تربت امام حسین (ع)

تربت امام حسین (ع)

امام رضا (علیه السّلام): هر خاکی همچون مردار، خون و ذبح شده بی‌نام خدا حرام است، مگر خاک قبر حسین(علیه السّلام) که درمان هر درد است. 1
امام صادق (علیه السّلام): در خاک قبر حسین (علیه السّلام) شفای هر درد است و آن دوای بزرگتر است. 2
امام صادق (علیه السّلام): سجده بر تربت حسین(علیه السّلام) حجاب‌های هفتگانه را کنار می‌زند.3
امام صادق (علیه السّلام): کام فرزندان خود را با تربت حسین(علیه السّلام) بردارید، که این تربت امان است .4
امام صادق (علیه السّلام): در خاک قبر حسین (علیه السّلام) شفا است، حتی اگر به اندازه سر میل (میلی که با آن سرمه می‌کشند) باشد.5

امام صادق (علیه السّلام): کسی که بیماری بر او عارض شده باشد، قبل از خوردن هر دارویی، تربت قبر امام حسین(علیه السّلام) را بخورد، خداوند منان او را از آن مرض شفا می‌دهد، مگر از مرگ. 6
امام رضا (علیه السّلام) : تربت امام حسین(علیه السّلام) به اذن خدا موجب حفظ مال می‌باشد.7
امام صادق (علیه السّلام): هرگاه از سلطان و حاکمی ترس داشتی، یا ترس دیگری در تو پیدا شد، از منزل بیرون بیا، در حالی که تربت حسین (علیه السّلام) را همراه داری. چون آن را بر می‌داری بگو: خدایا این تربت قبر حسین(علیه السّلام) ولی و فرزند ولی توست که به منظور حفظ از آنچه خوف دارم برداشته‌ام.8
امام صادق (علیه السّلام): تربت امام حسین (علیه السّلام) شفای درد است مگر در سه حالت که تربت فاسد گشته و اثر خود را از دست می‌دهد:
الف) آنچه که با تربت مخلوط می‌گردد شبهه ناک یا آلوده باشد
ب) مصرف کننده تربت اعتقاد به شفای تربت نداشته و یا تردید داشته باشد
ج) شیاطین و یا اجنه (جن‌ها) از اهل کفر تربت را مسح نموده و آن را فاسد کنند.
پس برای سالم ماندن تربت می‌بایست پس از دریافت، آن را پنهان کرد و بر آن نام پروردگار را بسیار خواند و دمید.
امام صادق (علیه السّلام): بر عهده شخص غنی است که در سال دو مرتبه و فقیران در سال یک مرتبه به زیارت قبر امام حسین (علیه السّلام) بروند.9
امام صادق (علیه السّلام): قبر حضرت امام حسین (علیه السّلام) را زیارت کنید، اگر چه سالی یک بار باشد. 10
امام صادق (علیه السّلام): هرگاه خواستی امام حسین (علیه السّلام) را زیارت کنی، با حالتی اندوهگین و پر رنج، خاک آلود و پژمرده، گرسنه و تشنه زیارت کن. چون حسین (علیه السّلام) این گونه شهید شد. 11
امام صادق (علیه السّلام): زیارت حسین بن علی (علیه السّلام) بر هرکسی که او را از سوی خداوند امام می‌داند واجب است. 12
امام باقر (علیه السّلام) : هرکس امام حسین (علیه السّلام) را در حالت خوف و هراس زیارت کند، خداوند او را از هراس قیامت ایمن می‌دارد. 13
امام صادق (علیه السّلام): وقتی خانه و منزلت دور بود و از نزدیک نتوانستی به زیارت امام حسین (علیه السّلام) و دیگر ائمه نائل گردی، بر بالای بام منزل برو، دو رکعت نماز بخوان و با اشاره به قبور ومزار ما سلام بده، که سلام تو به ما خواهد رسید. 14
امام صادق (علیه السّلام): کسی که دوست دارد در روز قیامت بر سفره‌های نور بنشیند، پس باید از زوار حسین بن علی (علیه السّلام) باشد. 15
امام صادق (علیه السّلام): خداوند منان هر صبح و شام از طعام بهشت بر زوار امام حسین (علیه السّلام) نازل می‌فرماید و خدمتکاران ایشان فرشتگانند. هیچ بنده‌ای از بندگان خداوند حاجتی از حوائج دنیا و آخرت را از خداوند متعال درخواست نمی‌کنند مگر آنکه خدا به او عطا می‌فرماید. 16
امام صادق (علیه السّلام): کسی که می‌خواهد در همسایگی رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) و حضرت علی و فاطمه علیهم السلام باشد، زیارت حسین بن علی(علیه السّلام) را ترک نکند. 17
امام باقر (علیه السّلام): کسی که دوست دارد محل زندگی و منزلش بهشت باشد، ‌پس زیارت مظلوم کربلا را ترک نکند. 18
امام صادق (علیه السّلام): زیارت قبر امام حسین (علیه السّلام) افضل اعمال است. 19
امام موسی کاظم (علیه السّلام): هرکس قبر حسین (علیه السّلام) را زیارت کند در حالی که او را بشناسد، خدای تعالی تمامی گناهان او را می‌بخشد. 20
امام باقر (علیه السّلام): کسی که از روی شوق و ذوق به زیارت امام حسین (علیه السّلام) برود، خداوند متعال هزار حج و هزار عمره قبول شده برایش می‌نویسد و اجر و ثواب هزار شهید از شهدای بدر و اجر هزار روزه‌دار و هزار صدقه قبول شده و آزاد کردن هزار بنده برایش منظور می‌شود و پیوسته در طول ایام سال از هر آفتی که کمترین آن شیطان است محفوظ ماند و خداوند متعال فرشته کریمی را بر او می‌گمارد تا او را از هر طرف نگهبانی کند و چنانچه در بین سال بمیرد، فرشتگان رحمت الهی بر او حاضر و پس از غسل و کفن او، برایش استغفار و طلب آمرزش کرده و تا قبرش او را همراهی می‌کنند.
آنگاه روزنه‌ای به طول شعاع چشم در قبرش ایجاد می‌نمایند. او را از فشار قبر ایمن داشته و از خوف و ترس دو فرشته نکیر و منکر دور سازند و برایش دری به سوی بهشت گشوده و نامه اعمالش را به دست راستش بدهند و تا روز قیامت نوری به وی اعطا می‌شود که از پرتو آن مغرب و مشرق روشن گردد. پس منادی ندا می‌کند: این کسی است که از روی شوق و ذوق حضرت امام حسین (علیه السّلام) را زیارت کرده است. پس از این ندا، همه به او غبطه خورده و آرزو می‌کنند که ای کاش آنان نیز زائر حسین بن علی (علیه السّلام) بودند. 21
امام صادق (علیه السّلام): کسی که به زیارت قبر امام حسین (علیه السّلام) برود و به حق آن حضرت آگاهی داشته باشد، مانند کسی است که سه حج با رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) انجام داده باشد. 22
امام رضا (علیه السّلام) : ‌زیارت قبر حسین (علیه السّلام) معادل یک عمره مقبول می‌باشد. 23
امام صادق (علیه السّلام): کسی که از روی شوق به زیارت قبر حسین (علیه السّلام) برود روز قیامت خداوند متعال او را از جمله آمنین محسوب می‌فرماید و نامه عمل او را به دست راستش می‌دهد و در زیر پرچم حسین (علیه السّلام) بوده تا داخل بهشت شود. پس حق تعالی او را در درجه و مرتبه خودش مکان می‌دهد. به درستی که خداوند متعال عزیز و حکیم می‌باشد. 24
امام صادق (علیه السّلام): کسی که امام حسین (علیه السّلام) را زیارت کرده و قصدش خداوند عزوجل باشد، جبرئیل، میکائیل و اسرافیل او را همراهی نموده تا به منزلش وارد شود. 25
امام صادق (علیه السّلام): هر که عارفانه قبر حسین (علیه السّلام) را زیارت کند، خداوند گناهان گذشته و آینده‌اش را می‌آمرزد. 26
امام رضا (علیه السّلام): کسی که قبر حسین (علیه السّلام) را در کنار فرات زیارت کند، مثل کسی است که خدا را در بالای عرش زیارت نموده است. 27
امام باقر (علیه السّلام): امر کنید شیعیان ما را به زیارت قبر حسین بن علی (علیه السّلام) ، زیرا زیارت آن حضرت رزق و روزی را زیاد و عمر را طولانی کرده و بلاها را از امور دنیوی دور می‌سازد. 28
امام صادق (علیه السّلام): کسی که قبر حسین (علیه السّلام) را زیارت نکند از خیر کثیر محروم مانده و از عمرش یک سال کم می‌شود. 29
امام صادق (علیه السّلام): کسی که به زیارت قبر حضرت حسین (علیه السّلام) رفته در حالی که به حق آن حضرت آگاه باشد، حق تعالی اجر و ثواب کسی که هزار بنده را آزاد کرده است به او می‌دهد. او مانند کسی است که هزار اسب را زین کرده و لجام زده و در راه خدا با آنها جهاد کرده باشد. 30
امام صادق (علیه السّلام): زائر امام حسین (علیه السّلام) در روز قیامت، صد نفر را که همگی اهل دوزخ و در دنیا از مسرفین هستند شفاعت می‌کند. 31
امام صادق (علیه السّلام): هیچ اندوهگینی به زیارت قبر امام حسین (علیه السّلام) نمی‌رود، مگر آن که خداوند متعال اندوهش را برطرف کرده و حاجتش را روا می‌سازد. 32
امام صادق (علیه السّلام): کسی که حسین (علیه السّلام) را در روز عاشورا زیارت کند، بهشت برای او واجب است. 33
امام صادق (علیه السّلام): کسی که حسین (علیه السّلام) را در عاشورا زیارت کند، مثل کسی است که در پیش روی آن حضرت به خون خویش بغلتد. 34
امام صادق (علیه السّلام): کسی که حضرت امام حسین (علیه السّلام) را در نیمه شعبان، شب عید فطر و شب عرفه در یک سال زیارت کند، خداوند متعال ثواب هزار حج و هزار عمره مقبول به وی داده و هزار حاجت از حوائج دنیا و آخرتش را روا می‌سازد. 35
امام صادق (علیه السّلام): کسی که قبر مطهر حضرت امام حسین (علیه السّلام) را در نیمه شعبان زیارت کند، حق تعالی گناهان گذشته و آینده‌اش را می‌بخشد. 36
امام صادق (علیه السّلام): روز قیامت منادی ندا می‌کند: شیعیان آل محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) در کجا هستند؟ پس از میان مردم، گردن‌هایی کشیده شده و افرادی به پای خیزند که عدد آنها را غیر از خداوند، کس دیگری نمی‌داند. پس منادی ندا می‌کند: زوار قبر حضرت امام حسین (علیه السّلام) در کجا هستند؟ خلق بسیاری به پای خیزند. پس به ایشان گفته می‌شود. دست هرکس را که دوست دارید بگیرید و آنها را به بهشت ببرید. آنگاه شخصی که جزء زائرین است، هرکس را که بخواهد گرفته و به بهشت می‌برد. بدون اینکه مانعی در بین باشد.
امام رضا (علیه السّلام): اگر بر امام حسین (علیه السّلام) آنچنان گریه کنی که اشک بر گونه ات روان شود، هر گناه کوچک و بزرگت از جانب خداوند آمرزیده می‌شود. 37
امام رضا (علیه السّلام): هرکسی درباره حسین (علیه السّلام) مرثیه بسراید، خداوند بهشت را بر او واجب می‌کند و او را می‌آمرزد. 38
امام صادق (علیه السّلام): هرکس که یک بیت شعر درباره ما بگوید، خداوند برای او خانه‌ای در بهشت بنا می‌کند. 39
امام صادق (علیه السّلام): هر که آب بنوشد و حسین بن علی (علیه السّلام) را یاد کند و قاتل او را لعن نماید برای او هزار حسنه نوشته می‌شود و هزار گناه از او محو می‌گردد. 40

پی نوشت ها :

1. سفینه البحار ج 2 ص 103
2. من لایحضره الفقیه ج 2 ص 599
3. بحارالانوار ج 82 ص 153 و 334
4. وسائل الشیعه ج 10 ص 410
5. کامل الزیارات ص 835
6. کامل الزیارات ص 835
7. کامل الزیارات ص 845
8. کامل الزیارات ص 858
9. کامل الزیارات ص 888
10. کامل الزیارات ص 896
11. کامل الزیارات ص 210
12. وسائل الشیعه ج 10 ص 346
13. کامل الزیارات ص 873
14. کامل الزیارات ص 125
15. کامل الزیارات ص442
16. کامل الزیارات ص 443
17. کامل الزیارات ص 446
18. کامل الزیارات ص 447
19. کامل الزیارات ص 480
20. کامل الزیارات ص 450
21. کامل الزیارات ص 468
22. کامل الزیارات ص 460
23. کامل الزیارات ص508
24. کامل الزیارات ص 465
25. کامل الزیارات ص 475
26. امالی ـ ص 197
27. کامل الزیارات ص 484
28. کامل الزیارات ص 494
29. کامل الزیارات ص496
30. کامل الزیارات ص 545
31. کامل الزیارات ص 548
32. کامل الزیارات ص 553
33. کامل الزیارات ص 174
34. کامل الزیارات ص 174
35. کامل الزیارات ص 565
36. کامل الزیارات ص 598
37. نفس الهموم ص 11
38. رجال طوسی ص 289
39. وسایل الشیعه/ ج 10/ ص 467
40. امالی، صدوق، ص 122

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید