الأمالی

الأمالی

مؤلف:
شيخ صدوق ابو جعفر محمد بن علي بن حسين بن موسي بن بابويه قمي (م 381 ق).
زندگينامه و اظهار نظرها:
ترجمه مؤلف در بخش معرفي کتب فقهي شيعه ذکر شده است.
معرفي اجمالي کتاب:
کتاب امالي حاصل جلسه هاي متعددي است که شيخ صدوق هفته اي دو روز، در روزهاي سه شنبه و جمعه، از هيجده رجب سال 367 ه.ق تا يازده شعبان سال 368 ه.ق در مشهد مقدس املا فرموده و شاگردان ايشان نوشته اند. در اواخر قرن سوم ه.ق شيوه اي در ميان دانشمندان اسلامي ظهور کرد که آن را فن امالي ناميدند. امالي جمع املا است و آن اين گونه است که يکي از استادان و دانشمندان بزرگ در انجمن، مطالبي را ايراد مي کرد و ديگران سخنان او را مي نوشتند و جمع آوري مي کردند تا به صورت کتابي مي شد و آن را امالي مي خواندند. از فقهاي بزرگ شيعه، آثار گرانبهايي به اين شکل به يادگار مانده که امالي شيخ صدوق از آن جمله است و اثري بس نفيس و ارزشمند به شمار مي رود. متن کتاب همان متن احاديث است که با سلسله سند آورده شده است. در اين کتاب تبحر شيخ بزرگوار صدوق، در جمع و حفظ احاديث فريقين شيعه و سني به خوبي آشکار است. موضوعات مختلفي در اين کتاب بحث شده اند که بيشتر آنها اخلاقي، تاريخي و نقل فضائل خاندان پيامبر اکرم – صلي الله عليه و آله – را است.
وضعيت نشر:
اين کتاب، در يک جلد به همت آيت الله شيخ محمد باقر کمره اي ترجمه و همراه با اصل در سال 1339 ش (1380 ق) به چاپ رسيده و پس از آن مکرر چاپ شده است و سپس به همت انتشارات کتابخانه اسلاميه، در سال 1363 ش، با قطع وزيري چاپ و منتشر شده است.
محمد رضا ضميري- کتابشناسي تفصيلي مذاهب اسلامي, ص 363

مطالب مشابه