شجاعت

شجاعت

1. قال الإمام علی – علیه السلام – : شجاعه الرجل علی قدر همته و غیرته
علی قدر حمیته.

«غرر الحکم، ح 5763»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: شجاعت مرد، به قدر همت اوست و غیرتش، به
قدر تن ندادن او به ذلت.

2. قال الإمام علی – علیه
السلام – : أشجع الناس من غلب الجهل بالحلم.

«غرر الحکم، ح 3357»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: شجاعترین مردم، کسی است که با بردباری بر
نادانی چیره آید.

3 – قال الإمام علی – علیه
السلام – : السَخاءُ و الشُجاعهُ غرائزٌ شریفهٌ، یَضَعها الله سبحانه فیمن أحَبَه
و امتَحَنه.

«غرر الحکم، ح 1820»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: سخاوت و شجاعت خصلتهای والایی هستند که
خداوند سبحان آن دو را در وجود هر کس که دوستش داشته و او را آزموده، می گذارد.

4 – قال الإمام علی – علیه
السلام – : الشجاعهُ أحدُ العزین.

«غرر الحکم، ح 1662»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: شجاعت، یکی از دو عزت است.

5 – قال الإمام علی – علیه
السلام – : الشجاعه عزُ حاضر.

«غرر الحکم، ح 572»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: شجاعت، عزتی نقد است.

6 – قال الإمام علی – علیه
السلام – : الشجاعهُ نصرهٌ حاضرهٌ و فضیلهٌ ظاهرهٌ.

«غرر الحکم، ح 1700»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: شجاعت، نصرتی نقد و فضیلتی آشکار است.

7 – قال الإمام علی – علیه
السلام – : لو تَمَیزَت الأشیاء لکان الصدقُ مع الشجاعه و کان الجبنُ مع الکذب.

«غرر الحکم، ح 7597»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: اگر خصلتها از یکدیگر متمایز و جدا شوند،
هر آینه راستی با شجاعت و بزدلی با دروغ خواهد بود.

8 – قال الإمام علی –
علیه السلام – (من کتابَ له للأشتر لما ولاه مصر): ثم ألصق بذوی المروءات و الأحساب
و أهل البیوتات الصالحه و السوابق
الحسنه ثم أهل النجده و الشُجاعه و السَخاءُ و السماحَهُ فإنهم جماع من الکرم.

«نهج البلاغه، نامه 53»

امام علی – علیه السّلام – (در فرمان استانداری به مالک اشتر)، می نویسد:
دیگر آن که با ارباب مروت و آنان که از خانواده های شریف و شایسته هستند و پیشینه
های نیکو دارند و سپس با کسانی که دلاور و شجاع و بخشنده و گشاده دستند همنشین باش
که اینان ارکان کرم و بزرگواریند.

9 – قال الإمام علی – علیه
السلام – : الشجاعهُ صبر ساعه.

«بحار الانوار، ج 78، ص 11»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: شجاعت، ساعتی صبر کردن است.

10 – قال الإمام علی – علیه
السلام – : العجزُ آفهٌ و الصبرُ شجاعه.

«نهج البلاغه، حکمت 4»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: عجز، آفت است و صبر، شجاعت.

11. قال الإمام علی – علیه
السلام – : قدر الرجل علی قدر همته و صدقه علی قدر مروته و شجاعته علی قدر أنفته.

«نهج البلاغه، حکمت 47»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: قدر و اندازه مرد، به قدر همت اوست و
راستگویی و صداقتش، به قدر مردانگی او و شجاعتش، به قدر غیرت اوست.

12. قال الإمام علی – علیه
السلام – : علی قدرِ الحمیهِ تکونُ الشجاعهُ.

«غرر الحکم، ح 6180»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: شجاعت، به اندازه تن ندادن به ذلت است.

13. قال الإمام علی – علیه
السلام – : أشجع الناس أسخاهم.

«غرر الحکم، ح 2899»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: شجاعترین مردم، بخشنده ترین آنهاست.

14. قال الإمام علی – علیه
السلام – : لا أشجع من لبیب.

«غرر الحکم، ح 10591»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: شجاعتر از خردمند، وجود ندارد.

15. قال الإمام علی – علیه
السلام – : أقوی الناس أعظمهم سلطانا علی نفسه.

«غرر الحکم، ح 3188»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: قوی ترین مردم، کسی است که بر نفس خویش
مسلطتر باشد.

16. قال الإمام علی – علیه
السلام – : لا قوی أقوی ممن قوی علی نفسه فملکها، لا عاجز أعجز ممن أهمل نفسه
فأهلکها.

«غرر الحکم، ح 10917 و 10918»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: قوی تر از کسی که بر نفس خویش پیروز شود
و زمام آن را در اختیار گیرد، وجود ندارد و ناتوان تر از کسی که نفس خویش را
واگذارد تا او را به هلاکت کشاند، وجود ندارد.

17. قال الإمام علی – علیه
السلام – : ما أشجع البرئ و أجبن المریب.

«غرر الحکم، ح 9626»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: چه دلاور است شخص بی گناه و چه ترسوست
مشکوک و متهم.

18. قال رسول الله – صلی
الله علیه و آله – : ألا اخبرکم بأشدکم و أقواکم؟ قالوا: بلی یا قال رسول الله !،
قال: أشدکم و أقواکم الذی إذا رضی
لم یدخله رضاه فی إثم و لا باطل … .

«معانی الأخبار، ص 366، ح 1»

رسول خدا – صلّی الله علیه و آله – فرمود: آیا زورمندترین و قوی ترین شما
را معرفی نکنم؟ عرض کردند: بله ای رسول خدا! حضرت – صلّی الله علیه و آله – فرمود:
زورمندترین و قوی ترین شما کسی است که هر گاه خوش و خرسند باشد، خوشی اش او را به
گناه و نادرستی نکشاند و هر گاه ناراحت و ناخشنود شود از جاده حق گویی خارج نشود و
هر گاه قدرت یابد، آنچه را که حقّ او نیست، نستاند.

19. قال الإمام علی – علیه
السلام – : آفه الشجاعهِ إضاعهُ الحزمِ.

«غرر الحکم، ح 3938»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: آفت شجاعت، فرو گذاشتن دور اندیشی است.

20. قال الإمام علی – علیه
السلام – : آفهُ القوی استضعافُ الخصمِ.

«غرر الحکم، ح 3939»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: آفت نیرومند، ناتوان شمردن دشمن است.

21. قال الإمام العسکری – علیه
السلام – : إن … للشُجاعهِ مقداراً فإن زادَ علیه فَهو تَهورٌ.

«بحار الانوار، ج 78، ص 377»

امام حسن عسکری – علیه السّلام – فرمود: همانا شجاعت اندازه ای دارد که اگر
از آن فراتر رود، موجب هلاکت و ویرانی است.

22. قال الإمام علی – علیه
السلام – : ثمرهُ الشجاعهِ الغیرهُ.

«غرر الحکم، ح 4620»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: ثمره شجاعت، غیرت است.

23. قال الإمام الصادق – علیه
السلام – : ثلاثه لا تعرفُ إلا فی ثلاثِ مواطنٍ: لا یعرفُ (الحلیم) إلا عندَ الغضبِ،
و لا الشجاعُ إلا عندَ الحربِ و لا أخٌ إلا عندَ الحاجهِ.

«بحار الانوار، ج 74، ص 178»

امام صادق – علیه السلام – فرمود: سه کس اند که جز در سه جا شناخته نمی
شوند: (بردبار) جز در هنگام به خشم آمدن شناخته نشود و شجاع جز در جنگ و برادر جز
در هنگام نیازمندی.

24. قال الإمام علی – علیه
السلام – (من کتاب له للأشتر): ولیکن آثَرُ رؤوسِ جُندِک عندک مَن واساهُم فی مَعونته
… فافسح فی آمالهم و واصل فی حسن الثناء علیهم و تعدید ما أبلی ذوو البلاء منهم
… .

«نهج البلاغه، نامه 53»

امام علی – علیه السّلام – (در نامه خود به مالک اشتر)، فرمود: باید
مقربترین سردار سپاهت نزد تو آن سرداری باشد که با کمکهای خود به سپاهیانش آنان را
یاری رساند، پس آرزوها و خواستهای آنان را برآور و از آنها پیوسته به نیکویی یاد
کن و از رنج و محنتی که سختی کشیدگان آنان دیده اند، تقدیر نما، زیرا یاد کردن
بسیار از کارهای نیک ایشان، به خواست خدا، شجاع را بر می انگیزاند و ترسوی سست دل
را (به دلیری) تشویق می کند.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید