برگ چنار و یادداشتهای علمی

برگ چنار و یادداشتهای علمی

مرحوم ملاصالح مازندراني(ره) در دوران تحصيلات دچار فقر و تنگدستي شديدي بود، اما با وجود فقر شديد، علاقه‎ وافري به تحصيل علوم ديني داشت.

در يكي از مدرسه‎هاي علميه‎ شهر اصفهان ساكن شده بود و شب‌ها براي مطالعه به بيت‌الخلا مي‌رفت و از روشنايي چراغ آن‌جا براي مطالعه استفاده مي‌كرد.

نوشته‌اند زماني آن‌قدر تنگدست بود كه از فرط كهنگي لباس، خجالت مي‌كشيد وارد مجلس درس علامه مجلسي(ره)شود، لذا بيرون پشت در مي‌نشست و مسايل درس را بر روي برگ چنار مي‌نوشت، اما با همه‎ اين سختي‌ها در راه تحصيل استقامت كرد تا جايي كه يكي از شاگردان برجسته ‎علامه شد و مرتبت خاصي نزد ايشان يافت و از بزرگ‌ترين علماي عصر خود گرديد.

منبع: مردان علم در ميدان عمل/1/83

مطالب مشابه