مسائل علی بن جعفر

مسائل علی بن جعفر

از جمله نخستين آثار حديثى كه در زمان اهل البيت – عليهم السلام- گردآورى و تأليف شده كتاب مسائل عليّ بن جعفر است. أبوالحسن على بن جعفر عُريضى فرزند امام جعفر صادق – عليه السلام- و معاصر امام كاظم، امام رضا و امام جواد – عليهم السلام- است.
آنچه از كتاب على بن جعفر كه اينك در دسترس ماست، مجموعاً حدود پانصد سؤال است كه وى از برادر بزرگوارش امام موسى بن جعفر عليهماالسلام پرسيده و با سَألتُه آغاز مى شود و پاسخ آن حضرت را نيز با قال پس از هر سؤال بيان مى كند.
نكات ذيل درباره كتاب على بن جعفر قابل توجه است:
1 ـ على بن جعفر در ميان اعلام شيعه به «وثاقت» فضل، جلالت قدر، عظمت، شدّت ورع، غايت اخلاص، تأدّب، شرافت و… ستوده شده است و كتاب او در رديف آثار معتبر اماميّه و از مصادر اوّليه حديثى به شمار مى رود.
2 ـ موضوع سؤالات على بن جعفر از برادرش اغلب مطالبى از ابواب مختلف فقه و احكام شرعى است كه بدون ترتيب خاصى نقل شده است.
3 ـ علاوه بر آنچه كه در اين كتاب گرد آمده است سؤال و جوابهاى ديگرى از على بن جعفر در آثار ديگر حديثى نقل شده است. مجموع آنها و نيز روايات ديگرى كه على بن جعفر در مسائل اخلاقى و يا اعتقادى نقل كرده است، همراه با اصل كتاب او بالغ بر 864 حديث است كه همه آنها در يك مجموعه توسّط موسسه آل البيت تحقيق و منتشر شده است.
4 ـ تمامى مسائل على بن جعفر در كتاب قرب الاسناد حميرى به صورت تبويب شده و موضوعى، و نيز در بحارالأنوار علّامه مجلسى به صورت اوّليه خود نقل شده است.
سايت دارالحديث

مطالب مشابه