قم

قم

1. قال الامام الصادق – علیه السلام – : اللهم اعصمهم من کل فتنه و
نجهم من کل هلکه.

«بحارالانوار، ج 57، ص 218»

حضرت امام صادق – علیه السّلام – (در حق قم دعا کرد و) فرمود: خدایا اهل قم
را از هر فتنه حفظ کن و ایشان را از هر هلاکتی نجات بده.

2. قال رسول الله – صلی الله
علیه و آله – : لما اسری بی الیالسماء
الرابعه، نظرت الی قبه من لولولها اربعه ارکان و اربعه ابواب کأنها مناستبرق أخضر. قلت: یا جبرئیل، ما هذه القبه التی لم ارفی
السماء الرابعه احسنمنها … .

«بحار الأنوار، ج 57، ص 207»

پیامبر اکرم – صلی الله
علیه و آله – فرمود: هنگامی که به آسمان چهارمبرده شدم، به گنبدی از لولو که چهار رکن وچهار در داشت و گویا از حریر سبز بود، نگریستم. گفتم: جبرئیل، این گنبدی که
بهتر از آن را در آسمان چهارم ندیده ام، چیست؟جبرئیل گفت: محبوبم محمد، این صورت شهری است که بدان قم گویند. درآن بندگان مؤمن خدا جمع می شوند و منتظر محمد و
شفاعتش در روز قیامت وحسابرسی هستند.

3. قال الامام الصادق – علیه
السلام – : ان الله احتج بالکوفه علیسائر البلاد و بالمؤمنین من اهلها علی غیرهم من اهل البلاد و
احتج ببلده قمعلی سائر البلاد و
بأهلها علی جمیع اهل المشرق و المغرب من الجن و الانس … .

«بحار الأنوار، ج 57، ص 212»

امام صادق – علیه
السلام – فرمود: خداوند به شهر کوفه بر دیگر شهرها احتجاج کرده و به مؤمنان آن منطقهبرغیرآنان از ساکنان شهرهاو خداوند به شهر قم بر سایر شهرها به واسطهاهالی آن بر تمامی ساکنان مشرق و مغرب از جن و انس احتجاج کرده است. خداوند
اهل آن را مستضعف (در دین) نمی گذارد بلکه توفیقشان می دهد وتأییدشان می کند … زمانی میآید که شهر و اهل قم بر
دیگر مردم حجت اند و آندر زمان غیبت قائم ماست تا ظهور او و اگر چنین نباشد، زمین ساکنان خود را
فرومی برد. مسلما ملائکه
دشواریها را از قم و ساکنانش دفع می کنند. هیچ گاه گردنکشینسبت به قمیان سوء قصد نمی کند مگر آنکه درهم شکننده
جباران او را نابود و بهمصیبت یا درد سر یا دشمنی مشغولش می نماید. خداوند قم را از یاد سرکشان در
زمانحکومتشان می برد
همانگونه که آنان یاد خدا را به فراموشی سپردند.

4. عن حماد الناب قال: کنا
عند ابی عبدالله – علیه السلام – و نحنجماعه اذ دخل علیه عمران بن عبدالله القمی فساءله و بره و بشه
فلما ان قام، قلتلابی عبدالله – علیه
السلام – من هذا الذی بررت به هذا البر؟ فقال: من اهل البیت النجباء … .

«بحار الأنوار، ج 57، ص 211»

شخصی به نامحماد ناب گفت: به همراه جماعتی در حضور امام صادق – علیه السلام – بودیم که
عمران بن
عبدالله
قمی وارد شد. امام از او احوالپرسی کرد و خوشحالش نمود. وقتی اوبرخاست و رفت به ابی
عبدالله – علیه السلام – عرض کردم: این چه کسی بود که با او اینگونه خوش رفتاری کردید؟
امام فرمود: او از جمله خاندان نجیبان یعنی اهل قم است. هیچگاه هیچ گردنکشی از
طاغیان نسبت به آنان سوء قصد نمی کند مگر اینکه خداونداو را در هم می شکند.

5. قال الامام الصادق – علیه
السلام – (انه ذکرکوفه): ستخلو کوفه من المؤمنین و یأزرُ عنها العلمُ کما تأزر
الحیه فی
حجرها، ثم یُظهر العلمُ
ببلدهِ یقالُ لها قم و یَصیر معدناً للعلم و الفضلُ حتی لایبقی فی الارضِ مستضعف فی الدینِ … .

«بحار الأنوار، ج 57، ص 213»

امام صادق – علیه السلام – (هنگامی که از کوفه یاد کرد) فرمود: در آینده کوفه
از مؤمنان خالی می شود و علم و دانشبدان پشت می کند همچنانکه مار در لانه خویش پشت می کند.
آنگاه علم در شهریبه نام قم ظاهر و آنجا معدن علم و فضلیت می شود به طوری که دیگر به روی
زمینکسی که به امور دینی آگاه نباشد، پیدا نمی شود. در آن
زمان حتی زنان پرده نشینهم از مسایل دینی آگاهی دارند و این هنگام نزدیک شدن ظهور قائم ماست. در آنهنگام خداوند قم و ساکنانش
را قائم مقام حجت قرار می دهد. و اگر چنین نباشد، زمینساکنان خود را فرو می
برد و دیگر بر روی آن حجتی باقی نخواهد ماند. در آن عصرعلم از قم به دیگر نقاط
جهان در شرق و غرب جاری می شود. لذا حجت خدا برمردم تمام می گردد به
گونه ای که دیگر کسی یافت نمی شود که دستورهای دینیو علم الهی بدو نرسیده
باشد. آنگاه قائم – علیه السلام – ظهور می کند و وسیله انتقام و خشمخداوند بر بندگان می
گردد; چون خداوند از مردم انتقام نمی گیرد مگر بعد ازآنکه حجت را انکار کنند.

6. قال الامام الصادق – علیه
السلام – : اذا اصابتکم بلیه و عناء فعلیکمبقم، فانه مأوای الفاطمیینَ و … و ما ارادَ احدٌ بقم و اهله
سوء الا اذله الله و ابعده منرحمتِه.

«بحار الأنوار، ج 57، ص 214»

امام صادق – علیه السلام – فرمود: هرگاه بلا و ذلتی به شما رسید، به قمبروید. چون آنجا
پناهگاه فرزندان فاطمه و استراحتگاه مؤمنان است … و کسی نسبتبه قم و ساکنانش سوء
قصد نمی کند، مگر اینکه خداوند او را خوار و از رحمتخویش دور می نماید.

7. عن صفوان بن یحیی بیاع
السابری قال: کنتیوما عند ابی الحسن –
علیه السلام – فجری ذکر قم و اهله و میلهم الی المهدی – علیه السلام – فترحمعلیهم و قالَ رضی الله عنهم. ثم قال: ان للجنهِ ثمانیه ابوابِ
و واحد منها
لِاهل قم … .

«بحار الأنوار، ج 57، ص 216»

صفوان یحیی فروشنده پارچه های شاپوری گوید: روزی نزد امامکاظم – علیه السلام – (یا امام رضا – علیه السلام -) بودم
که نام قم و ساکنانش و تمایل آنان به حضرتمهدی – علیه السلام – به
میان آمد. در پی آن امام رحمت فرستاد بر آنان و فرمود: خداوند از آنان خشنودباشد. سپس افزود: بهشت
دارای هشت در است و یکی از آنها از آن قمیان است. اهل قمبهترین شیعیان ما از
میان دیگر شهرها هستند. خداوند دوستی ما را با سرشتشانآمیخته است.

8. قال الامام الصادق – علیه
السلام – : قم مقدسه و اهلها منا و نحن منهم لایریدهم جبار بسوء الا عجلت عقوبته، مالم بجولوا احوالهم فاذا فعلوا ذلک، سلط الله علیهم جبابره سوء
… .

«بحار الأنوار، ج 57، ص 218»

امام صادق – علیه
السلام – فرمود: خاک قم مقدس است و ساکنانش از ما هستند و ما از آنان. هیچگاه
گردنکشی نسبت بهآنان سوء قصد نمی کند
مگر اینکه به عقوبت خود شتاب ورزد، البته تا زمانی که احوالخویش را تغییر ندهند که در آن صورت خداوند سرکشان را
بر آنان مسلط می کند. آگاه باشید!اهل قم یاری دهندگان قائم ما هستندو به حق ما دعوت می کنند. راوی گوید: آنگاهامام سرش را به سوی آسمان بلند کرد و گفت: بار الها، آنان را از هر فتنه ایحفظ کن و از هر هلاکتی نجات ده.

9. عن عفان البصری عن ابی
عبدالله – علیه السلام – قال: قال لی: اتدری لمی سمیقم؟ قلت: الله و روسله و انت اعلم. قال: انما سمی قم لان اهله
یجتمعون
مع قائم آل محمد – علیه
السلام – و یقومون معه و یستقیمون علیه و ینصرونه.

«بحار الأنوار، ج 57، ص 216»

عفان
می
گوید: امام صادق – علیه السلام – به من فرمود: آیا می دانی علت نامیده شدن این شهر
بهقم چیست؟عفان عرض کرد: خدا و
رسولش و شما داناترید. امام فرمود: این شهرقم نامگذاری شد چون
مردمش با قائم آل محمد – علیه السلام – اجتماع و با او قیام و برای اواستقامت می کنند و
یاریش می نمایند.

10. سئل امیر المؤمنین علیبن ابی طالب – علیه السلام – عن اسلم المدن و خیر المواضع عند
نزول الفتن و ظهور السیف. فقال – علیه السلام – : اسلم المواضع یومئذ قصبه قم …
.

«بحار الأنوار، ج 57، ص 217»

از امیر مؤمنان علی بن ابی طالب – علیه السلام – در باره سالمترین و بهترین شهرها و
موضعها به هنگام نازل شدن فتنه ها و ظاهر شدنشمشیرها (ظاهراکنایه از جنگ و خونریزی است) سوال شد. حضرت فرمود: سالم
ترین نقاط در آن روز، شهر قم است. زمانیکه
در خراسان اغتشاش روی دهد و میان مردم گرگان و طبرستان (مازندران و حدود و اطراف
آن از مشرق تا مغرب) جنگ درگیرد وسیستان خراب شود، در آن هنگام سالم ترین مواضع، شهر
قم است. قم شهری است که ازآنجا یاران بهترین مردم (قائم آل محمد – علیه السلام -) از جهت پدر و مادر
و جد و جده و عمو و عمه بر می خیزند.

11. قال الامام الصادق – علیه
السلام – : اهل خراسان اعلامنا و اهل قم انصارنا و اهل کوفه اوتادنا … .

«بحار الأنوار، ج 57، ص 214»

امام صادق – علیه السلام – فرمود: خراسانیان پرچم های ما و اهل قم انصار ما
و کوفیان میخهای ما (ظاهرا مقصود آن است که کوفیان باعث ثباتأمر ائمه اطهار – علیه
السلام – شدند) هستند … .

12. قال الامام الصادق – علیه
السلام – : الا ان لله حرما و هو مکه. الا ان لرسول الله حرما و هومدینه. الا ان لامیرالمؤمنین حرما و هو کوفه. الا ان حرمی و
حرم ولدی من
بعدی قم.

«مجالسالمؤمنین،
ج 1، ص 83»

امام صادق – علیه السلام – فرمود: آگاه باشید خداوند حرمی دارد و آن مکه
است. آگاه باشید رسول خداحرمی دارد و آن مدینه است. آگاه باشید امیر مؤمنان حرمی دارد و آن کوفه است
و آگاه باشید
حرم
من و فرزندانم قم است.

13. قال الامام الصادق – علیه
السلام – : ان لعلی قم ملکا رفرف علیها بجناحیه لایریدها جبار بسوء الااذا به الله کذئب الملح فی الماء. ثم اشار الی عیسی بن عبدالله
فقال: سلام الله علی اهل قم … .

«بحار الأنوار، ج 57، ص 217»

امام صادق – علیه
السلام – فرمود: برفراز قم فرشته ای
بالهای خود را برافراشته است. هیچ گردنکشی نسبت به قم سوء قصدنمی کند مگر آنکه خداوند او را نابود می نماید
چنانکه نمک در آب نابود می شود. آنگاه امام به عیسی بن عبدالله اشاره کرد و فرمود:
سلام خداوند براهل قم باد. خداوند
سرزمینشان را با باران سیراب می گرداند و برکاتش رابر آنان نازل می کند و … آنان فقیه و عالم و با شعور و اهل فهم و روایت
هستند وعبادات را به خوبی به
جا میآورند.

14. قال الامام الصادق – علیه
السلام – : ان الله اختار من جمیع البلاد کوفه و قم وتفلیس.

«مستدرک الوسائل، ج 710، ص 205»

امام صادق – علیه السّلام – فرمود: خداوند از جمیع بلاد، کوفه، قم و تفلیس
را اختیار نموده است»

15. قال رسول الله – صلی
الله علیه و آله – : … و فتح الیه باباً من الجنه.

«بحارالانوار، ج 57، ص 212»

پیامبر اکرم – صلّی الله علیه و آله – فرمود: دری از درهای بهشت به سوی (قم)
گشوده شد.

16. قال الامام الصادق – علیه
السلام – : اذا عمت البلایا، فالأمن فی کوفه و نواحیها من السواد و قم من الجبل
نعم الموضع قم، للخائف الطائف.

«بحارالانوار، ج 57، ص 214»

امام صادق – علیه السّلام – فرمود: وقتی که بلاها شیوع پیدا کند، پس امنّیت
در کوفه و جوانب آن می باشد و قم از جبل که نیکو موضعی است برای خائفان و سرگردان
ها.

17. قال الامام الصادق –
علیه السلام – : اذا فقد الأمن من العباد و رکب الناس علی الخیول و اعتذلوا النساء
و الطیب فالهرب الهرب عن … .

«بحارالانوار، ج 57، ص 214»

امام صادق – علیه السّلام – فرمود: وقتی که امنیت از سرزمینها رخت ببندد و
مردم بر اسبها سوار شده و از زنهای حلالشان کناره گیرند (به لواط و زنا روی
آورند)؛ در این حال باید از جوار ایشان فرار کرد. (راوی گوید): گفتم فدایت شوم به
کجا فرار کنند؟ فرمود: به کوفه و نواحی آن و یا به قم و حوالی آن، همانا بلا و
مصیبت از این دو مکان دفع شده است.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید