رجال مشهور شيعه

رجال مشهور شيعه

از اهم مباحث علوم حديث شناخت راويان و محدثان، و اطمينان يافتن از نام و نشان و طبقه و ميزان وثاقت و درايت و تقوي و صلاحيت آنها است، تا روايت صحيح از ضعيف شناخته شود، و راه جعل و تحريف و تدليس و تصحيف مسدود گردد، و از كساني اخذ حديث شود كه شايستگي تحمل و نقل كلمات مقدس خاندان وحي را داشته باشند، و به امانت داري و درست كاري شناخته شوند. به همين جهت است كه از زمانهاي قديم، و اندكي پس از تدوين حديث، نياز به اين علم كاملا احساس گرديد، و دانشوران به تأسيس قواعد و اصول آن همت گماشتند، و كتابهاي زيادي در زمينه مشيخه و رجال تأليف كردند، چنان كه در كتب درايه نيز شرايط و ضوابطي را براي راويان و چگونگي جرح و تعديل و توثيق و تضعيف، تعيين نموده اند و مباني مختلفي در اين باره اظهار داشته اند. اهتمام به معرفت رجال معتبر و پرهيز از راويان ضعيف و مجهول الحال سبب شد كه در هر عصري افراد شايسته و مورد اعتمادي به كار حديث پردازند، و جوامع بزرگ و كوچك حديث را فراهم آورند، و در سخت ترين شرايط، گرانبهاترين آثار را ابداع كردند و نام خود را به افق جاودانگي نقش بستند كه در خاتمه اين مقال فهرست كوتاهي از مشاهير محدثان شيعه از آغاز تا عصر حاضر بيان مي گردد:
قرن اول تا چهارم، مولاي متقيان حضرت علي (ع) نخستين كسي بود كه به املاء رسول خدا (ص) احاديث آن بزرگوار را تدوين كرد، و هم احاديث شريف مصحف فاطمه و جعفر و جامعه را به قلم مبارك خويش تحرير فرمود، و نيز شصت و چند نوع از انواع علوم قرآن را بر شيعيان خود املاء نمود و قواعد كلي و اصول اساسي علوم بسياري ـ از جمله كلام، طب، نجوم، علم حروف و طلسمات، شيمي، و نحو، و… ـ را بر آنان القا كرد و عهدنامه و اندرزنامه هاي زيادي از آن حضرت صادر گرديد كه سيد شريف رضي، گزيده هايي از آنها را در نهج البلاغه فراهم آورده است. از سائر ائمه اطهار (ع) نيز آثاري در فنون گوناگون كلام و فقه و تفسير و دعا و طب و غيره، بر جاي مانده كه بهترين ذخاير علم حديث است، و آخرين آنها توقيعاتي است كه از حضرت ولي عصر (عج) صادر گرديده است (توقيعات) .
همچنين جمعي از صحابه باوفاي پيامبر اكرم (ص) به حضرت امير (ع) اقتدا كردند و در ضبط و نقل و حفظ و تدوين حديث بسي كوشيدند، كه قسمتي از آثار ارزشمند آنان تا روزگار ما باقي مانده است، پس از آن نيز با وجود فشارهاي شديد زمامداران ستمكار، اصحاب ائمه اطهار (ع) هرگز از تعلم و تعليم و نشر و استنساخ حديث، دست بر نداشتند و از سختيها و مشقتها نهراسيدند، و هزاران كتاب و اصل و نسخه تأليف نمودند، كه قسمتي از آنها در الذريعة، 6/303ـ.374 معرفي شده است.
قرن چهارم و پنجم، مهمترين جوامع حديث در اين دو قرن تأليف گرديد، و تبويب و ترتيب حديث انجام شد، مشهورترين آثاري كه در اين دو قرن تدوين يافته، چهار كتاب گرانبهاي: كافي، تأليف ثقة الاسلام شيخ ابو جعفر كليني (م 328 ق) ، من لا يحضره الفقيه، تأليف شيخ صدوق بابويه قمي (م 381 ق) ، تهذيب الاحكام، و استبصار، تأليف شيخ الطائفه ابو جعفر طوسي (م 460 ق) مي باشد، كه بيشتر احاديث احكام در اين چهار كتاب فراهم آمده است، و از جمله محدثان بزرگ اين دوره: شيخ اجل، ابن قولويه قمي (م 369 ق) مؤلف كامل الزيارة، و شيخ ابو محمد هارون تلعكبري (م 385 ق) و رجالي مشهور شيخ ابو العباس نجاشي (م 450 يا 463 ق) و شيخ مفيد ابو عبدالله محمد عكبري (م 413 ق) و سيد شريف مرتضي علم الهدي (م 436 ق) بوده اند.
قرن ششم، از محدثان نامدار اين دوره: شيخ ابو علي حسن طوسي، ملقب به مفيد دوم، فرزند شيخ الطائفه (م ب 515 ق)، شيخ قطب الدين ابو حسين راوندي (م 573 ق) ، و فرزند برومندش شهيد ابو عبدالله نصير الدين حسين و شيخ امين الدين ابوعلي طبرسي (م 548 ق) و شيخ رشيد الدين ابو عبدالله ابن شهر آشوب (م 588 ق) ، و شيخ منتجب الدين علي بابويه (م 585 ق) ،
قرن هفتم، از محدثان و مشايخ بزرگوار اين قرن، شيخ ابوالحسين ورام نخعي (م 605 ق) و سيد اجل رضي الدين علي بن طاووس حلي (م 664 ق) و خواجه نصير الدين طوسي (م 673 ق) و سيد جمال الدين احمد بن طاووس حلي (م 673 ق) و محقق حلي شيخ نجم الدين ابوالقاسم جعفر هذلي حلي (م 676 ق) و شيخ عماد الدين حسن طبري، مؤلف كامل بهائي و شيخ علي إربلي (م 693 ق) مؤلف كشف الغمة في معرفة الائمة بوده اند،
قرن هشتم، از مشاهير اعلام و مشايخ حديث، شيخ ابو محمد حسن ديلمي، مؤلف ارشاد القلوب، و اعلام الدين و… و چند تن از بني زهرة و شيخ جمال الدين ابو منصور علامه حلي (م 726 ق) و فرزندش فخر المحققين محمد (م 771 ق) و شهيد اول شيخ محمد بن جمال الدين مكي (ش 786 ق) و سيد بهاء الدين نيلي و…
قرن نهم، شيخ زين الدين ابو محمد عاملي بياضي (م 877 ق) كه از آثار معروف اوست: الصراط المستقيم الي مستحقي التقديم، و شيخ عز الدين ابو محمد حلي عاملي و شيخ ابوالعباس حلي (م 841 ق) ،
قرن دهم، محقق ثاني شيخ علي بن عبدالعالي كركي عاملي (م 940 ق) و شهيد ثاني شيخ زين الدين عاملي (ش 966 ق) و شيخ عز الدين حسين جبعي حارثي (م 984 ق) ـ پدر شيخ بهائي ـ و شيخ عبداللطيف حارثي عاملي، مؤلف جامع الاخبار في ايضاح الاستبصار،
قرن يازدهم، شيخ ابو منصور حسن فرزند شهيد ثاني و مؤلف منتقي الجمان في الاحاديث الصحاح و الحسان (م 1011 ق) و شيخ بهاء الدين عاملي (م 1031 ق) و علامه شيخ محمد تقي مجلسي اول (م 1070 ق) و شيخ قاسم بن محمد معروف به ابن الوندي و فقيه كاظمي مؤلف شرح الاستبصار في احاديث الائمة الاطهار و شيخ فخر الدين طريحي (م 1085 ق) و ملا محمد محسن فيض كاشاني (م 1091 ق) مؤلف الوافي از جوامع بزرگ حديث،
قرن دوازدهم، محدث والامقام شيخ محمد حر عاملي (م 1104 ق) و محدث جليل سيد هاشم بحراني (م 1107 يا 1109 ق) و علامه بزرگوار ملا محمد باقر مجلسي (م 1111 ق) و شيخ محمد رضا بن عبداللطيف تبريزي (م 1185 ق) مؤلف الشفا في حديث آل المصطفي ـ كه گفته شده: جامعترين جوامع حديث است ـ و شيخ عبدالله بن نور الله بحراني، مؤلف عوالم العلوم.
قرن سيزدهم، استاد اكبر شيخ محمد باقر معروف به وحيد بهبهاني (م 1205 ق) ، علامه بحر العلوم سيد محمد مهدي طباطبائي (م 1212 ق) و محدث والا مقام سيد عبدالله شبر (م 1243 ق) و شهيد ثالث ملا محمد تقي برغاني (م 1264 ق) و برادرش ملا محمد صالح برغاني (م 1275 ق) و حجة الاسلام سيد محمد باقر شفتي اصفهاني (م 1260 ق) .
قرن چهاردهم، محدث فرزانه حاج ميرزا حسين نوري (م 1320 ق) مؤلف مستدرك الوسائل و علامه سيد حسن صدر (م 1345 ق) ، علامه شيخ آقا بزرگ تهراني (م 1389 ق) علامه شيخ عبدالحسين اميني (م 1390 ق) مؤلف الغدير في الكتاب و السنة و الادب، حاج شيخ عباس قمي، مؤلف سفينة البحار، حاج سيد محمد تقي موسوي اصفهاني، مؤلف مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم (عج) ، آية الله حاج آقا حسين بروجردي (م 1380 ق) كتاب جامع احاديث الشيعة به سرپرستي ايشان تأليف گرديده است،
قرن پانزدهم، علامه سيد حسن طباطبائي مير جهاني (م 1413 ق) مؤلف مستدرك نهج البلاغة، و نوائب الدهور في علائم الظهور، آية الله حاج سيد ابوالقاسم خوئي (م 1413 ق) ، آية الله سيد شهاب الدين مرعشي نجفي (م 1411 ق) ، علامه محقق سيد عبدالعزيز طباطبائي (م 1416 ق) ، آية الله حاج شيخ محمد غروي.
سيد مهدي حائري – دايرة المعارف تشيع، ج 6، ص 151

مطالب مشابه