نهج الفصاحه

نهج الفصاحه

مؤلّف:
ابوالقاسم پاينده (معاصر)
معرفي اجمالي كتاب:
كتاب نهج الفصاحه، مشتمل بر روايات و كلمات حضرت پيامبر اكرم ـ صلي الله عليه و آله ـ مي باشد. اين كتاب در دو قسمت احاديث و خطبه ها، تنظيم شده است. علّت نام گذاري اين مجموعه وزين به نهج الفصاحه به خاطر حديث پيامبر اكرم ـ صلي الله عليه و آله ـ است كه فرموده اند: «انا افصح العرب» من فصيح ترين فرد عرب هستم. مؤلّف سخنان پيامبر را در موضوع فضيلت و اخلاق آورده و از آوردن احاديث فقهي و … خودداري كرده است.
بعضي از كلمات اين مجموعه در رديف كلمات قصار علي بن ابي طالب ـ عليه السلام ـ نقل شده و در بعضي موارد در مفهوم معني و حتي لفظ شبيه هم مي باشند. اين توارد را مؤلّف چنين بيان مي كند: «توارد بسياري از كلمات و اخبار منتسب به علي ـ عليه السلام ـ با احاديث و كلمات پيامبر ديده مي شود، كه در گمان بعضي ها اين نتيجه اشتباه راويان است . ولي حقيقت اين است كه تقارب و تشابه معنوي كه ميان محمّد و علي ـ عليهما السلام ـ وجود دارد، اين تشابه را به وجود آورده است».
در اين مجموعه گران سنگ 3227 حديث و 16 خطبه از پيامبر با مقدمه مفصل مؤلف در 167 صفحه كه در موضوع انگيزه نگارش نهج الفصاحه، علت نام گذاري، فصاحت پيامبر، تاريخ پيامبر و موضوعات ديگر به رشته تحرير درآمده است جمع آوري شده است. احاديث و خطبه ها به وسيله خود مؤلف به فارسي ترجمه و روبه روي احاديث در يك صفحه به چاپ رسيده است. به جهت مهارت و تبحّر ويژه مؤلّف ترجمه اين مجموعه روان، ساده و زيبا صورت گرفته است. تاريخ نگارش كتاب سال 1324 شمسي بوده است.
وضعيت نشر:
كتاب حاضر، در يك جلد به زبان عربي و فارسي، به همّت سازمان انتشارات جاويدان در سال 1362 براي بار دوّم به چاپ رسيده است.
حافظ فرزانه – مرکز مطالعات و پژوهش هاي فرهنگي حوزه علميه

مطالب مشابه