سیره نبوی و اهل بیت علیهم السلام

سیره نبوی و اهل بیت علیهم السلام

-صلوات خدا بر تو ای نور اول، که خداوند وجود مبارکت را بر زمین نازل نمود تا رحمه للعالمین باشی.
-سلام بر تو که نور مطهرت در آدم(ع) به ودیعت گذاشته شد و درخشش تو در پدران و مادران پاکت چشم ها را خیره کرد.
-و سلام بر تو ای بهترین آفریدگان خداوند

حسن خلق

یکی از مهمترین علل و عوامل موفقیت رسول اکرم(ص) در انجام رسالت عظیم و پر مسؤلیتشان، بدوت تردید اخلاق نرم و ملایم آن حضرت در رفتار با مردم بود.
خداوند درباره ی خلق و خوی آن حضرت در قرآن خطاب به پیامبر می فرماید:
إنک لعلی خلق عظیم «همانا تو بر خلقی عظیم آراسته ای»(1)
در سوره آل عمران آیه 159 خداوند می فرماید:«ای پیامبر به موجب رحمت و لطف الهی، تو نسبت به مردم مهربان بوده و اخلاق نرم و ملایمی داری. اگر خشن و سختدل بودی و اخلاق درشتی داشتی همه از دورت پراکنده می شدند پس با آنان همیشه در حال بردباری و حلم و حسن خلق رفتار کرده بر ایشان طلب آمرزش کن و در کارها با ایشان مشورت نما و آنگاه بر کاری تصمیم گرفتی توکل بر خدا کن، چه آنکه خدا توکل کنندگان را دوست دارد.»
سیره ی همه انبیاء بر همین منوال بوده است که همواره با مردم به ملایمت و مهربانی رفتار می کردند. همچنانکه در مورد اعزام حضرت موسی(ع)و برادرش برای هدایت فرعون، خداوند متعال می فرماید:
«با فرعون نرم و ملایم سخن بگوئید شاید در اثر سخنان نرم شما متذکر حقایق شود یا از عذاب الهی بهراسد.»(2)
روزی، اسامه بن شریک پرسید:یا رسول اللّه بهترین چیزیکه به انسان عطا شده چیست؟ حضرت فرمود: حسن خلق(3)حضرت ابی عبداللّه الحسین(ع) می فرمایند: رسول اکرم(ص)فرمودند:برای افراد خوش خلق پاداشی است مثل پاداش آنهائیکه روزها را روزه می گیرند و شبها را نماز می خوانند(4).و از آن حضرت است که خوش خلقی گناهان را ذوب می کند و از بین می برد همانطور که خورشید یخ را ذوب می کند.(5)
از آن حضرت پرسیدند:خوش خلقی چیست؟ فرمود: خوش خلقی عبارت است از اینکه:«پیوند دوستی برقرار کنی با کسی که از تو بریده و عفو نمایی کسی را که به تو ظلم کرده و عطا و بخشش کنی به آنکه از تو مضایقه دارد».(6)
و از ابن عباس منقول است که حضرت رسول(ص) فرمود: من تأدیب کرده ی خدایم و علی تأدیب کرده ی من است. حق تعالی مرا امر فرمود به سخاوت و نیکی، و نهی کرد مرا از بخل و جفا و هیچ صفت نزد حق تعالی بدتر از بخل و بدی خلق نیست.(7)

نمونه ی عظمت مخلوقات

در تفسیر منهج الصادقین است که رسول اللّه(ص)فرمود دیدم ملکی را در معراج که هزار هزار دست دارد و هر دستی هزار هزار انگشت دارد و هر انگشتی هزار هزار بند دارد. رفتم و از او سؤال کردم، ملک گفت:من می دانم حساب دانه های قطرات باران را که چند تا در صحرا و چند دانه در دریا می بارد و همچنین عرض کرد تعداد قطرات باران را از ابتدای خلقت تا حال می دانم، آن وقت عرض کرد حسابی است که من از محاسبه ی آن عاجزم، فرمود چیست؟ عرض کرد هر گاه جماعتی از امتان تو با هم باشند و همه با هم بر تو صلوات بفرستند من از محاسبه ی ثواب آن صلوات عاجزم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد

پی نوشت:

1-سوره قلم آیه 4.
2-سوره طه آیه 44.
3-المحجه البیضاء، ج3، ص284.
4و5و6-المحجه البیضاء، ج3، ص 290 و 284.
7-منتهی الآمال، ج1، ص39.

منبع:نشریه روشنان، شماره12

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید