خلفای معاصر امام هادی (ع)

خلفای معاصر امام هادی (ع)

امام هادی – علیه السلام- در مدت امامت خود با چند تن از خلفای عباسی معاصر بود که به ترتیب زمان عبارتند از:
1 – معتصم، برادر مأمون (217 – 227) (4).
2 – واثق، پسر معتصم (227 – 232).
3 – متوکل، برادر واثق (232 – 248).
4 – منتصر، پسر متوکل (6 ماه).
5 – مستعین، پسر عموی منتصر (248 – 252).
6 – معتزّ، پسر دیگر متوکل (252 – 255).
امام هادی – علیه السلام- در زمان خلیفه اخیر، مسموم گردیده و به شهادت رسید و در خانه خود به خاک سپرده شد.


مهدی پیشوایی ـ سیره پیشوایان، ص568

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید