امام زمان(ع) زندگی مادی و اجتماعی دارند؟

امام زمان(ع) زندگی مادی و اجتماعی دارند؟

امام باقر(ع) فرمودند: اگر امام لحظه ای از روی زمین برداشته شود، زمین نا آرام می شود. همانطور که دریا نا آرام می شود و کشتی را به درون خودش می کشد، بنابراین امام . . .

تسنیم:

حجت الاسلام جواد جعفری، مدرس مرکز تخصصی مهدویت پاسخ می دهد؛
منتظران واقعی امام زمان(ع) چه خصوصیاتی دارند؟
اگر بخواهیم در یک جمله کوتاه خصوصیت منتظر واقعی را بگوییم. منتظر کسی است که در عمل نشانه های انتظار در او دیده شود، وقتی به حضرت اظهار محبت می کنیم و راغب و مشتاق دیدار حکومت حضرت باشیم، باید در عمل ما نشان داده شود.

بنابراین انسان خودش می تواند فکر کند که اعمالش چقدر مطابق خواسته اش است و اعمالش این انتظار را اثبات می کند، امام عصر(ع) در توقیعی خطاب به شیخ مفید نوشته اند که هر یک از شما طوری عمل کند که به محبت ما نزدیک شود. یعنی منتظر واقعی باید در اعمال و رفتارش دقت کند، ببیند آیا این نوع رفتارش محبت امام را جلب می کند یا نه؟

لذا کمک کردن به دیگران، انجام کارهای خیر و عمل به واجبات اعمالی است که محبت امام عصر(ع) را جلب می کند، امام در ادامه فرمودند: و از هر آنچه را که باعث ناراحتی ما می شود و ما نمی پسندیم، اجتناب کنید. منتظر امام باید ببیند آیا رفتاری می کند که باعث ناراحتی حضرت شود یا نه؟

تکلیف یک منتظر بسیار روشن است، نافرمانی، معصیت و گناه امام را ناراحت می کند. بنابراین در کل اعمال روزانه اگر کمی دقت کنیم، می فهمیم چه عملی باعث خشنودی امام است و چه عملی باعث ناراحتی امام می شود، دوست داشتن و محبت باید نمادی داشته باشد. پس وقتی ابراز انتظار به امام می کنیم، باید در عملمان دیده شود.

شناخت و معرفت به امام عصر(ع) یعنی اینکه انسان بداند چه کسی امام واجب الطاعه اوست و آن شخص چه جایگاهی در عالم هستی دارد، خدا چه مقام و اختیاراتی به او داده و امام واسطه تمامی خیرات به مردم است، معرفت به مقامات مختلف امام و واجب الطاعه بودن امام ما را از مرگ جاهلی نجات می دهد.

امام زمان(ع) زندگی مادی و اجتماعی دارند؟
یکی از اعتقادات ما شیعیان طبق روایات متعدد این است که امام زمان(ع) یک زندگی عادی و به تعبیری مادی در روی زمین دارند مثل ما یک بدن عادی و طبیعی دارند و در روی زمین خاکی زندگی و در بین ما رفت و آمد می کنند.

امام صادق(ع) فرمودند: اگر امام روی زمین نباشد، زمین آرامش خود را از دست می دهد، امام باقر(ع) نیز فرمودند: اگر امام لحظه ای از روی زمین برداشته شود، زمین نا آرام می شود. همانطور که دریا نا آرام می شود و کشتی را به درون خودش می کشد، بنابراین امام بر روی زمین زندگی مادی دارند.

از امام صادق(ع) نقل شده که فرمودند: امام زمان(ع) در بازارهای مردم راه می رود، در فرش های آنها قدم می گذارد، اما مردم او را نمی شناسند و او ناشناس بین مردم رفت و آمد می کند.
بنابراین طبق روایات امام زمان(ع) با بدن خاکی، مادی، معمولی و طبیعی بر روی زمین زندگی می کنند، البته از فرق انحرافی کسانی هستند که می گویند امام زمان(ع) در دوران غیبت به عالم دیگری می روند ولی ما شیعیان چنین اعتقادی نداریم.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید