ثواب كربلاي نرفته

ثواب كربلاي نرفته

آية اللّه شهيد حاج آقا مصطفي بهشتي اصفهاني پدر شهيد حجة الاسلام و المسلمين حاج آقا حسن بهشتي از اولياءاللّه و از علماي درجه يك شهر اصفهان بود. يك بار قصد زيارت كربلا مي كند و آماده مي شود كه با عيال به زيارت برود. در مرز مسئول گمرك متعرّض مي شود كه مي خواهم همسرتان را با عكس و گذرنامه تطبيق كنم . ايشان مي فرمايد: يك زن بايد اين كار را انجام دهد ولي مسئول گمرك مي گويد: نه ، من خودم مي خواهم مطابقت كنم .
آن بزرگمرد مي فرمايد: ما معذوريم از انجام اين كار. حاج آقا بهشتي سه روز آنجا مي ماند. تمام زوّار كنترل شده و به زيارت امام حسين عليه السلام مي روند ولي آن مرحوم مو فّق نمي شوند. بالاخره عازم كرمانشاه مي شوند و به منزل شهيد آية اللّه حاج آقا عطاءاللّه اشرفي اصفهاني اقامت نموده و سپس به اصفهان برمي گردند. وقتي به اصفهان مراجعت مي كنند مردم از ايشان مي پرسند: چرا به زيارت مشرّف نشديد؟
آقاي بهشتي مي گويند: امام حسين عليه السلام ما را نطلبيد. اين قضيّه مي گذرد. زائران همگي از سفر برمي گردند و به خدمت آقاي بهشتي مي رسند و مي گويند: آقا! ما آمديم يك معامله بكنيم و آن اينكه تمام ثواب زيارات خود را بدهيم به شما و در عوض شما ثواب كربلاي نرفته را به ما بدهيد! حالا اينكه امام حسين عليه السلام چه صحنه اي را براي اين زائران بوجود آورده كه حاضر شده اند اينگونه بگويند خدا مي داند.
داستانهايي از علما/عليرضا حاتمي

مطالب مشابه