الامالی

الامالی

مؤلف:
شيخ مفيد ابوعبدالله محمد بن محمد بن نعمان (م 413 ق).
زندگينامه و اظهار نظرها:
ترجمه مؤلف در قسمت معرفي کتب فقهي شيعه ذکر شده است.
معرفي اجمالي کتاب:
اين کتاب در موضوعات اخلاقي، اعتقادي و تاريخ اسلام است که شيخ در طول هفت سال در ماههاي رمضان و در 43 جلسه براي ياران خود املا کرده است. اين کتاب از جمله منابع ارزشمند شيعه براي آگاهي از سخنان اهل بيت عصمت و طهارت است و براي دستيابي به سخنان آن بزرگواران در زمينه مسائل اخلاقي، عقيدتي و تاريخي اسلام، کتابي بس ارزشمند و قابل توجه است. کتاب مذکور، در طول هزار سال، پيوسته مورد توجه و عنايت علما و فقهاي شيعه بوده است.
علامه مجلسي درباره اين کتاب مي فرمايد: «ما به نسخه هاي بسيار قديمي از اين کتاب دست يافتيم که دلايل و قرائني بر صحت و اعتبار آن وجود دارد».
شيوه امالي نويسي از رايج ترين شيوه هاي نقل روايات اهل بيت – عليهم السلام – در ميان علماي اسلام بوده است؛ خصوصاً در آن زمانها که نشر کتاب به راحتي اين زمان نبوده است. شخصيتهاي فراواني از بزرگان شيعه کتاب امالي دارند؛ مانندِ شيخ صدوق، شيخ طوسي، سيد مرتضي علم الهدي، شيخ ابراهيم بن سليمان قطيفي، ابو عبدالله نيشابوري و ….
وضعيت نشر:
اين کتاب توسط حسين استادولي ترجمه شده و به وسيله انتشارات آستان قدس رضوي به چاپ رسيده و سپس به همت کنگره جهاني هزاره شيخ مفيد، در قم چاپ و منتشر شده است.
محمد رضا ضميري- کتابشناسي تفصيلي مذاهب اسلامي, ص 358

مطالب مشابه