حضرت زهرا (س)

حضرت زهرا (س)

1. قال النبی – صلّی
الله علیه و آله – : اَوَّلُ شخصٍ تدْخُلُ الجنهَ فاطمهُ.

«بحار الانوار، ج 43، ص 44»

پیامبر اکرم – صلّی الله علیه و آله – فرمود: اولین کسی که داخل بهشت می
شود، فاطمه است.

2. قال النبی – صلّی الله علیه و آله – : اما اِبْنَتی فاطمهُ فهی
سیدهُ نِساءِ العالمینَ من الاوّلینَ‌ و الآخرینَ.

«تفسیر نور الثقلین، ج 1، ص 338»

پیامبر اکرم – صلّی الله علیه و آله – فرمود: اما دخترم فاطمه پس او سرور
زنان جهان هستی از گذشتگان و آیندگان است.

3. قال رسول الله – صلّی الله علیه و آله – : مَنْ ارضی فاطمهَ فقد
ارضانی و مَنْ اَسخطَ فاطمهَ فقد اسخطنی.

«احقاق الحق، ج 10، ص 217»

پیامبر اکرم – صلّی الله علیه و آله – فرمود: هرکس فاطمه را راضی کند، مرا
راضی نموده و هر کس فاطمه را خشمگین کند، مرا خشمگین نموده است.

4. قال الامام الباقر – علیه السّلام – : وُلِدَتْ فاطمهُ بنت
محمدٍ – صلّی الله علیه و آله – بعدَ مبعثِ الرسولِ بخمسِ سنینَ و تُوَفِّیَتْ و
لها ثمانَ عَشَرهَ سنهً.

«اصول کافی، ج 1، ص 457»

امام باقر – علیه السّلام – فرمود: فاطمه دختر محمد – صلّی الله علیه و آله
– پنج سال بعد از به نبوت رسیدن پیامبر اکرم متولد شد و هیجده ساله بود که وفات
کرد.

5. عن النبی – صلّی الله علیه و آله – قال: اِنّما سُمِّیتْ فاطمهُ
البتولَ لانّها تُبْتَلَتْ مِنْ الحیضِ و النفاسِ.

«احقاق الحق، ج 10، ص 45»

پیامبر اکرم – صلّی الله علیه و آله – فرمود: همانا فاطمه بتول نامیده شد،
چرا که او از حیض و نفاس دور گردیده است.

6. عن ابی جعفر – علیه السّلام – عن آبائه – علیهم السّلام – قال:
اِنّما سُمِّیَتْ فاطمهُ بنتِ محمدٍ الطاهرهَ لِطَهارَتها مِنْ کُلِّ دَنَسٍ و
طهارَتِها مِنْ کُلِّ رَفَثٍ و ما رأَتْ قَطُّ یوماً حُمْرهً و لا نِفاسَاً.

«بحار الانوار، ج 43، ص 19»

امام باقر – علیه السّلام – از قول پدرانشان – علیهم السّلام – فرمود:
همانا فاطمه دختر محمد، طاهره نامیده شد، چرا که او از هر گونه پلیدی و آلودگی و
نیز کلام ناپاک طاهر بود و هیچ روزی خون حیض و نفاس ندید.

7. عن الامام جعفر بن محمد – علیه السّلام – عن ابیه – علیه
السّلام – قال: اِنَّ فاطمهَ – سلام الله علیها – کانتْ تُکَنَّی امَ ابیها.

«بحار الانوار، ج 43، ص 16»

امام صادق – علیه السّلام – از قول پدرشان (امام باقر – علیه السّلام -)
فرمود: همانا فاطمه – سلام الله علیها – به ام ابیها کنیه گذاری شده است.

8. قال ابو عبدالله – علیه السّلام – : لِفاطمهَ – سلام الله علیها
– تِسْعَهُ اسماءٍ عند اللهِ عز و جلّ: فاطمهُ‌ و الصِّدِّیقهُ و المبارکهُ و
الطاهرهُ و الزکیهُ و الراضیهُ و المرضیهُ‌ و المحدثهُ و الزهراءُ.

«بحار الانوار، ج 43، ص 10»

امام صادق – علیه السّلام – فرمود: نزد خداوند متعال برای فاطمه – سلام
الله علیها – ‌نه اسم وجود دارد: 1. فاطمه 2. صدیقه 3. مبارکه 4. طاهره 5. زکیه 6.
راضیه 7. مرضیه 8. محدثه 9. زهراء.

9. قال ابو عبدالله – علیه السّلام – : … اتدری ایَّ شیءٍ تفسیرُ
فاطمهَ قلت: اخبرنی یا سیدی قال فُطِمَتْ مِنْ الشَّرِ.

«بحار الانوار، ج 43، ص 10»

امام صادق – علیه السّلام – فرمود: آیا می دانی معنی و مفهوم فاطمه چیست؟
گفتم آقای من شما مرا آگاه کنید، حضرت فرمود: یعنی که از بدی ها دور شده است.

10. عن ابی جعفر – علیه السّلام – قال: کان رسول الله – صلّی الله
علیه و آله – اذا ارادَ السفرَ سلََّّمَ علی مَنْ اراد … .

«بحار الانوار، ج 43، ص 83»

امام باقر – علیه السّلام – فرمود: پیامبر اکرم – صلّی الله علیه و آله –
هرگاه می خواستند به سفر بروند با هر کس از اهلبیت خود می خواستند خدا حافظی کنند،
خداحافظی می کردند، سپس آخرین کسی که از او خداحافظی می کردند، فاطمه – سلام الله
علیها – بود، پس سفرشان را از خانه فاطمه آغاز می کردند و زمانی که از سفر باز می
گشتند اول از همه به خانه فاطمه – سلام الله علیها – می رفتند.

11. قال النبی – صلّی الله علیه و آله – : ان فاطمهَ سَیِّدَهُ
نِساءِ العالَمینَ.

«بحار الانوار، ج 25، ص 360»

پیامبر اکرم – صلّی الله علیه و آله – فرمود: همانا فاطمه، سرور زنان عالَم
است.

12. قال النبی – صلّی الله علیه و آله – : یا فاطمهُ اِنَّ اللهَ
لَیَغْضَبُ لِغَضَبِکِ و یَرضی لِرِضاکِ.

«بحار الانوار، ج 43، ص 19»

پیامبر اکرم – صلّی الله علیه و آله – (خطاب به حضرت فاطمه – سلام الله
علیها -) فرمود: ای فاطمه همانا خداوند با خشم تو خشمگین و با رضایت و خشنودی تو
خشنود می شود.

13. قال النبی – صلّی الله علیه و آله – : اِنَّ فاطمهَ مِنّی وَ
هی نُورُ عَینی و ثَمرهُ فؤادی یَسُوؤنی ما ساءَها و یَسُرُّنی ما سَرَّها.

«بحار الانوار، ج 43، ص 24»

پیامبر اکرم – صلّی الله علیه و آله – فرمود: همانا فاطمه پاره تن من است و
او روشنایی چشمانم و میوه قلب من است، آنچه او را بیازارد مرا آزار می دهد و آنچه
او را خوشحال کند مرا خوشحال می کند.

14. قال النبی – صلّی الله علیه و آله – : فاطِمهُ اَعَزُّ الناسِ
علیَّ.

«بحار الانوار، ج 43، ص23»

پیامبر اکرم – صلّی الله علیه و آله – فرمود: فاطمه عزیزترین و محبوب ترین
مردم برای من است.

15. قال النبی – صلّی الله علیه و آله – : اِنَّ اللهَ تعالی
اِختارَ مِنْ النِساءِ اربعَ: مریمَ و آسیهَ و خدیجهَ و فاطمهَ.

«بحار الانوار، ج 43، ص 19»

پیامبر اکرم – صلّی الله علیه و آله – فرمود: همانا خداوند متعال چهار تن
از زنان را برگزید، مریم و آسیه و خدیجه و فاطمه را.

16. قال النبی – صلّی الله علیه و آله – : الحسنُ و الحسینُ خیرُ
اهلِ الارضِ بَعدِی و بعدَ اَبِیهما و اُمُّهما اَفْضَلُ نِساءِ اهلِ الارض.

«بحار الانوار، ج 43، ص 20»

پیامبر اکرم – صلّی الله علیه و آله – فرمود: حسن و حسین بعد از من و
پدرشان بهترین اهل زمین اند و مادرشان برترین زنان اهل زمین است.

17. قال رسول الله – صلّی الله علیه و آله – : فاطمهُ حوراءُ
انسیهٌ‌.

«عوالم، ج 6، ص 9»

پیامبر اکرم – صلّی الله علیه و آله – فرمود: فاطمه حوریه ای انسانی است.

18. قال النبی – صلّی الله علیه و آله – : فاطمهُ شِجْنَهٌ مِنّی
یَقْبِضُنی ما یَقْبِضُها و یَبْسطْنی ما یَبْسطُها.

«المناقب، ج 3، ص 332»

پیامبر اکرم – صلّی الله علیه و آله – فرمود: فاطمه شاخه ای از من است هر
آنچه او را غمگین سازد، مرا غمگین می کند و هر آنچه او را خوشحال سازد، مرا خوشحال
می کند.

19. قال النبی – صلّی الله علیه و آله – : احبُّ اهلی الیَّ
فاطمهَ.

«احقاق الحق، ج 10، ص 181»

پیامبر اکرم – صلّی الله علیه و آله – فرمود : محبوب ترین فرد خانواده ام
برای من، فاطمه است.

20. عن ابی جعفر – علیه السّلام – قال: ما عُبِدَ اللهُ بشیءٍ مِنْ
التحمیدِ افضلَ مِنْ تسبیحِ فاطمهَ – سلام الله علیها – و لو کانَ شیءٌ لَنَحَلَهُ
رسولُ اللهِ – صلّی الله علیه و آله – فاطمهَ – سلام الله علیها -.

«اصول کافی، ج 2، ص 504»

امام باقر – علیه السّلام – فرمود: خداوند به هیچ نوع ستایشی بالاتر از
تسبیح فاطمه – سلام الله علیها – عبادت نشده است و اگر چیزی بالاتر از این بود،
حتماً پیامبر اکرم – صلّی الله علیه و آله – آن را به فاطمه – سلام الله علیها –
می آموخت.

21. قال الامام الصادق – علیه السّلام – : تسبیحُ فاطمهَ – سلام
الله علیها – فی کلِ یومٍ دَبْرَ کلِ صلاهٍ احبُّ‌ الیَّ مِنْ الفِ رکعهٍ فی کل
یومٍ.

«مکارم الاخلاق، ص 281»

امام صادق – علیه السّلام – فرمود: تسبیح فاطمه در هر روز بعد از نماز، نزد
من از هزار رکعت نماز در هر روز پسندیده تر است.

22. عن ابی بصیر قال: دخلت علی ابی عبد الله – علیه السّلام – قال:
و انَّ عندنا لَمُصْحَفَ فاطمهَ و ما یُدْریهم ما مُصْحَفُ فاطمهَ. قلتُ له: و ما
مُصْحَفُ فاطمهَ؟ قال: مصحفٌ … .

«اصول کافی، ج 1، ص 346»

ابو بصیر گوید بر حضرت صادق – علیه السّلام – وارد شدم، (پس از چندی سخن)
حضرت فرمود: همانا مصحف فاطمه – سلام الله علیها – نزد ما است و مردم چه می دانند
مصحف فاطمه چیست. گفتم: مصحف فاطمه چیست. حضرت فرمود: کتابی است که در آن مطالبی
همانند قرآن است در حالی که (حجمش) سه برابر آن است.

23. قال الامام الصادق – علیه السّلام – : لو لا انَّ اللهَ تبارک
وتعالی خَلَقَ امیرَالمؤمنین لفاطمهَ – سلام الله علیها – ما کان لها کفْوٌ علی
الارضِ مِنْ آدمَ‌ و مِنْ دونه.

«اصول کافی، ج 2، ص 480»

امام صادق – علیه السّلام – فرمود: اگر خدای تبارک و تعالی امیرالمؤمنین را
برای فاطمه – سلام الله علیها – نمی آفرید، در روی زمین، از آدم گرفته تا هر بشری
بعد از او، همسری برای او نبود.

24. لمّا زَوَّجَ رسولُ اللهِِِ – صلّی الله علیه و آله – فاطمهَ
مِنْ علیٍ – علیه السّلام – اتاه ناسٌ من قریشٍ … .

«من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص 253»

زمانی که پیامبر اکرم – صلّی الله علیه و آله – فاطمه را به همسری علی –
علیه السّلام – در آورد، عده ای از قریش به نزد حضرت آمدند و گفتند: آیا تو فاطمه
را در مقابل مهریه ای ناچیز به تزویج علی در آوردی؟ حضرت فرمود: من او را به تزویج
علی در نیاوردم بلکه خداوند متعال در شب معراج در کنار درخت (سدره المنتهی) او را
به تزویج علی – علیه السّلام – در آورد.

25. عن ابی عبد الله – علیه السّلام – قال: اذا کانَ یومُ القیامهِ
جَمَعَ اللهُ الاولینَ و الآخِرینَ فی صعیدٍ واحدٍ فینادی منادٍ: غُضُّوا ابصارَکم
و نَکِّسُوا رُؤُسَکم حتّی تَجُوزَ فاطمهُ بنتُ محمدٍ – صلّی الله علیه و آله –
الصراطَ.

«بحار الانوار، ج 43، ص 224»

امام صادق – علیه السّلام – فرمود: وقتی روز قیامت فرا رسد، خداوند تمامی
بشر از اولین و آخرین را در یک جا جمع می کند پس منادایی ندا می دهد: چشمانتان را
ببندید و سرهایتان را پایین بیندازید تا فاطمه دختر محمد – صلّی الله علیه و آله –
از صراط بگذرد.

26. قال رسول الله – صلّی الله علیه و آله – : تُحْشَرُ ‌ابنتی
فاطمهُ – سلام الله علیها – یومَ القیامهِ و معها ثیابٌ مصبوغهٌ … .

«بحار الانوار، ج 43، ص 220»

پیامبر اکرم – صلّی الله علیه و آله – فرمود: دخترم فاطمه – سلام الله
علیها – در روز قیامت در حالی محشور می شود که همراه او پیراهنی است خونین که به
یکی از ساقهای عرش آویزان است، حضرت زهراء – سلام الله علیها – می گوید: ای خداوند
عادل میان من و قاتل فرزندم داوری کن. پیامبر – صلّی الله علیه و آله – فرمود: قسم
به پروردگار کعبه که خداوند برای دخترم داوری می کند.

27. قال النبی – صلّی الله علیه و آله – : اذا کانَ یومَ القیامهِ
تَقْبَلُ ابنتی فاطمهُ علی ناقهٍ مِنْ‌ نُوَقِ الجنّه مُدَبجَهَ الجَنْبینِ
خِطامُها مِنْ لؤلؤِ رَطْبٍ، قَوائِمُها مِنْ الزُّمردِ الاخضرِ، ذَنْبُها مِنْ
المِسْک الاَذْفَرِ عَیناها یاقوتتان حمراوان.

«بحار الانوار، ج 43، ص 219»

پیامبر اکرم – صلّی الله علیه و آله – فرمود: زمانی که قیامت فرا رسد،
دخترم فاطمه سوار بر شتری از شترهای بهشت می آید در حالی که دو پهلوی آن شتر
آراسته و نقش و نگار دار است و مهارش از لؤلؤیی نازک، پاهایش از زمرد سبز، دمش از
مُشکی تیز بوی و دو چشمش از دو یاقوت قرمز است.

28. قال النبی – صلّی الله علیه و آله – : یا سلمانُ مَنْ احبَّ ابنتی
فهو فی الجنهِ معی و مَنْ اَبْغَضها فهو فی النارِ.

«بحار الانوار، ج 27، ص 116»

پیامبر اکرم – صلّی الله علیه و آله – فرمود: ای سلمان هر کس دخترم فاطمه
را دوست بدارد در بهشت با من خواهد بود و هر کس او را دشمن بدارد پس او در آتش
است.

29. قال النبی – صلّی الله علیه و آله – : یا سلمانُ حُبُّ فاطمهَ
یَنْفَعُ فی مائهِ مَوطنٍ ایسَرُ تلکَ المواطنِ: الموتُ و القبرُ و المیزانُ و
المحشرُ و الصراطُ و المحاسبهُ.

«بحار الانوار، ج 27، ص 116»

پیامبر اکرم – صلّی الله علیه و آله – فرمود: ای سلمان محبت فاطمه و دوست
داشتن او در صد موقف و جایگاه از مواقف قیامت سودمند است، آسان ترین این مواقف:
مرگ و قبر و میزان و محشر و (پل) صراط و موقف محاسبه اعمال است.

30. قال رسول الله – صلّی الله علیه و آله – : اِنَّ فاطمهَ لتشفع
یومَ القیامهِ فیمن اَحَبَّها و تَولّاها و احبَّ ذُرِّیتها و تولّاهم و
یَشْفَعُها الله فیهم و یدْخلُهم الجنهَ بِش‍فاعَتها.

«القطره من بحار مناقب النبی و
العتره، ج 2، ص 189»

پیامبر اکرم – صلّی الله علیه و آله – فرمود: همانا فاطمه در روز قیامت
برای کسی که محب و دوست دار او و فرزندانش باشد، شفاعت می کند و خداوند شفاعت او
را در مورد این افراد می پذیرد ‌و آنها را با شفاعت او وارد بهشت می کند.

31. قال النبی – صلّی الله علیه و آله – : اِنَّها اوّلُ مَنْ
یَلْحَقُنی مِنْ اهلِ بَیْتی.

«بحار الانوار، ج 43، ص 24»

پیامبراکرم – صلّی الله علیه و آله – فرمود: همانا او (فاطمه – سلام الله
علیها -) اول کسی از اهل بیت من است که به من ملحق می گردد.

32. عن ابی الحسن – علیه السّلام – قال: اِنَّ فاطمهَ – سلام الله
علیها – صدیقهٌ شهیدهٌ.

«اصول کافی، ج 1، ص 458»

امام کاظم – علیه السّلام – فرمود: همانا فاطمه – سلام الله علیها – زنی
بسیار راستگو بود که به شهادت رسید.

33. عن ابی عبداللهِ الحسین – علیه السلام – : لما قُبِضَتْ فاطمهُ
– سلام الله علیها – دفنَها امیرُ المومنین سِراً و عفا علی مَوضِعِ قَبرِها.

«اصول کافی، ج 2، ص 356»

امام حسین – علیه السّلام – فرمود: چون فاطمه – سلام الله علیها – وفات
کرد، امیرالمومنین – علیه السّلام – او را پنهانی به خاک سپرد و محل قبرش را
ناپدید کرد.

34. عن الامام جعفر بن محمد – علیه السّلام – عن آبائه – علیهم
السّلام – قال: لمّا حضرَتْ فاطمهَ الوفاهُ بَکَتْ، فقالَ لها امیرالمؤمنین یا
سیدتی ما یبکیکِ ؟ قالتْ: ابکی لِما تَلقی بَعدی.

«بحار الانوار، ج 43، ص 218»

امام صادق – علیه السّلام – از قول پدرانشان – علیهم السّلام – فرمود:
زمانی که حضرت فاطمه – سلام الله علیها – در حال احتضار بودند و وفاتشان نزدیک شد،
شروع به گریه کردند، امیرالمؤمنین – علیه السّلام – فرمود: ای بانوی من چرا گریه
می کنی. حضرت زهرا – سلام الله علیها – فرمود: بر آنچه بعد از من (از رنجها و سختی
ها) می بینی گریه می کنم.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید