اعتدال و میانه روی

اعتدال و میانه روی

1. قال الإمام الکاظم – علیه السلام – : ما عال امرؤ فی اقتصاد.

«من لا یحضره الفقیه، ج 2، ص 64، ح 1720»

امام کاظم – علیه السّلام – فرمود: هیچ انسانی با میانه روی، نیازمند نشد.

2. قال رسول الله – صلی الله علیه و آله – : من اقتصد أغناه الله.

«تنبیه الخواطر، ج 1، ص 167»

رسول خدا – صلّی الله علیه و آله – فرمود: هر که میانه روی کند، خداوند بی
نیازش گرداند.

3. قال الإمام علی – علیه السلام – : الاقتصاد ینمی القلیل،
الإسراف یفنی الجزیل.

«غرر الحکم، ص 334»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: میانه روی، مال اندک را رشد می دهد و
اسراف، مال زیاد را نابود می کند.

4 . قال الإمام علی – علیه السلام – : من تحری القصد خفت علیه
المؤن.

«بحارالانوار، ج 71، ص 342، ح 15»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: هر که میانه روی پیشه کند، هزینه زندگیش
سبک شود.

5 . قال الإمام علی – علیه السلام – : ما عال امرؤ اقتصد.

«الخصال، ج 620، ص 10»

امام علی – علیه السلام – فرمود: انسانی که میانه روی کند، فقیر نشود.

6. قال الإمام علی – علیه السلام – : الاقتصاد نصف المؤونه.

«غرر الحکم، ص 565»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: میانه روی، نیمی از هزینه زندگی است.

7 . قال الإمام علی – علیه السلام – : من صحب الاقتصاد دامت صحبه
الغنی له، و جبر الاقتصاد فقره وخلله.

«غرر الحکم، ص 9165»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: هر که با میانه روی همنشین شد، همنشینی
توانگری با او دوام یافت و میانه روی فقر و کاستی او را جبران کرد.

8. قال الإمام الصادق – علیه السلام – : ضمنت لمن اقتصد أن لا
یفتقر، وقال الله عزوجل: «یسألونک ماذا ینفقون قل العفو» والعفو الوسط، وقال الله
عزوجل: «والذین إذا أنفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما» والقوام
الوسط.

«من لا یحضره الفقیه، ج 2، ص 64، ح 1721»

امام صادق – علیه السلام – فرمود: من برای کسی که میانه روی کند، ضمانت می
کنم که فقیر نشود و خدای عزوجل فرموده است: «از تو می پرسند که چه انفاق کنند،
بگو: زیادتی را» مراد از زیادتی، حد وسط است نیز خدای عزوجل فرموده است: «و آنان
که هر گاه انفاق کردند، زیاده روی نکنند و بر خود سخت و تنگ (نیز) نگیرند، (بلکه)
رعایت قوام می کنند»، قوام به معنای اعتدال و حد وسط است.

9. قال الإمام علی – علیه السلام – : السرف مثواه، و القصد مثراه.

«بحارالانوار، ج 71، ص 347، ح 13»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: اسراف مایه نابودی است و میانه روی مایه
توانگری.

10. قال الإمام علی – علیه السلام – : من اقتصد فی الغنی والفقر
فقد استعد لنوائب الدهر.

«غرر الحکم، ح 9048»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: هر که در هنگام توانگری و تهیدستی میانه
روی کند، خود را در برابر حوادث سخت روزگار آماده کرده است.

11. قال الإمام علی – علیه السلام – (فی وصیته لابنه الحسن – علیه
السلام – عند وفاته): اقتصد یا بنی فی معیشتک.

«أمالی شیخ طوسی، ج 8، ص 8»

امام علی – علیه السّلام – (در وصیتشان به فرزند بزرگوارش امام حسن – علیه
السّلام – به هنگام وفاتشان)، فرمود: فرزندم! در امر معاش خود، میانه رو باش.

12. قال الإمام العسکری – علیه السلام – : إن للاقتصاد مقدارا، فإن
زاد علیه فهو بخل.

«الدره الباهره، ص 43»

امام حسن عسکری – علیه السلام – فرمود: میانه روی، اندازه ای دارد که اگر
از آن فراتر رود بخل است.

13. قال الإمام علی – علیه السلام – : غایه الاقتصاد القناعه.

«غرر الحکم، ح 6364»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: نتیجه و سرانجام میانه روی، قناعت است.

14. قال الإمام علی – علیه السلام – : المؤمن سیرته القصد وسنته
الرشد.

«غرر الحکم، ح 6364»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: مؤمن شیوه اش میانه روی است و روشش
پیمودن راه راست.

15. قال رسول الله – صلی الله علیه و آله – : ما من نفقه أحب إلی
الله من نفقه قصد.

«بحارالانوار، ج 76، ص 269، ح 17»

رسول خدا – صلّی الله علیه و آله – فرمود: هیچ خرجی در نزد خدا، محبوبتر از
خرجی نیست که با میانه روی همراه باشد.

16. قال الإمام الصادق – علیه السلام – : إن القصد أمر یحبه الله
عزوجل وإن السرف (أمر) یبغضه (الله عزوجل).

«الخصال، ج 10، ص 36»

امام صادق – علیه السلام – فرمود: میانه روی، چیزی است که خدای عزوجل آن را
دوست دارد و اسراف امری است که خدای عزوجل، از آن نفرت دارد.

17. قال رسول الله – صلی الله علیه و آله – : الاقتصاد و حسن السمت
و الهدی الصالح جزء من بضع و عشرین جزء من النبوه.

«تنبیه الخواطر، ج 1، ص 167»

رسول خدا – صلّی الله علیه و آله – فرمود: میانه روی و نیک روشی و شیوه
درست و پسندیده، جزئی از بیست و چند جزء نبوت است.

18. قال الإمام علی – علیه السلام – : لیسَ فی الاقتصادِ تلف.

«غرر الحکم، ح 8073»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: در میانه روی، مالی تلف نمی شود.

19. قال الإمام علی – علیه السلام – : لا هلاک مع الاقتصاد.

«غرر الحکم، ح 8075»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: با میانه روی، هلاکتی نیست.

20 . قال رسول الله – صلی الله علیه و آله – : الاقتصاد فی النفقه
نصف المعیشه.

«کنز العمال، ح 5434»

رسول خدا – صلّی الله علیه و آله – فرمود: میانه روی در خرج کردن، نصف
معیشت است.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید