نزد خدا مسؤلید اگر به من تذکّر ندهید

نزد خدا مسؤلید اگر به من تذکّر ندهید

آیهالله‌العظمی آقا سیدجمال‌الدین گلپایگانی(ره) شاگرد برجسته و از اصحاب خاص آیهالله‌العظمی میرزای نائینی(ره) بود و همیشه در سمت راست ایشان می‌نشست. آیهالله‌العظمی نائینی(ره) با اشخاصی چون آقا سیدجمال‌الدین گلپایگانی، آقا سیدمحمد شاهرودی و… در شبانه‌روز دو مرتبه در مسایل علمی به تبادل‌نظر می‌پرداخت و علاقه‌مند بود شاگردانش از جهت علم و تقوا ممتاز و نخبه بار آیند و از این روی این افراد و عده ای دیگر به مقام والای فقاهت و مرجعیت رسیدند. آن فقیه سترگ به آقا سیدجمال‌الدین گلپایگانی و سیدعبدالغفار مازندرانی (امام جماعت مسجد بزرگ هندی نجف) گوشزد می‌نمود: «شما نزد خداوند مسئول هستید اگر از من خطایی سر بزند، به من تذکر ندهید و مرا از هواها و لغزش‌ها متوجه نسازید و چشم‌پوشی کنید.»

منبع: پاسدار اسلام، شماره 239

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید