مجازات خنده مرحوم آیةالله نخودکی اصفهانى هنگام مرگ

مجازات خنده مرحوم آیةالله نخودکی اصفهانى هنگام مرگ

شخصى نقل كرد و گفت: «به مشهد مقدس مشرف شده بودم. ديدم شيخ حسنعلى نخودکی اصفهانى در زير برف نماز مى‏خواندند. پس از چهار ساعت كه برگشتم، ديدم برف در حال باريدن است و ايشان را در حالت ركوع ديدم كه مقدار زيادى برف روى كمر ايشان جمع شده بود».
اما از سوى ديگر گفته ‏اند: «لحظات جان سپردن ايشان بسيار سخت بود. از او سؤال كردند: اين حالت از شما عجيب است! با آن همه كراماتى كه داشتيد، چرا اين گونه ‏ايد؟
مرحوم شيخ در جواب گفته بود: براى من نيز تعجب داشت. لذا از موكلين قبض روح دليل آن را سؤال كردم، گفتند: به جهت اين است كه دو بار در حرم مطهر حضرت رضا عليه السلام بلند خنديدى!».
«اين‏گونه نيست كه ورع يك يا چند مرحله داشته باشد، بلكه مراتب آن بسيار زياد است و همگان به طور مستمر نيازمند تقويت روحِ پرهيزگارى در خود هستند.
…هيچ‏گاه از يك كودك چند ساله سؤال نمى‏شود: چرا با پاى كثيف روى فرش آمدى؟ اين سؤال را از يك انسان كامل و عاقل مى‏پرسند، چرا كه چنين رفتارى در شأن او نيست».

مطالب مشابه