برنامه های تفریحی جوانان

برنامه های تفریحی جوانان

مقدمه:
عالم جوانی، آمیزه ای شیرین و شگرف از شعر و شعور، شور و اشتیاق و احساس و اندیشه در زندگی انسان است. جوانان، شریان گرم و حیاتی جوامع، وجدان آگاه و بیدار ملت ها و بازوان کارآمد و توانای دولت ها محسوب می شوند. درایت و هوشمندی اسلامی و انقلابی ایجاب می کند که با تلاش و مجاهدت عمومی و بهره گیری از توانایی ها و امکانات ملی، فضاهای سالم فرهنگی برای پرورش روح های شفاف و روشن جوانان فراهم شود تا گل ایمان و معنویت در گلستان وجودشان بشکفد و گلاب کمال و فضیلت در بوستان ضمیرشان بجوشد.
برنامه کانون خانوادگی
ـ تشویق و ترغیب جوانان به نرمش و ورزش ساده در محدوده فضای آزاد خانه و خانواده
ـ تهیه امکانات و وسایل لازم برای سرگرمی های سالم فکری نسل جوانان در محیط خانواده
ـ ترغیب جوانان به استفاده از نشریات و مجلات مفید ورزشی برای سرگرمی در محیط خانواده
ـ انتقال تجربیات مفید ورزشی و بازی های سنّتی برای سرگرمی نسل جوان در کانون خانواده
ـ آموزش و توجیه جوانان در خصوص شیوه های تنظیم برنامه های اوقات فراغت در خانواده
ـ ایجاد تعادل در فعالیت های گوناگون جوانان اعم از کار، عبادت، استراحت، ورزش و تفریحات
ـ تنظیم برنامه های غذایی نوجوانان در جهت حفظ آمادگی بدنی و تأمین سلامت روانی آنان
ـ فراهم ساختن شرایط و فضای سالم فرهنگی و ایجاد امنیت خاطر برای نسل جوان در محیط خانواده
ـ اجرای ورزش صبحگاهی در فضاهای سبز و پارک های عمومی به کمک مربیان ورزش
ـ اقدام و مبادرت به گردش های دسته جمعی در باغ ها، پارک ها و فضاهای سبز همراه با جوانان
ـ اختصاص ساعاتی از اوقات فراغت جوانان به تماشای مسابقات ورزشی و تفریحی تلویزیون
ـ حضور جوانان و اعضای خانواده برای تماشای بازی های نمایشی و جشنواره های ورزشی
ـ همکاری و همراهی والدین با جوانان در ورزش های کوهستانی و تفریحات سالم در تعطیلات هفتگی
ـ توجیه نسل جوان در خصوص وسیله بودن ورزش و اجتناب از هدف سازی آن در زندگی
ـ تلاش در جهت تقویت روحیه حق طلبی، آزادگی، گذشت و فداکاری در ورزشکاران جوان
ـ تشویق جوانان به ورزش های سنّتی به منظور تکوین و تقویت روحیه جوانمردی و فتوّت در آنان
ـ تلاش در جهت فراهم ساختن شرایط و امکانات عضویت جوانان در باشگاه ها و مؤسسات ورزشی
ـ همکاری مستمر با کانون های فرهنگی و ورزشی در جهت غنی سازی برنامه های تفریحی جوانان
ـ حضور والدین در مسابقات ورزشی نهادهای فرهنگی و تربیتی برای تشویق فرزندان (به تفکیک جنس)
ـ تهیه جوایز و هدایای ورزشی برای فرزندان ورزشکار و ممتاز در مسابقات رشته های ورزشی
ـ آگاه ساختن نسل جوان نسبت به ضرورت فراگیری شیوه های دفاع شخصی و آیین رزمی
ـ ایجاد فضای سبز و گلستان های کوچک و محدود در محیط خانواده برای استفاده و سرگرمی جوانان
ـ استفاده از موسیقی سنّتی ایران برای ایجاد آرامش و تأمین بهداشت روانی جوانان در خانواده
ـ برنامه ریزی فصلی برای سرگرمی جوانان با صید و شکار در طبیعت اطراف محل زندگی
برنامه محیط های آموزش و دانشگاهی
ـ آموزش انواع بازی های محلی و سنّتی به نسل جوان در واحدهای آموزشی و مراکز فرهنگی وابسته
ـ ایجاد فرصت برای جوانان در استفاده از ورزش های همگانی متناسب با فضای فرهنگی مدرسه و دانشگاه
ـ سنجش توانایی های خاص بدنی جوانان جهت انتخاب رشته های ورزشی متناسب با استعداد آنان
ـ تدوین و تنظیم برنامه شیوه های سالم سازی جسم و روان در جریان فعالیت های زندگی
ـ استفاده از مؤسسات و مجتمع های ورزشی منطقه برای سرگرمی و تفریح دانش آموزان و دانشجویان
ـ ایجاد مکان های ورزشی برای دختران جوان در مؤسسات آموزشی و محیط های دانشگاهی
ـ برنامه ریزی در جهت تعمیم اندیشه ابزاری ورزش و اجتناب از هدف سازی آن در زندگی جوانان
ـ تقویت روحیه حق طلبی، آزادگی، گذشت و جوانمردی در جوانان به کمک ورزش های پهلوانی
ـ توجیه و تفهیم جوانان ورزشکار در ابعاد اخلاقی و فرهنگی و مراعات موازین اسلامی در عرصه ورزش
ـ تهیه امکانات اولیه و مقدماتی برای تمرینات ساده ورزشی جوانان در واحدهای مختلف آموزشی
ـ ترغیب جوانان به ورزشهای رزمی و دفاعی به منظور تقویت روحیه مقاومت و ایستادگی در آنان
ـ فراهم ساختن امکانات و شرایط تشکیل تیم های ورزشی و برگزاری مسابقات در رشته های مختلف
ـ برگزاری مسابقات ویژه بازی های سالم فکری بین دانش آموزان و دانشجویان در ساعات فراغت آنان
ـ برگزاری مسابقات ورزشی بین دانش آموزان و دانشجویان در سطح منطقه ای، کشوری و جهانی
ـ برگزاری المپیادهای ورزشی برای دانشجویان ورزشکار در سطح دانشگاه های داخل و خارج کشور
ـ معرفی ورزشکاران نمونه و ممتاز در مدارس و دانشگاه ها و اعطای جوایز شایسته به آنان
ـ برگزاری جلسات هفتگی در خصوص تبادل تجربیات و معرفی ابعاد تربیتی ورزش برای جوانان
ـ نمایش فیلم های مستند درباره نقش فرهنگی و تربیتی ورزش در پیشگیری از مفاسد اجتماعی
ـ برپایی جشنواره های فرهنگی ـ ورزشی برای جوانان به منظور ایجاد نشاط و آمادگی برای فعالیت های زندگی
ـ تشکیل اردوهای فرهنگی ـ ورزشی و تنظیم برنامه های ویژه برای تقویت روحیه جمعی و سازگاری جوانان
ـ تنظیم برنامه های مقطعی برای نسل جوان در خصوص ورزش های کوهستانی در روز های تعطیل
ـ استفاده از تلویزیون آموزشی برای نمایش مسابقات ورزشی و معرفی فنون ورزشی به نسل جوان
ـ اهتمام نسبت به تهیه جزوات و نشریات خاص آموزش فنون رشته های ورزشی برای نسل جوان
ـ تنظیم برنامه برگزاری سیرک ورزشی و بازی های نمایشی در مراکز آموزشی کشور (فصلی)
برنامه محله زندگی
ـ استقرار امکانات و وسایل ورزشی در خانه فرهنگ محله برای استفاده جوانان در روزهای تعطیل
ـ تشکیل تیم های محلی از نوجوانان و جوانان در محله های شهری و روستایی به کمک نهادهای محلی
ـ برگزاری مسابقات ورزشی بین تیم های محلی و اعطای جوایز شایسته به تیم ها و افراد برگزیده
ـ استفاده مقطعی از ابزارهای ورزشی و تفریحی برای سرگرمی و نشاط جوانان در مناطق مختلف
ـ تهیه نشریات ورزشی برای مطالعه و سرگرمی فکری جوانان در باشگاه ها و سالن های ورزشی محلات
ـ نام گذاری سالن ها و باشگاه های ورزشی محلی به اسامی ورزشکاران نمونه و مردمی در مناطق مختلف
ـ تنظیم برنامه در خصوص دیدار جوانان ورزشکار با خانواده شهدا، جانبازان و آزادگان محله
ـ همکاری و همراهی والدین با جوانان در ورزش های ساده و همگانی مکان های ورزشی محلات
ـ استفاده از فضاهای باز و زمین های خارج از محدوده برای ایجاد زمینه ورزشی فوتبال و والیبال
ـ توسعه فضاهای سبز، باغ ها و گردشگاه های محلی و منطقه ای برای تفریح و سرگرمی جوانان
ـ ارتباط مستمر مربیان تربیتی و مربیان ورزش با جوانان در مکان های ورزشی محلات و مناطق
ـ تشکیل کمیته بهداشتیاران جوان برای اعمال مراقبت های بهداشتی در جریان فعالیت های ورزشی
ـ تزیین کوچه های محله زندگی در اعیاد و جشن های ملی و مذهبی با همیاری جوانان محلات
ـ ایجاد کانون های محلی برای تجمع و تفریحات سالم جوانان به کمک شهرداری های مناطق مختلف
ـ ایجاد سالن های کوچک سرپوشیده در پارک های محلی برای ورزش و سرگرمی جوانان در روز های تعطیل
ـ همکاری داوطلبانه جوانان با خانه های فرهنگ در برگزاری ورزش های نمایشی برای ساکنان محله
ـ بکارگیری تلویزیون در باشگاه های محلی جهت نمایش مسابقات مهم ملی و جهانی برای جوانان
ـ تأسیس مکان های ورزشی جهت تمرینات ساده و انفرادی جوانان در محله های شهری و روستایی
ـ تهیه کامپیوتر و ابزارهای بازی فکری برای سرگرمی جوانان در خانه فرهنگ محلات
ـ تأسیس صندوق ورزش برای تهیه امکانات ورزشی جوانان در محله ها به کمک شهرداری های مناطق
ـ ایجاد گلستان ها و فضاهای سبز برای زیبا سازی محلات و باغبانی جوانان در اوقات فراغت
ـ استفاده از نوارهای طبیعت و موسیقی سنّتی در پارک ها برای تأمین بهداشت روانی اهالی محل
ـ بکارگیری جوانان ورزشکار برای کنترل و مراقبت و تأمین آرامش و امنیت عمومی محلات
ـ اختصاص فضاهایی به منظور ایجاد میدان اسب سواری و تیر اندازی برای سرگرمی جوانان
برنامه کانون های فرهنگی و هنری
ـ برنامه ریزی در خصوص آمیختن ورزش با آموزش های تربیتی، مذهبی و اخلاقی جوانان
ـ برگزاری دوره های آموزش رزمی و دفاعی برای تقویت روحیه حماسی و سلحشوری جوانان
ـ اجرای مسابقات ورزشی به تناسب سن، جنس، سطح توانایی ها و مهارت های فنی نسل جوان
ـ اهدای جوایز ارزنده و کاپهای ورزشی به ورزشکاران برگزیده جوانان در مسابقات مختلف
ـ تهیه دستگاه های بازی فکری و سرگرم کننده برای استفاده نوجوانان در اوقات فراغت
ـ تخصیص تعدادی از سالن های عمومی کانون ها برای تمرینات ورزشی نوجوانان ورزشکار
ـ تلاش در جهت شناسایی انواع ورزش های محلی و سنّتی برای معرفی اطلاع رسانی به نوجوانان
ـ تبیین جاذبه های صادق و کاذب ورزش برای جوانان جهت توسعه آگاهی و بینش اجتماعی آنان
ـ تنظیم برنامه برای بکار گیری ورزش در جهت تقویت روحیه آزادگی، آزاد منشی و وارستگی جوانان
ـ معرفی ضوابط شرعی در عرصه ورزش برای تنظیم رفتارها و مناسبات ورزشکاران با یکدیگر
ـ ایجاد تعادل و توازن در فعالیت های ورزشی و فراغتی جوانان بر اساس برنامه ریزی شبانه روزی
ـ فراهم ساختن ابزارها و امکانات رفاهی جوانان در برنامه های داخلی کانون های فرهنگی ـ هنری
ـ استفاده از تلویزیون آموزشی برای نمایش فیلم های مستند ورزشی در اوقات فراغت جوانان
ـ پخش مسابقات ورزشی در سطح ملی و جهانی برای جوانان در ساعات فراغت و روزهای تعطیل
ـ نمایش فیلم های آموزنده در خصوص معرفی اهل فتوت و آداب و رسوم زندگی جوانمردان به نوجوانان
ـ اختصاص سالنی از محل کانون های فرهنگی به بازی های فکری و کامپیوتری و مطالعات ورزشی جوانان
ـ برگزاری جشنواره های فرهنگی ـ ورزشی برای سرگرمی جوانان در مناطق مختلف شهری و روستایی
ـ نمایش سیرک و ورزش های رزمی و پهلوانی برای جوانان در مناطق مختلف شهری، روستایی و عشایری
ـ تشکیل اردوهای فرهنگی ـ ورزشی برای گذران مفید اوقات فراغت نسل جوان (فصلی)
ـ کنترل و مراقبت رفتاری ورزشکاران در اردوها و برنامه های جمعی آنان در اوقات فراغت
ـ تشکیل کمیته بهداشتیاران جوان برای اعمال مراقبت های بهداشتی در فعالیت های ورزرشی کانون ها
ـ احیا و تقویت ورزش های سنّتی خصوصاً ورزش باستانی (زور خانه ای) و کشتی پهلوانی
ـ معرفی و تشویق ورزشکاران نمونه در مناسبت های مقتضی با حضور مسئولان، والدین و مربیان
ـ برگزاری مراسم تجلیل و تقدیر از ورزشکاران ممتاز و نمونه جوان در سطح ملی (الگوسازی)
برنامه مساجد و کانون های مذهبی
ـ تبلیغ به منظور دمیدن روح تعهد، حمیت، تعاون و همکاری بین ورزشکاران جوان از منابر
ـ طرح و معرفی نمونه ها و الگوهای رفتاری از صالحان و جوانمردان برای ورزشکاران جوان
ـ همکاری با مؤسسات و سازمان های ورزشی در نشر و تبلیغ موازین اخلاقی و ارشاد فکری جوانان
ـ همکاری با نهادهای فرهنگی و تربیتی به منظور تسهیل فعالیت های ورزشی و سرگرم کننده نسل جوان
ـ ایجاد سرگرمی های مفرّح در کانون های فرهنگی مساجد و مراکز دینی برای گذران اوقات فراغت جوانان
ـ تخصیص محلی از بنای مساجد به ورزش های رزمی و دفاعی جوانان عضو کانون های مذهبی
ـ انتخاب مربیان مؤمن و صالح برای تربیت بدنی و تمرینات ورزشی جوانان مستعد و علاقه مند
ـ فراهم ساختن امکانات برای جوانان علاقه مند به ورزش از طریق خود یاری مؤمنین محل
ـ تشکیل تیم های ورزشی از جوانان عضو کانون های فرهنگی مساجد و انجمن های مذهبی مناطق
ـ همکاری هیات و انجمن های مذهبی محله های شهری و روستایی با تیم های ورزشی مختص جوانان
ـ برگزاری مسابقات محلی بین کانون های فرهنگی مساجد در امور ورزشی و سرگرمی های سالم
ـ حضور امام جماعت مساجد در مراسم اهدای جوایز و ورزشکاران برگزیده در مسابقات ورزشی
ـ همراهی امام جماعت مسجد با کوهنوردان جوان برای آموزش های دینی در جریان کوهپیمایی
ـ استفاده از وجوهات شرعیه برای پوشش فعالیت های ورزشی و سرگرمی های سالم جوانان محلّه
ـ استفاده از کمک های مردمی اماکن مذهبی و مشاهد مقدسه برای پوشش امور فراغتی جوانان
ـ فراهم ساختن امکانات و وسایل زیارتی ورزشکاران به مشاهد مقدسه و امکان متبرکه کشور
ـ جمع آوری وجوهات شرعیه و کمک های مردمی انجمن های مذهبی جهت ایجاد تأسیسات ورزشی
ـ توسعه و تجهیز مکان های ورزشی ویژه جوانان به کمک در آمدهای سازمان حج و اوقاف و امور خیریه
ـ مجهز ساختن پایگاه های مقاومت بسیج به کامپیوتر برای بازی ها و سرگرمی های فکری جوانان
ـ استفاده از تلویزیون و ویدئو برای نمایش مسابقات ورزشی ملی و جهانی در مساجد و انجمن ها
ـ برگزاری اردوهای ورزشی و تفریحی جهت ایجاد سرگرمی های سالم و مفرّح برای جوانان منطقه
ـ تأسیس زورخانه برای تعمیم ورزش باستانی و روحیه پهلوانی در فضای فرهنگی مساجد
ـ نمایش حرکات موزون ورزشی به مناسبت اعیاد و جشنهای ملی و مذهبی در کانون های فرهنگی مساجد
ـ تهیه ابزارها و وسایل بازی فکری و سرگرم کننده برای کانون های فرهنگی مساجد و مراکز دینی
برنامه محیط های شغلی و اداری
ـ ایجاد تعادل و توازن در فعالیت های ورزشی، استراحت و کار و تلاش جوانان در محیط کار و شغل
ـ آموزش ورزش های رزمی و دفاعی به کارگران و کارمندان جوان در محیط های شغلی و اداری
ـ تهیه وسایل و ابزارهای لازم برای بازی های فکری کارمندان و کارگران در محیط های شغلی و اداری
ـ اختصاص مکان های ورزشی و تفریحی در دستگاه های دولتی برای استفاده جوانان در اوقات فراغت
ـ افزایش قابلیت ها و تقویت توانایی های جوانان در ایجاد سرگرمی های ساده و ایجاد تنوع در فعالیت ها
ـ تخصیص سالنی در محل اشتغال جوانان برای سرگرمی و ایجاد تنوع در فعالیت های روزمره
ـ ایجاد فرصت برای استفاده جوانان شاغل از برنامه های ورزشی صدا و سیما در اوقات فراغت
ـ برگزاری مسابقات ورزشی برای کارکنان مؤسسات اداری و شغل در تعطیلات هفتگی و سالانه
ـ احیا و تقویت ورزش های سنّتی خصوصاً کشتی برای جوانان در واحدهای اداری و شغلی
ـ ساماندهی به فعالیت داوطلبانه جوانان شاغل جهت تشکیل تیم های ورزشی در رشته های مختلف
ـ تنظیم برنامه های اردویی برای ورزشکاران برگزیده در مسابقات ورزشی مؤسسات و ادارات دولتی
ـ تأسیس زورخانه در مجتمع های اداری و شغلی برای تمرینات ورزشی کارمندان و کارگران جوان
ـ همکاری داوطلبانه کارمندان و کارگران در تزیین و زیباسازی جلوه های ظاهری محیط کار و شغل
ـ اجرای نمایش های جذاب در محیط های شغلی و اداری برای سرگرمی و نشاط کارکنان جوان
ـ فراهم ساختن امکانات بازدید از نمایشگاه ها و موزه های مردم شناسی برای جوانان شاغل
ـ برگزاری جشنواره های ورزشی برای کارمندان و کارگران جوان در مؤسسات اداری و شغلی (فصلی)
ـ تنظیم قراردادنامه های دوره ای جهت استفاده کارمندان و کارگران از امکانات مؤسسات ورزشی
ـ ایجاد گلستان ها و فضاهای سبز در محیط های شغلی برای استفاده جوانان شاغل و اوقات فراغت
ـ تهیه وسایل و امکانات برای سرگرمی های سالم و تفریحی جوانان در محیط های نظامی و انتظامی
ـ برگزاری مسابقات و جشنواره های ورزشی در محل استقرار نیروهای نظامی و انتظامی (فصلی)
ـ ایجاد فضاهای ورزشی و تفریحی در پادگان ها برای سرگرمی و استفاده سربازان و درجه داران
ـ فراهم ساختن امکانات و تفریحات سالم فکری و جسمی برای سربازان و درجه داران جوان
ـ تشکیل تیم های کوهنوردی جهت تأمین صلابت و استواری جسم و سلامت روانی نسل جوان
ـ تنظیم برنامه جهت استفاده سربازان و درجه داران از میدان های اسب سواری و تیراندازی
برنامه نهادهای مرده
ـ برنامه ریزی در خصوص ایجاد فضاهای فرهنگی ـ ورزشی سالم جهت اشاعه ورزش بین جوانان
ـ همکاری با مسئولان اردوگاه های تربیتی در جهت فراهم ساختن امکانات اردوهای ورزشی جوانان
ـ همکاری با سازمان های ذیربط در تأسیس مکان ورزشی ویژه دختران جوان در مناطق شهری و روستایی
ـ ارتباط با مراکز فرهنگی و آموزشی در جهت تأمین تدارکات ورزشی برای ورزشکاران بی بضاعت
ـ کمک به انجمن های ورزشی به منظور تأمین اعتبارات و هزینه های لازم برای ورزش همگانی
ـ همکاری تدارکاتی برای برگزاری نمایش های ورزشی (سیرک) در مراکز آموزشی و فرهنگی کشور
ـ همکاری با شهرداری ها در ایجاد کانون هایی برای جوانان محلات و فراهم ساختن امکانات تفریحی آن
ـ همکاری با نیروهای انتظامی جهت اداره ورزشگاه ها در جریان برگزاری مسابقات ورزشی جوانان
ـ واگذاری مقطعی تأسیسات نهاد های مردمی برای ورزش و تفریحات سالم جوانان در روز های تعطیل
ـ همکاری با مراکز آموزشی و تربیتی در توسعه و تجهیز کانون های فرهنگی برای فعالیت های فوق برنامه
ـ کمک به تیم های ورزشی محلات و مناطق در تأمین تدارکات اساسی برگزاری مسابقات ورزشی
ـ کمک به جوانان داوطلب در حفظ محیط زیست و ایجاد فضاهای سبز و دلپذیر در مناطق شهری
ـ همکاری با بهداشتیاران در خصوص تأمین کمک های اولیه بهداشتی برای جوانان ورزشکار
ـ تلاش در جهت شناسایی انواع ورزش های سنّتی و مردمی رایج در مناطق روستایی و عشایری کشور
ـ تأمین بخشی از هزینه های برگزاری مسابقات ورزشی جوانان در مناطق روستایی و عشایری کشور
ـ همکاری با سازمان تربیت بدنی جهت برگزاری جشنواره های ورزشی در جشن ها و اعیاد ملی و مذهبی
ـ برگزاری جشنواره های فرهنگی ـ ورزشی در مناطق مختلف کشور متناسب با شرایط اقلیمی و فرهنگی
ـ تشویق و قدردانی از ورزشکاران نمونه و ممتاز در مناسبت های فرهنگی و اجتماعی (جشن ها و اعیاد)
ـ همکاری با سازمان تربیت بدنی جهت احداث مکان های ورزشی برای جوانان ورزشکار مناطق محروم
ـ تزیین و زیباسازی جلوه های ظاهری کوچه های محلات به کمک جوانان داوطلب و ساکنان مناطق
ـ اهتمام نسبت به ورزش معلولان و جانبازان از طریق همکاری فعال با بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی
ـ همکاری با نهادهای فرهنگی در برگزاری گردشها و اردوهای برون شهری برای جوانان مناطق مختلف
ـ ایجاد کلبه های طعام در ورزشگاهها و مسیرهای کوهپیمایی با همکاری دستگاه های ذیربط
ـ همکاری با سازمان زندان ها و کانون های اصلاح و تربیت در تأمین تدارکات ورزشی برای جوانان بزهکار
صدا و سیما
ـ تبلیغ در خصوص تعمیم و اشاعه ورزش و تفریحات سالم بین نسل جوان (بسیج ورزشی)
ـ تبلیغ و اشاعه فرهنگ سالم ورزشی و حاکمیت اخلاق بر فعالیت های ورزشی و تفریحی جوانان
ـ ترغیب ورزشکاران جوان به حفظ و پاسداری از ارزش های اسلامی در فعالیت های ورزشی
ـ تبلیغ در جهت دمیدن روحیه تعهد، تعاون، همیاری و همکاری گروهی در جوانان ورزشکار
ـ تقویت روحیه حق طلبی و ستم ستیزی جوانان ورزشکار و تشویق آنان به گذشت و فداکاری در جوانان
ـ آموزش شیوه های سالم سازی جسم و روان در جریان فعالیت های زندگی، ورزش و تفریحات
ـ تأکید بر اجتناب جوانان از بطالت و بیکاری و تحذیر آنان از سرگرمی های تحذیری و اعتیاد
ـ ترغیب و تشویق جوانان به ایجاد سرگرمی های سازنده و نشاط انگیز برای گذران مفید اوقات فراغت
ـ تخصیص برنامه برای ورزش صبحگاهی و ترغیب جوانان به آماده سازی بدن برای فعالیت روزانه
ـ تهیه و تنظیم برنامه های اساسی در خصوص آموزش فنون و مهارت های ورزشی به نسل جوان
ـ تهیه گزارش مصوّر از ورزش های سنّتی جهت تبلیغ و اشاعه ورزش های محلی و پهلوانی کشور
ـ تشویق جوانان به ورزش های کوهستانی و رزمی جهت افزایش قدرت و مقاومت بدنی آنان
ـ تهیه فیلم های کوتاه از زندگی و سیره جوانمردان و قهرمانان ورزشی (الگوسازی در ورزش)
ـ پخش مسابقات ورزشی ویژه جوانان در سطح مدارس، دانشگاه ها و محیط های ورزشی و تربیتی
ـ تهیه گزارش ویژه از جریان مسابقات منطقه ای و کشوری جوانان در اردوگاه های ورزشی و تربیتی
ـ مراعات اعتدال در تفسیر مسابقات ورزشی و اجتناب از تبلیغات کاذب و هیجان انگیز در ورزش
ـ پخش مستقیم مسابقات ملی و جهانی در یکی از شبکه های تلویزیونی و صدای جمهوری اسلامی
ـ پخش اخبار ورزشی دختران و برنامه های هفتگی با توجه به موازین اخلاقی و احکام شرعی
ـ پخش گزارش مصوّر جشنواره های فرهنگی ـ ورزشی برای سرگرمی جوانان در اوقات فراغت
ـ معرفی ورزشکاران قهرمان و نمونه مناطق مختلف کشور جهت الگوسازی ورزشی برای جوانان
ـ انعکاس اخبار و گزارش های مربوط به فعالیت های ورزشی جوانان در مناطق روستایی و عشایری کشور
ـ تهیه گزارش مصوّر جهت انعکاس آخرین رویدادهای ورزشی در برنامه های ویژه جوانان
ـ تهیه گلچینی از مسابقات و رویدادهای ورزشی جهان برای سرگرمی جوانان در اوقات فراغت
ـ برگزاری میزگردهای ویژه جوانان جهت بررسی و تفسیر رویدادهای مهم ورزشی ایران و جهان
برنامه مطبوعات و نشریات
ـ تبلیغ در خصوص اشاعه ورزش همگانی و آمیختن فعالیت های ورزشی با آموزش های اخلاقی
ـ تبلیغ در جهت ایجاد تعادل روانی در جوانان و جلوگیری از هدف شدن ورزش در زندگی آنان
ـ آموزش والدین و مربیان در جهت شیوه های تنظیم برنامه زندگی و فعالیت های فراغتی و تفریحی جوانان
ـ تهیه مقالات علمی در خصوص معرفی انواع رشته های ورزشی به جوانان مشتاق و علاقه مند
ـ ترغیب جوانان به تلاش در جهت احیای ورزش های محلی و سنّتی سازگار با فرهنگ اسلامی
ـ تبلیغ در جهت ترغیب جوانان به فعالیت های ورزشی به منظور نجات از بطالت و انحرافات اجتماعی
ـ طبع و نشر مقالاتی در زمینه تقویت روحیه حق طلبی، آزادگی، گذشت و جوانمردی در جوانان
ـ تدوین اصول و ضوابط شرعی و شیوه های حاکمیت اخلاق اسلامی بر محیط های ورزشی و تفریحی
ـ طرح و تبیین آثار مفید تعاون و همکاری جمعی و آثار منفی تکروی و خود محوری در فعالیت های ورزشی
ـ طرح و تبیین جاذبه های صادق و کاذب ورزش در جهت هدایت فکری و فرهنگی نسل جوان
ـ اجتناب از بت سازی قهرمانان ورزشی و پرهیز از ایجاد هیجانات کاذب و مقطعی در تبلیغات ورزشی
ـ طرح نیازها و گرایش های فراغتی و ورزشی جوانان به کمک بررسی ها و نظرخواهی های علمی از نسل جوان
ـ طرح زندگینامه و سجایای اخلاقی جوانمردی و ورزشکاران پیشکسوت برای الگوسازی در عالم ورزش
ـ تهیه گزارش مصوّر از فعالیت های ورزشی جوانان در مناطق شهری، روستایی و عشایری کشور
ـ انعکاس اخبار و رویدادهای ورزشی ایران و جهان در روزنامه ها و نشریات هفتگی و ادواری
ـ اختصاص صفحاتی از روزنامه ها و نشریات هفتگی به ورزش جوانان در مناطق روستایی و عشایری
ـ تنظیم برنامه های بهداشت جسمی و روانی برای آمادگی جوانان در فعالیت های ورزشی و تفریحی
ـ معرفی پارک ها و تفرّجگاه های سرسبز و طبیعت سرشار از زیبایی و طراوت ایران به جوانان
ـ تهیه خبر وگزارش مستند از آخرین دستاوردها و پیشرفت های ورزشی جوانان در سطح جهانی
ـ معرفی جوانان ورزشکار و نمونه برای تشویق و تجلیل از مقام و منزلت آنان در جامعه ورزشی
ـ آموزش و تربیت عکاس و خبرنگار ورزشی از جوانان مشتاق و علاقه مند به ورزش در مناطق مختلف
ـ انتشار مجلات ورزشی برای جوانان جهت پوشش اخبار ورزشی آنان در سراسر کشور
ـ انتشار مجله «ورزش دختران» برای تشویق و ترغیب دختران به ورزش و تربیت بدنی
ـ تهیه خبر جهت انعکاس فعالیت های ورزشی جانبازان و معلولان در بخشی از نشریات هفتگی
دبیر خانه شورای عالی جوانان – جوانان و تجربه زندگی در اوقات فراغت، ص 15 – 23

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید