نظافت و پاکیزگی

نظافت و پاکیزگی

1. قال الإمام علی – علیه السلام – : تنظفوا بالماء من النتن الریح
الذی یتأذی به، تعهدوا أنفسکم، فإن الله عزوجل یبغض من عباده القاذوره الذی یتأنف
به من جلس إلیه.

«الخصال، ص 620، ح 10»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: خودتان را به وسیله آب از بوی نامطبوعی
که مایه آزار دیگران است پاکیزه سازید، به (سر و وضع) خودتان برسید، زیرا خداوند
عزوجل از بندگان کثیف و لاقید خود که هر که با او می نشیند از وی بیزار می شود,
نفرت دارد.

2. قال الإمام الرضا – علیه
السلام – : من أخلاق الأنبیاء التنظف.

«بحار الأنوار، ج 78، ص 335»

امام رضا – علیه السلام – فرمود: نظافت از اخلاق پیامبران است.

3. قال رسول الله – صلی الله
علیه و آله – : بئس العبد القاذوره.

«الکافی، ج 6، ص 439»

رسول خدا – صلّی الله علیه و آله – فرمود: بد بنده ای است, بنده کثیف و لا
قید.

4. قال رسول الله – صلی الله
علیه و آله – (لرجل شعث شعر رأسه، وسخه ثیابه، سیئه حاله): من الدین المتعه وإظهار
النعمه.

«الکافی، ج 6، ص 439»

رسول خدا – صلّی الله علیه و آله – (به مردی که موهایی ژولیده و جامه ای
چرکین و سر و وضع نامرتبی داشت)، فرمود: استفاده و آشکار ساختن نعمت, جزو دین است.

5. قال الإمام الباقر – علیه
السلام – : کنس البیوت ینفی الفقر.

«وسائل الشیعه، ج 3، ص 571»

امام باقر – علیه السّلام – فرمود: جارو کردن خانه ها، فقر را از بین می
برد.

6. قال الإمام الصادق – علیه
السلام – : غسل الإناء و کسح الفناء مجلبه للرزق.

«الخصال، ج 54، ص 73»

امام صادق – علیه السلام – فرمود: شستن ظرف و جارو کردن جلو در منزل (یا
حیاط)، باعث جلب روزی می شود.

7. قال الإمام علی – علیه
السلام – : لا تؤوا التراب خلف الباب، فإنه مأوی الشیطان.

«وسائل الشیعه، ج 3، ص 572»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: خاکروبه را پشت در (خانه) جمع نکنید،
زیرا که جایگاه شیطان می شود.

8. قال رسول الله – صلی الله
علیه و آله – : لا تبیتوا القمامه فی بیوتکم وأخرجوها نهارا، فإنها مقعد الشیطان.

«من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص 5»

رسول خدا – صلّی الله علیه و آله – فرمود: زباله را شب در خانه های خود نگه
ندارید و آن را در روز به بیرون از خانه منتقل کنید، زیرا زباله جایگاه شیطان است.

9. قال رسول الله – صلی الله
علیه و آله – : بیت الشیاطین من بیوتکم بیت العنکبوت.

«الکافی، ج 6، ص 532»

رسول خدا – صلّی الله علیه و آله – فرمود: خانه های عنکبوتی که در خانه های
شماست, لانه شیاطین است.

10. قال الإمام علی – علیه
السلام – : نظفوا بیوتکم من حوک العنکبوت، فإن ترکه فی البیت یورث الفقر.

«وسائل الشیعه، ج 3، ص 575»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: اتاق های خود را از تار عنکبوت تمیز
کنید، زیرا باقی گذاشتن آن در خانه فقر می آورد.

11. قال الإمام علی – علیه
السلام – : النظیف من الثیاب یذهب الهم والحزن، وهو طهور للصلاه.

«الکافی، ج 6، ص 444»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: لباس پاکیزه غم و اندوه را می برد و موجب
پاکیزگی نماز است.

12. قال رسول الله – صلی
الله علیه و آله – : من اتخذ ثوبا فلینظفه.

«الکافی، ج 6، ص 444»

رسول خدا – صلّی الله علیه و آله – فرمود: هر که جامه ای می پوشد، باید آن
را پاکیزه نگه دارد.

13. قال رسول الله – صلی
الله علیه و آله – : طهروا هذه الأجساد طهرکم الله، فإنه لیس عبد یبیت طاهرا إلا
بات معه ملک فی شعاره، ولا یتقلب ساعه من اللیل إلا قال: اللهم اغفر لعبدک فإنه
بات طاهرا.

«کنز العمال، ح 26003»

رسول خدا – صلّی الله علیه و آله – فرمود: این بدن ها را پاکیزه سازید تا
خداوند شما را پاکیزه گرداند، زیرا هیچ بنده ای نیست که شب با بدنی پاکیزه بخوابد
مگر این که فرشته ای در میان جامه او با وی می خوابد و هیچ ساعتی از شب از این
پهلو به آن پهلو نمی چرخد مگر این که آن فرشته گوید: خدایا! بنده ات را بیامرز،
زیرا که با بدنی پاکیزه خوابیده است.

14. قال رسول الله – صلی
الله علیه و آله – : هلک المتقذرون.

«کنز العمال، ح 7422»

رسول خدا – صلّی الله علیه و آله – فرمود: مردمان کثیف و پلشت به هلاکت در
افتند.

15. قال رسول الله – صلی
الله علیه و آله – : تنظفوا بکل ما استطعتم، فإن الله تعالی بنی الإسلام علی
النظافه، ولن یدخل الجنه إلا کل نظیف.

«کنز العمال، ح 26002»

رسول خدا – صلّی الله علیه و آله – فرمود: خودتان را با هر وسیله ای که می
توانید پاکیزه کنید، زیرا خدای متعال اسلام را بر پایه پاکیزگی بنا کرده است و
هرگز به بهشت نرود مگر کسی که پاکیزه باشد.

16. قال رسول الله – صلی
الله علیه و آله – : إن الإسلام نظیف فتنظفوا، فإنه لا یدخل الجنه إلا نظیف.

«کنز العمال، ح 26007»

رسول خدا – صلّی الله علیه و آله – فرمود: همانا اسلام پاکیزه است پس شما
هم پاکیزه باشید، زیرا جز شخص پاکیزه کسی به بهشت نمی رود.

17. قال رسول الله – صلی
الله علیه و آله – : إن الله یحب الناسک النظیف.

«کنز العمال، ح 26000»

رسول خدا – صلی الله علیه و آله – فرمود: همانا خداوند، عابد پاکیزه را
دوست دارد.

18. قال رسول الله – صلی
الله علیه و آله – : … أن الثوب یسبح، فإذا اتسخ انقطع تسبیحه.

«کنز العمال، ح 26009»

رسول خدا – صلّی الله علیه و آله – فرمود: همانا لباس تسبیح (خدا) می گوید
و هر گاه کثیف شود از تسبیح باز می ایستد.

19. جابر بن عبد الله: أتانا
رسول الله – صلی الله علیه و آله – فرأی رجلا شعثا قد تفرق شعره، فقال: أما کان
یجد هذا ما یسکن به شعره؟! و رأی رجلا آخر (و) علیه ثیاب وسخه فقال: أما کان هذا
یجد ماء یغسل به ثوبه؟

«سنن أبی داود، ح 4062»

جابر بن عبدالله می گوید: رسول خدا – صلّی الله علیه و آله – به نزد ما آمد
و چشمش به مردی افتاد که موهایش ژولیده و دَرهم بود, پس حضرت فرمود: آیا این مرد
چیزی پیدا نکرد که با آن موهای خود را مرتب کند؟ و مرد دیگری را دید که لباس های
چرکین به تن داشت، فرمود: آیا این مرد آبی پیدا نکرده که با آن لباسش را بشوید؟

20. قال رسول الله – صلی
الله علیه و آله – : إن الله طیب یحب الطیب، نظیف یحب النظافه.

«صحیح الترمذی، ح 2799»

رسول خدا – صلّی الله علیه و آله – فرمود: خداوند پاک است و شخص پاک را
دوست دارد، پاکیزه است و پاکیزگی را دوست دارد.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید