبر بت‌شکن معروف بود و کفار نیز او را به آتش انداختند ولی به خواست خداوند سالم بیرون آمد؟
4. «ماجرای ولادت حضرت عیسی ـ علیه السلام ـ » در کدامیک از سوره‌ها بیان شده است؟
5. صفت کدامیک از پیامبران «ذبیح الله» است؟
6. کدام پیامبر مردگان را زنده می‌کرد و نابینایان را نیز شفا می‌داد؟
7. کدام پیامبر مدتی در شکم ماهی زندگی کرد؟
8. چه تعداد از سوره‌های قرآن به نام پیامبران است؟
9. پیامبری که قومش به لجاجت و بهانه‌گیری شهرت داشتند چه نام داشت؟
10. کدام پیامبر به سفر آسمانی رفت؟
11. فرزندان کدامیک از پیامبران به بنی اسرائیل معروف هستند؟
12. کدام پیامبر نجار بود و کشتی ساخت؟
13. نام چند پیامبر را ذکر کنید که اسم‌شان با حرف «ی» شروع می‌شود؟
14. داستان حضرت سلیمان ـ علیه السلام ـ و بلقیس در کدام سوره بیان شده است؟
15. کدامیک از پیامبران هم اکنون زنده است؟
16. کدامیک از پیامبران لقب «دوست خدا» را داشت؟
17. کدامیک از پیامبران به خاطر حمایت از عفت و حجاب به شهادت رسید؟
18. چه تعداد از پیامبران نامشان در قرآن آمده است؟
19. کدام پیامبر بدون پدر و مادر بدنیا آمد؟
20. در قرآن کریم از چند پیامبر به عنوان «اسوه حسنه» نام برده شده است؟
21. چه تعداد از پیامبران اولوالعزم نامشان در قرآن ذکر شده است؟
22. کدام پیامبر اولین شخصی بود که به آسمان صعود کرد؟
23. نام گرامی رسول گرامی اسلام ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ چند بار در قرآن آمده است؟
24. کدامیک از پیامبران در سن پیری صاحب فرزند شد؟
25. کدام پیامبر عمویش کافر بود؟
26. کدامیک از پیامبران آمدن یکی دیگر از پیامبران را بشارت داد؟
27. نام کدام پیامبر کمتر از دیگر پیامبر در قرآن ذکرد شده است؟
28. کدام پیامبر مدتی شغلش چوپانی بود؟
29. قرآن کریم از داستان کدام پیامبر به عنوان «احسن القصص» (بهترین داستان‌ها) یاد کرده است؟
30. نام چه تعداد از جنگ‌های پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه و اله و صلم ـ در قرآن ذکر و یا به آن‌ها اشاره شده است؟
31. کدام پیامبر بدون پدر به دنیا آمده است؟‌
32. دو تن از پیامبرانی که نامشان در قرآن ذکر شده و تا آخر عمر ازدواج نکرده‌اند را نام ببرید؟
33. کدام پیامبر بود که با حیوانات سخن می‌گفت و سخنان آنان را نیز می‌شنید؟
34. کدام پیامبر را در کودکی برادرانش به چاه انداختند؟
35. کدام پیامبر بود که پسرش از فرمان او سرپیچی نمود و غرق شد؟
36. کدام پیامبر برای عمویش استغفار کرد؟
37. کدامیک از پیامبران یکی از مردمان سرزمین خود را کشت؟
38. کدام پیامبر به «هم‌سخن خدا» ملقب بود؟
39. نام «16 پیامبر» در یکی از سوره‌های قرآن ذکر شده نام آن سوره چیست؟
40. کدام پیامبر مورد تمسخر قومش قرار گرفت؟
41. سوره‌هایی که به «پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ » منسوبند کدامند؟
42. کدام پیامبر به «شیخ الانبیاء» معروف است؟
43. نام چند پیامبر با حرف «الف» شروع می‌شود؟
44. کدام پیامبر زره می‌بافت؟
45. در زمان کدام پیامبر «طبابت و علوم پزشکی» رواج داشت؟
46. کدام پیامبر به «ذوالنون» معروف است؟
47. حضرت هود ـ علیه السلام ـ بر کدام قوم مبعوث شده؟
48. کدام پیامبران با هم نسبت برادری داشتند؟
49. لقب کدامیک از پیامبران «حبیب الله» است؟
50. پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ هنگام تلاوت کدام آیه می‌گریست؟
51. کدام پیامبر به «روح الله» معروف است؟
52. پیامبرانی که با هم نسبت پدر و پسری داشتند را نام ببرید؟ 53. کدام پیامبر به «صفوه الله« مشهور است؟ 54. داستان خواب صد ساله حضرت عزیز ـ علیه السلام ـ در کدام سوره قرآن بیان شده است؟ 55. در زمان کدام پیامبر سحر و جادو رایج بود؟
56. کدام پیامبر از گل پرنده ساخت؟ 57. نام «پیامبران اولوالعزم» هرکدام چند بار در قرآن آمده است؟ 58. داستان برخورد حضرت موسی ـ علیه السلام ـ با دختر حضرت شعیب ـ علیه السلام ـ در کدام سوره بیان شده است؟ 59. کدام پیامبر در عالم رؤیا دید که یازده ستاره و خورشید و ماه او را سجده می‌کنند؟ 60. کدام پیامبر نخستین شخصی بود که «بسم الله الرحمن الرحیم» نوشت؟ 61. کدامیک از پیامبران «دوازده پسر» داشت؟
62. چند پیامبر نام ببرید که «هم عصر» بودند؟ 63. کدام پیامبر «تبردار» بود؟ 64. کدام پیامبر اولوالعزم «داماد حضرت شعیب ـ علیه السلام ـ » بود؟ 65. دو تن از پیامبرانی که نامشان در قرآن آمده با هم «پسر خاله« بودند آن دو پیامبر را نام ببرید؟ 66. پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ هنگام هجرت از مکه به مدینه در کدام غار پنهان شد؟ 67. پیامبر قوم سبأ که بود؟
68. کدام پیامبر بر قوم ثمود مبعوث شد؟ 69. کدام پیامبر نمونه «صبر و شکیبایی» است؟ 70. داستان کدام پیامبر بیشتر از دیگر داستان‌ها در قرآن بیان شده است؟ 71. داستان «شکستن بت‌ها توسط حضرت ابراهیم ـ علیه السلام ـ » در کدام سوره قرآن بیان شده است؟ 72. کتاب حضرت عیسی ـ علیه السلام ـ چه نام دارد؟
73. «تورات» کتاب کدام پیامبر است؟ 74. کتاب حضرت ابراهیم ـ علیه السلام ـ چه بود؟ 75. معجزه حضرت عیسی ـ علیه السلام ـ چه‌ بود؟ 76. زبور کتاب کدام پیامبر است؟ 77. پیامبرانی که بیش از یک زن داشتند را نام ببرید؟ 78. کدام پیامبر الوالعزم بود که زن نداشت؟ 79. عمر کدام پیامبر بیش از همه پیامبران است؟ 80. کدام پیامبر به «خلیل الله» معروف است؟‌ 81. «معجزه حضرت موسی ـ علیه السلام ـ » چه بود؟ 82. نخستین پیامبر اولوالعزم چه نام داشت؟ 83. مهمترین معجزه حضرت محمد ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ چه بود؟ 84. خداوند متعال به کدام پیامبر «علم نجوم و حساب و هیأت» آموخت؟ 85. کدام پیامبر «جد اول» رسول اکرم ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ بود؟ 86. کدام پیامبر نخستین شخصی بود که «خط نوشت و لباس دوخت» ؟ 87. بشارت آمدن پیامبر ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ توسط حضرت عیسی ـ علیه السلام ـ در کدام سوره بیان شده‎است؟ 88. «سرگذشت حضرت نوح ـ علیه السلام ـ » در کدام سوره بیان شده است؟ 89. نام اصلی کدامیک از پیامبران «عبدالغفار» است؟
90. «اول المؤمنین» صفت کدام پیامبر است؟ 91. حضرت موسی ـ علیه السلام ـ در «کدام کوه» مناجات می‌کرد؟ 92. نام کتاب حضرت عیسی ـ علیه السلام ـ «انجیل» چند بار در قرآن ذکر شده است؟ 93. کدامیک از پیامبران «کفالت حضرت مریم» را بر عهده داشت؟ 94. دو تن از پیامبرانی که به «ساختن کعبه» همت گماردند چه نام دارند؟
پاسخ‎ها:
1. داستان معراج حضرت محمد ـ صلی الله علیه و اله ـ در سوره «اسراء» بیان شده است.
2. نام حضرت موسی ـ علیه السلام ـ بیشتر از دیگر پیامبران «136 مرتبه» در قرآن ذکر شده است.
3. «حضرت ابراهیم ـ علیه السلام ـ ».
4. ماجرای ولادت حضرت عیسی ـ علیه السلام ـ در سوره «مریم» بیان شده است.
5. صفت حضرت اسماعیل ـ علیه السلام ـ «ذبیح الله» است.
6. «حضرت عیسی ـ علیه السلام ـ » مردگان را زنده و نابینایان را شفا می‌داد.
7. «حضرت یونس ـ علیه السلام ـ « مدتی درشکم ماهی زندگی می‌کرد.
8. سوره‌های «ابراهیم، محمد، ‌نوح، هود، یوسف، یونس» بنام پیامبران می‌باشد.
9. پیامبری که قومش به بهانه‌گیری معروف هستند «حضرت موسی ـ علیه السلام ـ » می‌باشد.
10. حضرت محمد ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ به سفر آسمانی رفت.
11. فرزندان «حضرت یعقوب ـ علیه السلام ـ به بنی اسرائیل» معروف هستند.
12. «حضرت نوح ـ علیه السلام ـ ».
13. «حضرت یعقوب ـ علیه السلام ـ ، حضرت یوسف ـ علیه السلام ـ ، حضرت یحیی ـ علیه السلام ـ ، حضرت یونس ـ علیه السلام ـ».
14. این داستان در سوره «سبأ» بیان شده است.
15. «حضرت عیسی ـ علیه السلام ـ » هم اکنون زنده است.
16. «حضرت ابراهیم ـ علیه السلام ـ » به «خلیل الله» ملقب بود.
17. «حضرت یحیی ـ علیه السلام ـ » به خاطر حمایت از عفت و حجاب به شهادت رسید.
18. پیامبرانی که نامشان در قرآن آمده است عبارتند از: آدم، ادریس، نوح،‌ هود، صالح، لوط، ابراهیم، اسماعیل،‌ یعقوب، اسماعیل صادق الوعد, اسحاق، یوسف، ایوب، یونس، شعیب، موسی، هارون، ‌داوود، سلیمان، الیاس، ‌الیسع، ذوالکفل، عزیز، زکریا، یحیی، عیسی و محمد ـ علی نبینا و آله و علیهم السلام اجمعین ـ. .
19. «حضرت آدم ـ علیه السلام ـ بدون پدر و مادر به دنیا آمد.
20. پیامبرانی که به عنوان (اسوه حسنه. از آنان نام برده شده عبارتند از: «ابراهیم ـ علیه السلام ـ ، محمد ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ ».
21. نام پنج تن از پیامبران اولوالعزم در قرآن آمده است.
22. «حضرت عیسی ـ علیه السلام ـ » اولین شخصی بود که به آسمان صعود کرد.
23. نام گرامی پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ «5 بار» در قرآن آمده است چهار بار با نام محمد ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ و یک بار با نام احمد در سوره صف آیه 6 بیان شده است.@#@
24. «حضرت زکریا ـ علیه السلام ـ » در سن پیری صاحب فرزند شد.
25. «عموی حضرت ابراهیم ـ علیه السلام ـ کافر بود».
26. «حضرت عیسی ـ علیه السلام ـ از قبل آمدن حضرت محمد ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ را بشارت داد».
27. نام حضرت یونس «دو بار» در قرآن آمده است.
28. «حضرت موسی ـ علیه السلام ـ ».
29. داستان حضرت یوسف ـ علیه السلام ـ .
30. جنگ‌های پیامبر که در قرآن به آنها اشاره شده است عبارتند از: احد، بدر، بنی النحله، تبوک، حمراء الاسد، الخندق، فتح مکه، احزاب، بنی قریظه، بنی النظیر، الحدیبیه، و بیعه الرضوان، حنین، ذات السلاسل.
31. «حضرت عیسی ـ علیه السلام ـ » پدر نداشت.
32. «حضرت یحیی ـ علیه السلام ـ و حضرت عیسی ـ علیه السلام ـ » مجرد زندگی کردند.
33. «حضرت سلیمان ـ علیه السلام ـ ».
34. «حضرت یوسف ـ علیه السلام ـ » را در کودکی به چاه انداختند.
35. «پسر حضرت نوح ـ علیه السلام ـ » از فرمان پدرش سرپیچی کرد و هلاک شد.
36. «حضرت ابراهیم ـ علیه السلام ـ » برای عمویش استغفار کرد.
37. حضرت موسی ـ علیه السلام ـ » در یک ماجرایی یکی از مردمان سرزمین خود را به قتل رساند.
38. پیامبری که به هم سخن خدا ملقب شده بود حضرت موسی ـ علیه السلام ـ «کلیم الله» می‌باشد.
39. در «سوره انبیاء» نام (16 تن از پیامبران) ذکر شده است.
40. پیامبری که مورد تمسخر قومش قرار گرفت «حضرت نوح ـ علیه السلام ـ » بود.
41. سوره‌های «طه، یس، مزمّل و مدّثر» به پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ منسوب می‌باشند.
42. «حضرت نوح ـ علیه السلام ـ » به (شیخ الانبیاء) معروف هستند.
43. پیامبرانی که نامشان با حرف الف شروع می‌شود عبارتند از: «ابراهیم، الیاس، ایوب، اسحق، ادریس، اسماعیل و آدم ـ علیهم السلام ـ ».
44. «حضرت داوود ـ علیه السلام ـ » زره می‌بافت.
45. در زمان (حضرت عیسی ـ علیه السلام ـ » علوم «پزشکی و طبابت» رواج داشت.
46. «حضرت یونس ـ علیه السلام ـ ».
47. «حضرت هود ـ علیه السلام ـ » برقوم (عاد) مبعوث شد.
48. پیامبرانی که باهم نسبت برادری داشتند عبارتند از: «اسحاق و اسماعیل، موسی و هارون ـ علیهم السلام ـ ».
49. «لقب حضرت محمّد ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ » (حبیب الله) است.
50. پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ هنگام تلاوت «آیه 16 سوره یونس» می‌گریست.
51. «حضرت عیسی ـ علیه السلام ـ » به (روح الله) معروف است.
52. پیامبرانی که با هم نسبت پدر و پسری داشتند عبارتند از: «زکریا و یحیی، داوود و سلیمان، ابراهیم و اسحاق، یعقوب و یوسف،‌ ابراهیم و اسماعیل ـ علیهم السلام ـ ».
53. حضرت نوح ـ علیه السلام ـ «به صفوه الله» مشهور است.
54. این داستان در سوره بقره آیه 259 بیان شده است.
55. در زمان «حضرت موسی ـ علیه السلام ـ » (سحر و جادوگری) رواج داشت.
56. «حضرت عیسی ـ علیه السلام ـ ».
57. «حضرت نوح 3 بار،‌ ابراهیم 68 بار، موسی 136 بار، عیسی 33 بار، محمد ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ 5 بار».
58. این داستان در سوره «قصص آیه 25» آمده است.
59. «حضرت یوسف ـ علیه السلام ـ ».
60. «حضرت سلیمان ـ علیه السلام ـ » نخستین شخصی بود که (بسم الله الرحمن الرحیم) نوشت.
61. «حضرت یعقوب ـ علیه السلام ـ » دوازده پسر داشت.
62. پیامبرانی که با همدیگر در یک زمان می‌زیستندعبارتند از: «ابراهیم ولوط، یوسف و یعقوب، موسی و خضر».
63. «حضرت ابراهیم ـ علیه السلام ـ ».
64. «حضرت موسی ـ علیه السلام ـ » داماد حضرت شعیب ـ علیه السلام ـ بود.
65. «حضرت عیسی ـ علیه السلام ـ و یحیی ـ علیه السلام ـ » با همدیگر پسر خاله بودند.
66. «حضرت محمد ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ هنگام هجرت از مکه به مدینه در غاری به نام «سبع» پنهان شد.
67. «حضرت داوود ـ علیه السلام ـ ».
68. پیامبر قوم ثمود «حضرت صالح ـ علیه السلام ـ » بود.
69. «حضرت ایوب ـ علیه السلام ـ » نمونه (صبر و بردباری) بود.
70. داستان حضرت موسی ـ علیه السلام ـ و فرعون بیشتر از دیگر داستان‌‌ها در قرآن کریم بیان شده است.
71. داستان شکستن بت‌ها توسط حضرت ابراهیم ـ علیه السلام ـ در سوره «انبیاء آیه 57» آمده است.
72. کتاب حضرت عیسی ـ علیه السلام ـ انجیل نام دارد.
73. تورات کتاب حضرت موسی ـ علیه السلام ـ است.
74. صحف ابراهیم.
75. ساختن پرنده از گل، زنده کردن مرده‌ها، سخن گفتن در گهواره و شفا دادن بیماری‌های لاعلاج از معجزات حضرت عیسی ـ علیه السلام ـ است.
76. کتاب حضرت داوود ـ علیه السلام ـ .
77. حضرت ابراهیم ـ علیه السلام ـ ، حضرت محمد ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ حضرت نوح ـ علیه السلام ـ و… .
78. در بین پیامبران اولوالعزم تنها حضرت عیسی ـ علیه السلام ـ بود که زن نداشت.
79. حضرت عیسی ـ علیه السلام ـ تاکنون زنده است.
80. حضرت ابراهیم ـ علیه السّلام ـ به «خلیل الله» معروف است .
81. معجزات حضرت موسی ـ علیه السلام ـ عبارتند از: ید بیضاء، اژدها شدن عصای موسی و شکافتن دریا توسط عصا.
82. حضرت نوح ـ علیه السلام ـ نخستین پیامبر اولوالعزم است.
83. مهمترین معجزه حضرت محمد ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ قرآن می‌باشد.
84. خداوند متعال به حضرت ادریس ـ علیه السلام ـ علم نجوم و حساب و هیأت را آموخت.
85. حضرت ابراهیم ـ علیه السلام ـ جدّ اول حضرت محمّد ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ بوده‌اند.
86. حضرت ادریس ـ علیه السلام ـ اولین شخصی بود که لباس دوخت و خط نوشت.
87. بشارت آمدن پیامبر ـ صلی الله علیه و اله ـ توسط حضرت عیسی ـ علیه السلام ـ «سوره صف» آمده است.
88. سرگذشت حضرت نوح ـ علیه السلام ـ درسوره «نوح» بیان شده است.
89. حضرت نوح ـ علیه السلام ـ نامش «عبدالغفار» بوده و نوح لقب او بوده است.
90. «اول المؤمنین» صفت «حضرت محمد ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ » می‌باشد.
91. حضرت موسی ـ علیه السلام ـ در «کوه طورسینا» مناجات می‌کرد.
92. «انجیل» 14 مرتبه در قرآن ذکر شده است.
93. «حضرت زکریا ـ علیه السلام ـ »کفالت حضرت مریم- سلام الله علیها – را به عهده داشت.
94. «حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل ـ علیهما السلام ـ» به ساختن کعبه همت گماردند.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید