مديريت اقتصادی خانه

مديريت اقتصادی خانه

ده مهارت اقتصادي
در هر حال چه در خانواده هاي فقير و چه ثروتمند امکان اين که بين زن و شوهر بر سر مسائل مالي اختلاف ايجاد شود وجود دارد. گاهي ممکن است اين اختلاف بر يکدلي و صميميت آن ها لطمه وارد آورده، حتي منجر به جدايي گردد. براي جلوگيري از اختلاف و مجادله در اين باره مهارت هاي زير مي توانند مفيد واقع شوند.
1. وقتي اختلاف پيش مي آيد به طور صريح و دوستانه درباره آن با همسر خود صحبت کنيد. زيرا توضيحات طرفين مي تواند اشتباه يا سوء تفاهم را برطرف سازد در حالي که مسکوت گذاشتن آن ممکن است اثرات نامطلوب داشته باشد.
2. در تنظيم برنامه اي مناسب در مورد مخارج، همکاري داشته و با احساس مسئوليت آنرا رعايت کنيد.
3. چنانچه حساب بانکي مشترک يا حساب هاي جداگانه داريد درباره اين که مخارج چگونه پرداخت شود قرار لازم را بگذاريد تا منظم و روشن باشد.
4. بهتر است، هر کدام که فرصت و آمادگي و تجربه بيشتري براي خرجکرد منزل داريد، آن را به عهده گرفته و با نظم و ترتيبي انجام دهيد.
5. همواره حساب درآمد و مخارج را در نظر داشته، خريدهاي خود را بر حسب آن تنظيم نمائيد.
6. اگر همسر شما در برخي موارد خريدي بر خلاف نظر شما کرد سخت گير نباشيد و استقلال او را تا حد لازم و مقتضي رعايت کنيد. گرچه تفاهم و مشورت لازم است.
7.در مورد خريدهاي عمده و تهيه لوازم گرانقيمت، مشورت و توافق نمائيد.
8. در حضور ديگران درباره پول و مخارج بحث نکرده از انتقاد يکديگر خودداري نمائيد.
9. وقتي بچه شما چيزي را مي خواهد که قيمت آن نسبتاً زياد است در مورد آن توافق کنيد. اگر همسر شما با آن مخالف بود از تحريک کردن طفل بر عليه او خودداري کنيد.
10. در موارد اختلاف نظر، بحث و گفتگو براي پيدا کردن راه حل را هم چنان ادامه دهيد. تا به توافق دست يابيد.
اين موضوع لازم به توضيح نيست که تشريک مساعي و همکاري زن و شوهر در مورد مسائل مالي در ايجاد صميمت و محبت در خانه اثرات فراواني دارد. کساني که در اين باره با توافق به پيش مي روند مي توانند سال هاي متمادي در کنار هم از زندگي توأم با آرامش و آسايش برخوردار باشند.
حسين خنيفر و مژده پور حسيني- مهارت هاي زندگي، ص190

مطالب مشابه