مُرده سر از قبر بيرون آورد

مُرده سر از قبر بيرون آورد

اگر با ايمان از دنيا رفته باشي و اهل قرآن باشي، آن وقت اگر يك نفر با اخلاص براي تو قرآني بخواند، به درد آخرتت مي‎خورد، در غير اينصورت حكايت «احمد بن طولون» است كه «دميري» در كتاب «حيوة الحيوان» مي‎نويسد:
او سلطان مصر بود، وقتي كه مُرد، از طرف حكومتِ وقت، يك نفر قاري قرآن بر سر قبرش فرستادند و حقوق گزافي هم برايش قرار دادند تا براي احمد قرآن بخواند. او نيز سرگرم قرائت قرآن شد.
روزي خبر آوردند كه قاري، ناگهان ناپديد شده است.
از هر طرف شروع به تحقيق و جستجو كردند تا بالأخره او را پيدا كرده و از او پرسيدند: چرا فرار كردي؟
قاري قرآن، ابتدا جرئت نمي‎كرد، دليلش را بگويد، فقط اظهار مي‎داشت كه من از اين كار استعفاء مي‎دهم.
گفتند: اگر حقوقت كم است، حاضريم دو برابر اين مبلغ را به تو بدهيم. گفت: اگر چند برابر هم بدهيد، ديگر حاضر به انجام اين كار نيستم.
بالأخره به او گفتند: دست از تو بر نمي‎داريم تا علّت را بگوئي.
قاري قرآن گفت: چند شب قبل كه مشغول قرائت قرآن بودم مُرده سر از قبر بيرون آورد و به من اعتراض كرد و با من درگير شد كه چرا بر سر قبر من قرآن مي‎خواني؟
من گفتم: مرا اينجا آورده‎اند كه براي تو قرآن بخوانم، بلكه خير و ثوابي به تو برسد.
گفت: اينطور نيست. زيرا هر آيه‎اي كه تو مي‎خواني، آتش بر آتش من افزوده مي‎شود، به من مي‎گويند: مي‎شنوي؟ چرا در دنيا به آن عمل نكردي؟
لذا، مرا معاف بداريد كه ديگر من جرئت نمي‎كنم بر سر گورش قرآن بخوانم.

مطالب مشابه