مسائل علی بن جعفر

مسائل علی بن جعفر

از جمله نخستین آثار حدیثى که در زمان اهل البیت – علیهم السلام- گردآورى و تألیف شده کتاب مسائل علیّ بن جعفر است. أبوالحسن على بن جعفر عُریضى فرزند امام جعفر صادق – علیه السلام- و معاصر امام کاظم، امام رضا و امام جواد – علیهم السلام- است.
آنچه از کتاب على بن جعفر که اینک در دسترس ماست، مجموعاً حدود پانصد سؤال است که وى از برادر بزرگوارش امام موسى بن جعفر علیهماالسلام پرسیده و با سَألتُه آغاز مى شود و پاسخ آن حضرت را نیز با قال پس از هر سؤال بیان مى کند.
نکات ذیل درباره کتاب على بن جعفر قابل توجه است:
1 ـ على بن جعفر در میان اعلام شیعه به «وثاقت» فضل، جلالت قدر، عظمت، شدّت ورع، غایت اخلاص، تأدّب، شرافت و… ستوده شده است و کتاب او در ردیف آثار معتبر امامیّه و از مصادر اوّلیه حدیثى به شمار مى رود.
2 ـ موضوع سؤالات على بن جعفر از برادرش اغلب مطالبى از ابواب مختلف فقه و احکام شرعى است که بدون ترتیب خاصى نقل شده است.
3 ـ علاوه بر آنچه که در این کتاب گرد آمده است سؤال و جوابهاى دیگرى از على بن جعفر در آثار دیگر حدیثى نقل شده است. مجموع آنها و نیز روایات دیگرى که على بن جعفر در مسائل اخلاقى و یا اعتقادى نقل کرده است، همراه با اصل کتاب او بالغ بر 864 حدیث است که همه آنها در یک مجموعه توسّط موسسه آل البیت تحقیق و منتشر شده است.
4 ـ تمامى مسائل على بن جعفر در کتاب قرب الاسناد حمیرى به صورت تبویب شده و موضوعى، و نیز در بحارالأنوار علّامه مجلسى به صورت اوّلیه خود نقل شده است.
سایت دارالحدیث

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید