مناظره امام صادق (ع) پیرامون زهد

مناظره امام صادق (ع) پیرامون زهد

روزى سفیان ثورى امام را دیدار کرد و مشاهده نمود که آن حضرت لباسى بر تن دارد سفید, همچون سفیده ء تخم مرغ . این لباس , برازندهء شما نیست ! گوش کن ! چیزى برایت مى گویم که اگر بر حق و سنت بمیرى نه بر بدعت و گمراهى , براى دنیا و آخرتت مفید و سودمند خواهد بود . این را بدان که رسول الله (صلّی الله علیه و آله و سلّم) در عصرى زندگى مى کرد که فقر و ندارى بر آن حاکم بود. اما پس از آنکه دوران فقر و تنگدستى جامعه پایان یافت و فراوانى و وفور نعمت پیش آمد, شایسته ترین اشخاص براى این نعمتها , نیکوکارانند نه بدکاران , مؤمنانند نه منافقان , مسلمانانند نه کافران . پس تو چه مى گوئى اى سفیان ؟!
به خدا سوگند با اینکه مى بینى اینگونه لباسى نفیس و سفید پوشیده ام ; مع ذلک از آن روزى که به حد]; تکلیف رسیده ام , صبح و شامى فرا نرسیده است که در میان اموال و دارائى من حق خدائى بوده باشد و من آن را به جاى خود پرداخت نکرده باشم ). روزى دیگر عده اى از مردمان صوفى مسلک و متظاهر به زهد که داعیه اى هم داشتند و مردم را به مرام و مسلک خود مى خواندند و مى خواستند همه مثل آنها ظاهرى ژولیده , کثیف و پریشان داشته باشند, نزد امام صادق (علیه السّلام) آمدند و گفتند : دوست ما نتوانست با شما حرف بزند و دلایل آماده نبود و نتوانست مطرح سازد. اکنون دلایل خود را مطرح کنید.
دلایل ما از خود قرآن است . بسیار خوب , بیان کنید که آیه هاى قرآن شایسته ترین چیزى است که ما باید آن را پیروى کنیم و برنامه ء عمل خود قرار دهیم . خداوند تبارک و تعالى دربارهء قومى از یاران پیامبر چنین مى گوید: و یوثرون على أنفسهم ولو کان بهم خصاصه و من یوق شحّ نفسَه فاولئک هم المفلحون (آنان بر نفس خود ایثار مى کنند و هر چند که خود فقیر و نادارند (دیگران را مقدم مى دارند) . و کسانى که جلوى طمع و حرص نفس خویش را مى گیرند, اینان رستگارند). و در جاى دیگر فرمود: و یطعمون الطعام على حبّه مسکینا و یتیماً و اسیراً …) آنان طعام و خوراکى را با اینکه به آن علاقمند هستند و نیاز دارند , به فقیر, یتیم و اسیر مى بخشند. همین دو آیه به عنوان دلیل مسلک ما کافى است .
یکى دیگر از آنان که در گوشه اى نشسته بود, معترضانه به امام گفت : ما مى بینیم شما به خوددارى از طعامهاى پاکیزه دعوت مى کنید, مع ذلک به مردم دستور مى دهید از دارائیشان بیرون روند, تا خود شما از آنها لذت ببرید و بهره مند این حرفهاى بى فایده را کنار بگذارید و به من بگوئید ببینم شناخت شما نسبت به قرآن چگونه است ؟ آیا ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه آن را که تمام گمراهیها و تباهیها در میان امت مسلمان از همین نقطه آغاز]؛ مى شود, مى دانید؟
قسمتى را آرى و نه همه را. گرفتارى شما از همین جا شروع مى شود( که ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه قرآن را نمى فهمید) و احادیث رسول خدا هم همینطور هستند. اینکه گفتید خداوند برخى یاران پیامبر را ستوده و از عملکرد نیکویشان ما را خبر داده است , کار آنان وقتى بوده که نهى و منعى از آن نبوده وپاداشى هم از این نوع ایثار مى بردند. بعد خداوند (جلّ و عزّ) فرمانى برخلاف فرمان اول صادر کرد. پس این فرمان , آن اولى را از بین برد و این فرمان دوم لطف و رحمتى بود از سوى خداوند در حق مؤمنان تا خود و خانواده و عیالشان به ضرر و زحمت نیفتند و در خانواده ها به بچه هاى کوچک , پیرمردان و پیرزنان ستم نشود که آنان حوصله و تحمل گرسنگى را ندارند(و از طریق زهدنان آورشان صدمه و آسیب نبینند). اگر من که فقط یک قرص نان دارم , ایثار کرده و آن را به دیگرى بدهم پس فرزندان من چه بخورند؟
آیا آنها از بین بروند و هلاک شوند؟ لذا رسول خدا فرمود:پنج عدد خرما, گردهء نان , دینار و یا درهمى که انسان دارد و مى خواهد خرج کند بهترین مورد, خرج و انفاق بر پدر و مادر است ; بعد اهل و عیال خود آدمى و در مرحلهء سوم براى خویشاوندان فقیر و نزدیک و بعد براى همسایگان نادار و محتاج و در پنجمین مرحله که پائین ترین درجه و کم ثواب ترین همه است , خرج در راه خدا (بطور کلى ) مى باشد. روزى پیامبر دربارهء یکى از انصار که به هنگام مرگ , همهء دارائى اش را که منحصر به پنج یا شش برده بوده آزاد کرده و کودکان خردسال هم از خود باقى گذاشته بود, فرمود:
اگر مرا از این جریان آگاه مى ساختید نمى گذاشتم او را در کنار مسلمانان دفن کنید که او با این کارش بچه هاى گدا وسائل به کف از خود باقى گذاشته و رفته است . پدرم حدیث کرد که رسول خدا مى فرمود: در خرج و انفاق , اول باید از اهل و عیال شروع کنى ; سپس هر کسى نزدیکتر باشد, اولویت با اوست و این سخن قرآن است و مطلبى است که برخلاف پندار شما از سوى خداوند عزیز و حکیم مقرر گشته است : والّذین اذا انفقوا لم یُسرِفوا و لمَ یْقتروا و کان بین ذلک قواماً (آنان که به هنگام انفاق اسراف نمى کنند و سخت هم نمى گیر ند, بلکه روشى میانه دارند.) خداوند عمل کسانى را که اصلاً چیزى براى خود باقى نمى گذارند و همه چیز را به دیگران مى بخشند و باصطلاح شما ایثار مى کنند, اسراف نامیده و در بیش از یک جا فرموده : <ان الله لا یحب المسرفین
خداى تعالى مؤمنان را از اسراف و زیاده روى در خرج و انفاق نهى نمود, چنانکه از سختگیرى و امساک نیز منع فرمود, اما به روش میانه فرمان داد; یعنى انسان نباید همهء آنچه را که دارد خرج و یا انفاق کند; آنگاه از خدا بخواهد که به وى روزى دهد که چنین دعائى مستجاب شدنى نیست , به علت حدیثى که از رسول خدا به ما رسیده است که فرمود: <دعاى چند صنف و گروه از امت من مستجاب نمى شود: مردى که پدر و مادرش را نفرین کند و علیه آنها دعا نماید; مردى که بدهکارش را که از پرداخت بدهى خوددارى مى کند و یا منکر مى شود, نفرین کند, در حالیکه مى توانست نوشته اى از او بگیرد و یا شاهدى اقامه کند; مردى که زنش را نفرین کند, چون خداوند راه خلاصى گذاشته و طلاق را حلال دانسته و او مى تواند بدین وسیله خود را رها سازد; مردى که در خانه اش مى نشیند و بدون اینکه حرکتى کند و بیرون رود و به جستجو بپردازد, از خدا روزى بطلبد که خداوند جل جلاله فرماید: اى بندهء من ! آیا تو راهى براى جستجوى روزى ندارى و من تن سالم به تو ندادم که مى توانى در روى زمین حرکت کنى و تلاش و کوشش نمائى که در این صورت پیش من معذور بودى که به فرمان من رفتى ؟ و براى اینکه بارى بر دوش خانواده ات نباشى , اگر خواستم برایت روزى مى دهم و اگر خواستم از دادن روزى امساک مى کنم , ولى به هر حال تو معذور نیستى که تلاش نکنى ; و مردى که خداوند به او روزى فراوان و مال کلان داده است , اما همه را بى رویه خرج کند و بعد رو به خدا نموده و گوید: پروردگارا! به من روزى بده , که خداوند در جواب گوید: آیا من به تو روزى گسترده ندادم ؟
چرا با اقتصاد و تدبیر خرج نکردى و آنگونه که فرمان داده بودم , عمل ننمودى ؟ چرا اسراف کردى ؟ مگر من تو را از اسراف و ولخرجى منع نکرده بودم ؟; و بالاخره مردى که دربارهء قطع رحم و خویشاوندان نزدیکش دعا کند که این دعا هم مستجاب نخواهد شد>. خداوند به پیامبرش یاد داد که چگونه انفاق و خرج کند, بدین ترتیب که روزى پیامبر هفت مثقال طلا داشت و دوست نداشت که بخوابد و آن را انفاق و خرج ننماید; لذا شبانه آن را صدقه داد. صبح که شد چیزى براى خود نداشت . اتفاقاً مرد بینوائى از او کمک خواست , ولى پیامبر چیزى نداشت که به او بدهد گدا پیامبر را ملامت کرد و پیامبر];ّّ از این جریان غمگین شد که چرا چیزى ندارد که به او بدهد; زیرا که پیامبر بسیار دلنازک و مهربان بود. در اینجا خداوند رسولش را ادب فرمود و چنین دستور داد: <ولا تَجعلْ یَدک مَغلُولهً الى عُنقکَ ولاَ تبسطها کلَّ البسطِ فَتقُعدَ مَلوماً مَحسوراً (دستت را به گردن مبند (زیاد ممسک مباش ) و آن را زیاد هم نگشا (ولخرجى نکن )! پس در نتیجه ملامت شده , حسرت خورده و از مال بیرون آمده مى نشینى .) خداوند مى خواهد به رسول خویش بفرماید که گاهى مردم از تو چیزى مى خواهند و تو را در ندادن معذور نمى دانند اگر همه آنچه را که دارى یکجا خرج کنى و از دارائى بیرون آئى حسرت مى خورى .
اینها احادیثى است که قرآن صحت آنها را تأیید مى کند ; قرآن هم که مورد تصدیق مؤمنان و مردان خدائى است . … پس از او مى دانید که سلمان و ابوذر داراى چه فضیلت و ارزشى در اسلام هستند که رضوان خدا بر ایشان باد. روش زندگى سلمان چنان بوده است که وقتى سهم خود را از بیت المال مى گرفت هزینهء سالانه اش را کنار مى گذاشت تا سال بعد فرا رسد و دوباره سهم خود را بگیرد. عده اى به سلمان اعتراض کردند که تو با این زهدى که دارى , چرا چنین مى کنى ؟ تو از کجا مى دانى ؟ شاید امروز یا فردا بمیرى ! او در پاسخ گفت : چرا شما امیدى براى زنده ماندن من ندارید, همچنانکه بیم دارید که من بمیرم ؟ اى بى خبران ! نمى دانید که نفس انسانى در صورت عدم تأمین معیشتش مضطرب و نگران مى شود, اما وقتى که هزینه ء زندگى اش تأمین باشد, آرامش پیدا مى کند؟
اما ابوذر, او چندین بچه شتر و برهء گوسفند داشت . شیر آنها را مى دوشید و موقعى که خانواده اش هوس گوشت مى کردند, از آنها سر مى برید. و نیز هنگامى که مهمانى به او مى رسید و یا از همشهریانش کسانى احتیاج به گوشت پیدا مى کردند, شترى نحر مى کرد و گوشت آن را تقسیم مى نمود و خود هم سهمى به اندازهء دیگران نه کم و نه زیاد بر مى داشت . پس چه کسى از اینها زاهدتر است ؟ اینان کسانى هستند که رسول الله درباره شان آنگونه تعریف کرده است ; مع ذلک آنان در زندگى خود روزى نبوده که مالک هیچ چیز نباشند. آیا شما مى گوئید مردم لوازم زندگى خود را دور بریزند و دیگران را در استفاده از];ّّ آنها بر خود و خانواده شان مقدم بدارند؟ اى جماعت صوفى ! شنیدم پدرم به روایت از پدرانش از رسول خدا فرمود: <آنگونه که من از وضع مؤمن در شگفت مى مانم , از هیچ چیز دیگر تعجب نمى کنم : او اگر در دنیا با قیچى قطعه قطعه شود, آن را براى خود خیر مى داند و اگر مالک همهء آنچه میان مشرق و مغرب است باشد, آن را نیز براى خود خیر و صلاح مى داند. به هر حال , هر چه خداوند برایش بخواهد او آن را براى خود خیر و صلاح مى داند>. اى کاش مى دانستم آیا همین اندازه صحبت براى شما کافى است یا بیشتر توضیح دهم ؟! آیا نمى دانید که خداوند عزوجل در امر جهاد, نخست هر یکنفر مؤمن را با ده نفر کافر برابر دانسته و واجب کرده بود که یک مؤمن به تنهائى در برابر ده تن کافر بایستد و پیکار کند و اگر به آنها پشت کند و فرار نماید, مستحق آتش مى شود؟
سپس خداوند در حق مؤمنان لطف کرد و به جاى ده مرد, دو مرد منظور فرمود. پس دو مرد, ده مرد را نسخ نمود و آن تخفیفى بود از سوى خداوند عزوجل در حق مؤمنان . زمانى که مسلمانان از مکه به مدینه هجرت کردند آنان در ابتداى ورود به مدینه هیچ چیز نداشتند, نه مسکن و پناهگاهى و نه خورد و خوراکى . لذا ایثار براى انصار یک تکلیف ضرورى و لازم بود تا اینکه کم کم مهاجرین خود را جستند و وضع زندگیشان نسبتاً سامان یافت . در این موقع بود که حکم ایثار با فرمان میانه روى در انفاق نسخ گردید و امام صادق (علیه السّلام) لزوم جهاد یک مؤمن را با ده کافر در بدو امر که مسلمانان اندک بودند و نسخ آن را با لزوم جهاد و پیکار با دو مرد که تخفیفى بود درباره ء مؤمنان , به عنوان مثال مطرح فرموده است . به من بگوئید ببینم حکم قاضیان خود را در اینکه نفقهء زن را بر شوهر واجب مى دانند, اما شوهر مى گوید من زاهد هستم و چیزى ندارم , حکم عادلانه مى دانید یا ظالمانه ؟
اگر آن قضاوت را, قضاوت جور بدانید و حکمشان را هم حکمى ظالمانه تلقى کنید, مردم خود شما را ظالم و ستمگر مى شناسند و اگر آن قضات را جائر ندانید و حکمشان را عادلانه بدانید, حرف خود را نقض کرده اید که هر انسانى لازم است هزینهء زندگى خود و خانواده اش را داشته باشد. و همچنین این قضاوت وصیت و احسان انسان را در بیش از یک سوم مالش مردود مى دانند. به من بگوئید ببینم اگر مردم , زاهد پیشه باشند به آن معنى که شما مى پندارید, پس این همه کفاره ها, نذورات و زکات طلا و نقره و خرما و کشمش و دیگر چیزهائى را که به عنوان زکات واجب مى شود, مانند شتر, گاو و گوسفند چه کسانى بگیرند؟ (مگر نه این است که برداشت شما از زهد آن است که انسان گرسنه بماند و برهنه و کثیف زندگى کند؟) چون به نظر شما, هیچکس نمى تواند مال دنیا را براى خود داشته باشد و هر چند که خود نیازمند و فقیر باشد, باید آنرا به دیگرى دهد.
پس چه مسلک بدى دارید شما! و چقدر نسبت به قرآن و سنت و احادیث رسول خدا که مورد تصدیق قرآنند اما شما روى ندانم کارى آنها را مردود مى دانید, جاهلید! شما در آیه هاى غریب قرآن و در ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه و امر و نهى آن دقت نمى کنید و به آنها توجه ندارید. به من بگوئید ببینم سلیمان بن داود را چگونه مى شناسید؟ او از خدا براى خود سلطنت خواست ; سلطنتى که پس از او شایسته براى هیچکس نباشد.
و خداوند هم به او چنین حکومت و سلطنتى را داد و او حق مى گفت و به حقیقت عمل مى کرد و ما مى بینیم خداوند این تقاضا و این زندگى را براى او عیب نگرفت و براى هیچ مؤمنى هم آن را عیب و ننگ نمى داند. قبل از سلیمان , پدر او داود را در نظر بگیرید که چه حکومت , قدرت و سلطنت محکمى داشت . و همچنین یوسف که به پادشاه مصر گفت : مرا خزانه دار خود قرار بده که من مردى امین و دانا هستم . و قدرت او چنان گسترش یافت که تمام کشور مصر را تا سرزمین یمن فرا گرفت و همه در سالهاى خشکى و قحطى , از او طعام مى گرفتند.
او نیز حق مى گفت و حق عمل مى کرد و کسى را نمى شناسیم که این زندگى را براى او ننگ و عار بداند. پس اى مدعیان زهد و تصوف ! از آداب الهى و اصول تربیتى خدائى دربارهء مؤمنان , ادب آموزید و به امر و نهى خدا بسنده کنید و امور مشتبه را رها نمائید و علم چیزى را که نمى دانید به اهل آن واگذارید که در پیشگاه خدا تبارک و تعالى معذور خواهید بود و پاداش هم خواهید برد و درصدد دانستن ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه قرآن باشید و حلال را از حرام بازشناسید که آن , شما را به خداوند نزدیکتر مى کند و شما را از جهل و نادانى دور مى سازد و جهالت را به اهل آن واگذارید که جاهل در جهان کم نیست . این اهل علم و دانشند که اندکند و خداوند فرمود: فَوقَ کلّ ذِى علمٍ عَلیٌم
منبع : صفحاتى از زندگانى امام جعفر صادق(علیه السّلام) , مظفر / ص 286 – 30

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید