مشخصات برادر گمشده من

مشخصات برادر گمشده من

امام على- سلام خدا و رسولش بر او – در روایتی درربار می فرماید:

ـ بهترین برادر تو آن کسى است که در نصیحت و خیرخواهى کمتر ملاحظه کند.

ـ و کسى که در (واداشتنت به ) فرمانبردارى از خداوند پاک، با تو درشتى کند.

ـ بهترین برادران یکرنگ ترین و بدترین برادران دغل کارترین آنان است .

ـ بهترین برادر تو آن کسى است که به تو کمک کند و بهتر از او کسى است که تو را بسنده باشد و اگر به تو نیازمند شد از تو بگذرد.

ـ و کسى که با مال خویش تو را کمک کند و بهتر از او کسى است که تو را از دیگرى بى نیاز سازد.

ـ و کسى که که دوستیش براى خدا باشد.

ـ و کسى که که برادریش براى دنیا نباشد.

ـ و کسى که که چون او را از دست دهى , دوست نداشته باشى پس از او زنده بمانى .

ـ و کسى که که براى انجام کارهاى نیک بشتابد و تو را نیز به نیکوکارى بکشاند و به نیکى فرمانت دهد و درانجام آن کمکت کند.

ـ و کسى که که با راستگویى خود تو را به راستگویى فرا خواند و با نیکوکاریش تو را به بهترین کارها دعوت کند.

ـ و کسى که که راهنماییت کند و تو را به تقوا و پرهیزگارى برساند و از پیروى خواهشهاى نفسانى بازت دارد.

ـ و کسى که در انجام کارهاى نیک بیشتر کمک کند،به خوبیها بیشتر عمل نماید و با دوست و همنشین مهربانتر باشد.

ـ و کسى که در کار برادران خود کنجکاوى نکند.

ـ و کسى که در راه حق، بر تو زیاد خشم گیرد.

ـ و کسى که برادران خویش را نیازمند دیگرى نسازد.

منبع حدیث: میزان الحکمه، محمدی ری شهری

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید