شيوه های همسرداری زنان

شيوه های همسرداری زنان

مقدمه
آرامش و صفاي خانواده علاوه بر اين که در پرورش صحيح فرزندان فوق العاده مؤثر است، محيطي گرم و صميمي براي ابراز عشق همسران نسبت به يکديگر پديد مي آورد، و ايشان را کمک مي کند که به صورتي شايسته و درست به وظايف خويش عمل نمايند. از جمله عوامل مؤثر در ايجاد صفا و صميميت، سازگاري زن با شوهر و صبر و شکيبايي او در همسرداري و خانه داري است که از نظر اخروي و معنوي نيز پاداش فراواني را به دنبال دارد، هم چنانکه پيامبر اکرم ـ صلي الله عليه و آله ـ مي فرمايند: خوشا به سعادت آن زني که همسرش از وي راضي باشد که اين رضايت مقام او را بالا مي برد.
اگر مي خواهيد محبوب شوهرتان شويد بايد رضايت او را جلب کنيد. ما در اينجا دو راهکار اساسي براي جلب رضايت همسر را بيان مي کنيم:
الف) شيوه هاي محبت به همسر(مرد)
خداوند متعال در قرآن کريم به محبت و علاقه اي که ميان زن و شوهر وجود دارد، اشاره فرموده و آن را از نشانه هاي قدرت خويش شمرده است:
«يکي از آيات خدا اين است که براي شما از جنس خودتان همسراني آفريد تا با آنان انس بگيريد و ميان شما دوستي و مهرباني نهاد…». همه انسان ها تشنه دوستي و محبت هستند و تمايل دارند که محبوب ديگران باشند. همسر شما هم از اين احساس غريزي به دور نيست.
او نيز تشنه عشق و محبت است و انتظار دارد دوستش بداري. اگر او را دوست داشته باشي او هم به شما علاقه مند خواهد شد، زيرا محبت يک پيوند دو طرفي است و مهرباني و اظهار محبت واقعاً اعجاز مي کند.
ممکن است همسرت را قلباً دوست بداري، اما اين مقدار کافي نيست بايد از رفتار، گفتار و حرکاتت آثار عشق و علاقه به شوهر نمايان باشد. در زير، به برخي از نمودهاي ابراز محبت زن به شوهر اشاره مي کنيم:
1. به همسرتان توجه کنيد و علاقه خود را به او با زبان ابراز داريد.
اغلب مردان دوست دارند که از مردانگي آنها تعريف و تمجيد شود. آن ها تشنه تعريف و تمجيد شما هستند. وقتي مردي تمجيد شود مايل است به سرعت به آن پاسخ دهد. به او بگوييد که چه همسر توانا و خوبي هستي و از اين که شوهر شماست چه قدر خوشحالي. به شوهرتان بگوييد که دوستش داريد و او را مناسب ترين مردي مي دانيد که توانسته ايد با او ازدواج کنيد.
2. با شوهر خويش خوش رو و خوش زبان باشيد.
از نکات بسيار مهم در جالب محبت شوهر، رعايت اخلاق حسنه است. هميشه با گرمي و مهرباني و به آهستگي با شوهر خود صحبت کنيد. هيچ گاه صدايتان را در مقابل او بلند نکنيد مبادا کلمات توهين آميز درباره او به کاربري، هرگز او را به دليل معايب يا نواقصش مورد استهزا قرار ندهيد. حتي اگر شوهرت، احترام شما را نگه نمي دارد، برخورد خوب خود را کنار نگذار و مطمئن باش رفتار صحيح شما به تدريج او را اصلاح خواهد کرد.
3. به او نيکي کنيد.
سعي کنيد نيازهاي او را قبل از آن که بر زبان آورد، بر آورده کنيد. قبل از آن که به شما بگويد. لباس هاي او را بشوييد و اتو کنيد، براي او چايي دم کنيد و سفره غذا را آماده نماييد. انجام اين امور به ظاهر ساده، در جلب محبت شوهر بسيار مؤثر است.
4. او را در رسيدگي و کمک به مادر و خانواده اش تشويق کنيد.
از کمک هاي شوهرتان به مادر و خانواده اش، اظهار رضايت و خوشحالي کنيد. خودتان به او خريد هديه و کمک هاي مختلف به آنان را پيشنهاد کنيد. همچنين خودتان هدايايي براي مادر و خانواده اش بخريد و به او بگوييد که به آن ها تقديم کند. با انجام چنين اعمالي، شوهرتان را خوشحال مي کنيد و او سعي مي کند در مقابل اين همه گذشت و مهرباني، چند برابر برايتان فداکاري کند.
5. خود را براي شوهرتان بياراييد و به تمايلات جنسي همسرتان با رغبت پاسخ دهيد.
خود را در مقابل همسرتان، زيبا جلوه دهيد، با سر و وضع مرتب و آراسته در مقابل او ظاهر شويد و زيباترين لباس ها و زيورآلات خود را در حضور او بپوشيد. اين ها نشانه علاقه شما به شوهر است و محبت او را نسبت به شما افزايش مي دهد. پيامبر اکرم ـ صلي الله عليه و آله ـ مي فرمايند:
«از وظايف زن در قبال شوهر آن است که خود را براي او با خوش بوترين عطريات، خوش بو سازد. بهترين لباس ها را در حضور او بپوشد و به بهترين صورت، آرايش نمايد.»
مطلب ديگر آن که براي مردان، نشان دادن عشق از طريق آميزش، بسيار راحت تر از بيان کلامي است. تحقيقات نشان داده است که آنها، لذت بخش ترين لحظات را زماني بيان نموده اند که با همسرشان آميزش داشته اند. بعضي از زنان، عمل آميزش را طوري انجام مي دهند که گويي دين خود را مي پردازند و يا انجام وظيفه مي کنند. براي آن که شوهرتان به لحاظ احساسي و عاطفي خود را وقف شما کند، لازم است نيازهاي او را بر آورده سازيد. او نياز دارد بداند که از لحاظ جنسي به او تمايل داريد. براي بيشتر مردان، آمادگي براي روابط جنسي، مهم ترين گواه آن است که شما دوستش داريد و نيز تأييد ارزش شخصي وي به شمار مي آيد. اگر شوهرتان در روابط عاطفي و جنسي، احساس رضايت کند قطعا به نيازهاي عاطفي شما پاسخ گويد.
ب) شيوه هاي احترام به شوهر
هر انساني به شخصيت خويش علاقه مند است و خود را دوست دارد و مي خواهد ديگران نيز به شخصيت او احترام بگذارند.
به علاوه، مرد به حکم آن که مسئوليت سرپرستي خانواده را بر عهده دارد، لازم است از سوي اعضاي خانواده به خصوص همسر خود مورد احترام قرار گيرد. لازم است شأن و حرمت او در خانواده حفظ شود تا با دل گرمي و پشتکار بيشتر، به انجام وظايف خود در خانواده بپردازد به علاوه، فرزندان نيز احترام به پدر را از مادر خود مي آموزند. اگر زن به شوهر خود احترام بگذارد فرزندان نيز حرمت پدر را نگه مي دارند. در ادامه به برخي از مصاديق احترام زن به شوهر مي پردازيم:
1. مراعات ادب
لازم است زن، هنگام ورود شوهر به خانه به استقبال او برود سلام کند و به گرمي از او پذيرايي نمايد. پيامبر گرامي اسلام ـ صلي الله عليه و آله ـ مي فرمايد:
«وظيفه زن اين است که در خانه به پيشواز شوهر رود و خوش آمد بگويد.»
هميشه شوهر خود را با احترام، صدا بزنيد و هميشه او را با لفظ «آقا» و «شما» مخاطب قرار دهيد. وقتي او سخن مي گويد، کلام او را قطع نکنيد. رعايت اين امور به ظاهر کوچک، تأثير بسزايي در جلب رضايت و محبت شوهر دارد.
2. توجه به او بيشتر از فرزندان
زماني که فرزندان به دنيا مي آيند، پس از گذشت چند ماه چون تمام توجه شما صرف مراقبت از فرزندتان مي گردد و به شوهرتان به طور ناخودآگاه توجه کمتري مي کنيد. ممکن است شوهرتان احساس تنهايي کند در چنين مواردي حواستان باشد که پدر بچه ها را فراموش نکنيد و توجه شما بيشتر به شوهرتان باشد. اين کار علاوه بر آموزش رعايت احترام پدر به فرزندان، حاکي از احترام شما به شوهرتان نيز هست.
3. احترام به اقوام و بستگان همسر
در برخورد با اقوام و فاميل شوهر، با آن ها خوش برخورد باشيد و به آنها احترام بگذاريد. هر چند وقت يک بار، آن ها را به خانه خود دعوت کنيد. اگر در حق شما بدي کرده اند گذشت کنيد و به روي شوهر خود نياوريد. با اجراي اين شيوه، او نيز مي آموزد، متقابلاً به فاميل و بستگان شما احترام بگذارد.
4. اطاعت از شوهر
اطاعت از شوهر و پذيرش درخواست هاي او، از مصاديق بارز احترام به اوست، ممکن است مرد از همسر خود بخواهد لباس او را بشويد يا اتو کند، يک ليوان آب به او بدهد، غذا را زودتر آماده کند، تلويزيون را براي استراحت او خاموش کند و … پذيرش اين گونه خواسته هاي مرد از سوي همسرش، علاوه بر آن که احترام است، باعث افزايش محبت او نسبت به همسرش مي شود و زندگي را شيرين تر و لذت بخش تر مي نمايد. پيامبر اکرم ـ صلي الله عليه و آله ـ مي فرمايد: «کلُ امرأه الصالحه عبدَت ربها و ادت فرضها و اطاعت زوجها دخلت الجنه» هر زن صالحي که بندگي پروردگار را انجام دهد، واجبات خود را انجام دهد و از شوهر خود اطاعت نمايد، داخل بهشت مي شود.
5. پذيرش سرپرستي مرد بر خانواده
مي دانيم که مرد مسئوليت سرپرستي خانواده و مديريت کلان آن را بر عهده دارد و اين مسئوليت به دليل ويژگي هاي خاص جسماني و عقلاني، بر عهده او گذاشته شده است. از سوي ديگر، مرد در صورتي قادر به انجام اين وظيفه خواهد بود که همسر و فرزندان، تصميمات اتخاذ شده از سوي او درباره خانواده را بپذيرند. تصميماتي از قبيل شهر يا محل سکونت، ادامه تحصيل، اشتغال و …. بدون پذيرش از سوي زن، قابل اجرا نخواهد بود. گردن نهادن به اين تصميم ها از سوي زن، نشانه پذيرش حق سرپرستي مرد بر خانواده و رعايت حرمت اوست. ناگفته پيداست که مرد در اتخاذ تصميم هايش درباره خانواده، بايد با همسر خود مشورت کند و با مد نظر قرار دادن ديدگاهها بهترين و معقولانه ترين تصميم را که به نفع همه اعضاي خانواده باشد اتخاذ نمايد.
6. احترام به او در مقابل ديگران
لازم است زنان، جهت حفظ حرمت شوهر خود، در مقابل ديگران، به خصوص در حضور بستگان خود يا همسر در احترام به او کوتاهي نکنند. زن بايد در حضور ديگران، شوهر خود را با رعايت ادب صدا کند. هيچ گاه نبايد در حضور فاميل او را با بي احترامي صدا کند، يا از او به بدي ياد کند. به علاوه، لازم است زن، عيوب و نقايص شوهر خود را مخفي کند و اگر ديگران از او به بدي ياد مي کنند از شوهر خود دفاع نمايد. اين ها نشانه احترام زن به شوهر است و رفتار احترام آميز متقابل را از سوي او بر خواهد انگيخت.
بنابراين، بياييد محيط زندگي خود را به گونه اي بسازيم که با قدم زدن در آن احساس شادابي، معنويت و اشتياق کنيم.
واحد مشاوره و راهنمايي موسسه امام خميني- در جستجوي آرامش و تعالي خانواده، ش 45

مطالب مشابه