جامع الاخبار

جامع الاخبار

مؤلّف:
شيخ تاج الدين محمد بن محمد بن حيدر شعيري (قرن ششم)
زندگي نامه:
وي از فقها و علماي بزرگ شيعه در قرن ششم بوده است. او در سال 508 هـ .ق در شهر بيهق از محضر درس عالم بزرگوار ابومنصور علي بن عبدالله بهره هاي علمي زيادي برده است. علماي رجال در كتابهاي خود از وي تجليل كرده و كتاب جامع الاخبار را به او نسبت داده و او را از علماي قرن ششم شمرده اند. از كتاب او نيز چنين برمي آيد كه او در قرن ششم مي زيسته است، چون بعضي از افراد كه در قرن ششم مي زيسته اند حديث نقل کرده است.
استادان:
ابومنصور علي بن عبدالله زيادي بيهقي،ابوالرضا ضياءالدين فضل الله بن علي حسيني راوندي،شيخ سديدالدين محمود حمّصي،ابوالمؤيد موفق بن احمد خوارزمي.
شاگردان و تأليفات:
براي ايشان تنها يك شاگرد به نام شيخ منتجب الدين از علماي قرن ششم نقل شده و ايشان صاحب كتاب فهرست و جامع الاخبار شمرده شده است.
معرفي اجمالي كتاب:
اين كتاب مجموعه اي از روايات اهل بيت ـ عليهم السلام ـ درباره اصول دين, موعظه و نكات اخلاقي است و از مصادر كتاب هاي مهمي چون بحارالانوار علامه مجلسي شمرده شده است. كتاب جامع الاخبار در 141 باب تنظيم شده كه عناوين كلي آن عبارتند از:
1. بحث هاي خداشناسي،توحيد و عدل
2. فضائل معصومين
3. زيارت هاي چهارده معصوم ـ عليهم السلام ـ
4. اعمال مستحب و آداب
5. بحث ايمان و اسلام و علم
6. بحث هايي پيرامون نماز و مقدمات و فضائل و انواع آن
7. آداب مهمان و زينت
8. اخلاق رذيله
9. بحث معاد
10. نوادر شامل احاديث متفرقه اي كه مضامين بلندي داشته و در يك فصل خاص نمي گنجد.
روش مؤلّف در تأليف اين کتاب اين بوده كه هر جا آيه اي مناسب با مطلب يافته آن را در ابتداي باب آورده،سپس به نقل روايات پرداخته است. او كتاب خود را به عنوان كتاب اخلاقي و علمي نوشته است. از اين رو به خاطر خسته نشدن مطالعه كنندگان از حجم كتاب كاسته و اسناد روايات را حذف و در كتاب ذكر نكرده است.
وضعيت نشر:
اين كتاب در يك جلد به زبان عربي به همت انتشارات رضي قم در سال 1363 شمسي به چاپ رسيده است.
حافظ فرزانه – مرکز مطالعات و پژوهش هاي فرهنگي حوزه علميه

مطالب مشابه