الاحتجاج

الاحتجاج

در ميان مجموعه هاى مختلف حديثى شيعه، احتجاج به نقل پاره اى از مباحثات، مناظره ها واستدلالاتى كه پيشوايان معصوم در شرايط زمانى و مكانى مختلف داشته اند پرداخته است. آگاهى از نكات ذيل براى آشنايى با اين اثر مفيد است:
1 ـ احمد بن على بن ابى طالب طبرسى (متوفى قرن 6ه ق) مؤلف اين اثر ارزشمند، در آغاز كتاب فصلى را به بيان فضيلت گفتگو و احتجاج و اهميّت استدلال و دفاع برهانى از دين اختصاص داده و پس از آن مجموعه اى از مناظرات و مباحثات پيامبر اكرم -صلى الله عليه و آله و سلم- ، فاطمه زهرا – سلام الله عليها- و ائمّه اطهار – عليهم السلام- را به ترتيب تاريخ گرد آورده است. در لابلاى كتاب گفتگوها و استدلالاتى از حضرت زينب (س) و برخى از اصحاب ائمّه مانند سلمان، ابوذر، مقداد، عمّار، هشام بن حكم و… و نيز برخى از علما همچون شيخ مفيد و سيّد مرتضى آمده است.
2 ـ در پايان كتاب نيز پاره اى از توقيعات و مكاتبات امام زمان (عج) نقل شده است كه تعداد آن به 363 حديث مى رسد.
3 ـ اكثر روايات اين كتاب مرسل است و در آن به اسناد حديث اشاره نشده است. مصنف علّت اين امر را مشهور بودن يا اجماعى بودن برخى از احاديث و نيز موافقت استدلالها با عقل سليم بيان مى كند.
4 ـ اين كتاب زير نظر آية الله جعفر سبحانى تحقيق شده و در دو جلد توسط انتشارات اسوه به چاپ رسيده است.
5 ـ در اين تحقيق علاوه بر مقابله با نسخ صحيح، توضيح واژه هاى مشكل و بيان نكات مفيد پيرامون مضمون برخى از روايات، احاديث بدون سند كتاب از منابع اصلى جستجو و سند كامل آنها بيان شده است.
سايت دارالحديث

مطالب مشابه