آیا امام عصر(ع) از زمان ظهور آگاه است؟!

آیا امام عصر(ع) از زمان ظهور آگاه است؟!

در بعضی از روایات داریم که حتی خود امام زمان(عج) نیز وقت ظهورشان را نمی دانند و خدای متعال هنگام ظهور به واسطه علائم خاصی زمان ظهور را به حضرت اطلاع می دهند. و البته یکی از منتظران فرج حضرت مهدی(عج) خود آن حضرت هستند؛ زیرا: اوّلاً انتظار، در روایات ما به عنوان افضل العباده مطرح شده است و بعید، بلکه محال است که آن وجود عزیز از افضل عبادات غافل و محروم باشد. ثانیاً: در روایاتی که کلمه فرج آمده، تنها به فرج مومنان اشاره ندارد، بلکه فرج امام زمان(ع) نیز مورد نظر است پس امام زمان(ع) گشایش در کارهای خویش را منتظرند.

آیا خود امام زمان(عج) می داند چه زمانی ظهور خواهد کرد؟
انتظار فرج یکی از ارکان اساسی اسلام، به ویژه مذهب شیعه است و آن به معنای آرزوی گشایش و رهایی یافتن از نابرابری ها و رفع گرفتاری های همه جهانیان است.

منتظران فرج بر این باورند که در آخرالزمان انسانی الهی- در اسلام به نام مهدی- ظهور می کند و بساط ظلم و ستم را بر می چیند و عدل و داد را جایگزین ظلم و ستم می نماید و حکومت الله را بر سراسر جهان حاکم می کند. همه انبیا و اوصیا از آغاز آفرینش چنین آرزویی داشته اند و در برآورده کردن آن از هیچ کوششی دریغ نورزیده اند و در این راه انواع سختی ها را تحمل کرده اند، تا جهان را گامی به سوی ظهور منجی بشریت نزدیک تر سازند.

اما در روایات نه تنها وقت و زمان خاصی برای ظهور امام زمان (عج) تعیین نشده، بلکه از تعیین وقت برای ظهور امام زمان(عج) ممانعت شده است.

به چند روایت در این زمینه اشاره می کنیم:

1. فضیل می گوید از امام صادق(ع) سوال کردم آیا ظهور امام زمان(عج) وقت خاصی دارد، حضرت سه بار فرمودند: “کذب الوقّاتون (صافی گلپایگانی، لطف الله، منتخب الاثر، ص 463؛ شیخ طوسی، الغیبه، ص 262)؛ آنها که وقت آن را تعیین مى ‏کنند دروغ گفتند”.

2. در روایت دیگری امام صادق(ع) می فرماید: آنهایی که وقت خاصی را به عنوان وقت ظهور معرفی می کنند دروغگو هستند ما اهلبیت هرگز وقتی را برای ظهور امام زمان(عج) تعیین نکرده ایم. (صافی گلپایگانی، لطف الله، منتخب الاثر، ص 463؛ شیخ طوسی، الغیبه، ص 262)

3. در روایت دیگری امام صادق(ع) می فرماید: هر کسی را که برای ظهور امام زمان(عج) وقت تعیین کند دروغگو بدانید چرا که ما اهل بیت(ع) وقت خاصی تعیین نکرده ایم. بنابراین کلام او منسوب به ما و از طرف ما نبوده بلکه از پیش خود سخن گفته و دروغ است. (صافی گلپایگانی، لطف الله، منتخب الاثر، ص 463؛ شیخ طوسی، الغیبه، ص 262)

لازم به ذکر است، در بعضی از روایات داریم که حتی خود امام زمان(عج) نیز وقت ظهورشان را نمی دانند و خدای متعال هنگام ظهور به واسطه علائم خاصی زمان ظهور را به حضرت اطلاع می دهند.

مفضل بن عمرو از امام صادق(ع) درباره تفسیر آیه “و اذا نقر فی الناقور” (مدثر، 9) سۆال کرد که امام در پاسخش فرمودند: انّ منا اماما مستترا فاذا اراد الله عز و جل اظهار امره نکت فی قلبه نکته فظهر و امر بامر الله عزوجل، که از این روایات بخوبی استفاده می شود که خود امام زمان(عج) نیز زمان ظهورشان را نمی دانند و در هنگامه ظهور ، خدای متعال بواسطه علائم خاصی زمان ظهور را به حضرت اطلاع می دهند. (صدوق ، اکمال الدین و اتمام النعمه، ج 2، ص 349، ح 42)

به هرحال؛ یکی از منتظران فرج حضرت مهدی(عج) خود آن حضرت هستند؛

زیرا: اوّلاً انتظار، در روایات ما به عنوان افضل العباده مطرح شده است و بعید، بلکه محال است که آن وجود عزیز از افضل عبادات غافل و محروم باشد.

ثانیاً: در روایاتی که کلمه فرج آمده، تنها به فرج مومنان اشاره ندارد، بلکه فرج امام زمان نیز مورد نظر است پس امام زمان گشایش در کارهای خویش را منتظرند.

بنابراین، خود حضرت ولی عصر(عج) نیز چون هدف استقرار نظام توحیدی و فراهم ساختن زمینه سعادت بشری را دارند، در انتظار چنین روزی هستند، تا عدل و داد را بر سراسر جهان حاکم کند.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید