سرگردانی در اهداف و برنامه ها

سرگردانی در اهداف و برنامه ها

اگر به قصد مسافرت به يکي از دفتر هاي فروش بليط اتوبوس، قطار يا هواپيما مراجعه کنيد، نخستين سوال فروشنده بليط از شما اين است که: «مقصد شما کجاست؟» تا شما اين پرسش را به درستي جواب ندهيد بليطي براي شما صادر نمي شود. و اگر با اصرار شما و بدون اعلام مقصد، بليطي را به شما بدهد احتمال اين که شما با اين بليط به مقصد مورد نظر برسيد بسيار بعيد است هر چند که احتمال رسيدند شما به مقصد وجود دارد ولي هيچ کسي به اين شيوه بليط درخواست نمي کند. اما متأسفانه بسياري از انسان ها با ارزش ترين، بزرگترين و مهمترين سفر خود يعني سفر زندگي را بدون توجه به هدف و مقصد اعلاي زندگي سپري مي کنند!!!
ـ هدف را با آرزوهايتان اشتباه نگيريد!
برخي انسان ها، آرزوها و رؤيا هاي خود را با هدف اشتباه مي گيرند و بدين علت در برخورد با مشکلات و حوادث ناگوار، معمولا روحيه خود را از دست مي دهند و همواره از ناراحتي هاي پيش آمده گلايه کرده و ناله سر مي دهند.
ـ هدفتان را در زندگي مشخص کنيد
اگر کسي هدف مشخص داشته باشد و با انگيزه ي روشن زندگي کند، در مقابل مشکلات و حوادث نامساعد تسليم نشده و موانع را با شهامت، تلاش فراوان و صبوري و شادابي، يکي پس از ديگري از پشت پاي خود بر مي دارد.
ـ طبق اهدافتان عمل کنيد
افراد موفق پس از تعيين هدف يا اهداف مشخص و شفاف، با عمل و پشتکار، به آرمان ها و حتي رؤيا هاي خود واقعيت مي بخشند.
ـ هدف را هميشه در ذهن مجسم کنيد
در حقيقت اولين گام براي رسيدن به هدف توجه به هدف است. هدف هميشه بايد در ذهن مجسم باشد و جزء باورهاي در دسترس و هميشگي انسان قرار گيرد.
ـ اهدافتان کاملا روشن، مشخص و دست يافتني باشد.
گروهي از انسان ها هدف يا اهدافي براي خود در نظر گرفته اند، اما اين اهداف آن قدر نامشخص، کلي و در هم هستند که به راحتي نمي توان راه رسيدن به آن را بدست آورد. اين گروه آنقدر سرگرمي، مشغوليت، گرفتاري و مشکلات براي خود درست کرده اند که فرصت انديشيدن به هدف هاي خود را ندارند تا جايي که گويا هدف، از ذهن و آگاهي آنان محو گرديده است.
از طرف ديگر اين افراد آن قدر آرزو هاي دور و دراز دارند که جز خستگي روحي و جسمي چيزي عايدشان نمي شود، زيرا هدف آنان کاملاً مشخص نيست و عليرغم کار و تلاش فراواني که انجام مي دهند، نتيجه مطلوب بدست نمي آورند. گاهي چنان اين خستگي در وجود آنان رخنه مي کند که حتي شور و شوق و ميل به زندگي را که يک امر فطري و طبيعي است، از دست مي دهند.
ـ نسبت به خود و اهدافتان تفکر مثبت داشته باشيد
آدمي ساخته افکار خويش است، فردا همان خواهد شد که امروز به آن مي انديشيده است. در حقيقت هر کسي نويسنده، تهيه کننده و سازنده افکار و تصاوير ذهني خود مي باشد و همواره بر اين اساس عمل مي کند.
ـ به توانايي و کارايي خود ايمان داشته باشيد
دسته اي ديگر از انسان ها هدف مشخصي در زندگي دارند و از شور و شوق نيز برخوردارند، اما به علت آن که درباره توانايي و کارايي خود عقايد محدودي دارند، عملا اقدامي متناسب با هدف صورت نمي دهند و بنابر اين خواسته هاي آنان تحقق نمي يابد، يعني به هدف نمي رسند. اين گروه اميد دارند که بخت به آنان روي آورد و فرشته اقبال دستشان را بگيرد و آنان را به علم، ثروت، عزت و … برساند و از يک زندگي آرام و لذتبخش بهره مند گردند و حال آن که چنين اتفاقي رخ نخواهد داد و اگر هم بر خلاف قانون مندي هاي اين جهاني چنين اتفاقي رخ دهد، چون برايش زحمت نکشيده، قدر آن را نمي داند و از دست خواهد رفت.
ـ براي دست يابي به اهدافتان تلاش و جديت کنيد.
افراد موفق لزوما شايسته ترين، سالم ترين و باهوش ترين ها نيستند. بلکه کساني هستند که با انگيزه عالي تلاش و جديت و با استفاده از تمامي امکانات موجود و همچنين ثبات و دوام و خستگي ناپذيري در جهت تحقق اهداف مشخص شده خود، گام بر مي دارند و گام به گام به هدف نزديک مي شوند و سرانجام زندگي علمي و عملي خود را به شاهکاري بزرگ تبديل مي کنند. و به صورت تصاعدي بر موفقيت هاي آن ها افزوده خواهد شد.
گام هاي دست يابي به موفقيت
موفقيت يک امر تصادفي نيست بلکه براي موفقيت روش ها و شيوه هاي منطقي وجود دارد. اين شيوه ها در دسترس همه قرار دارد به گونه اي که همه مي توانند از نيروي معجزه آسا و شگفت انگيز درون خويش بهره برده و به انسان هايي موفق و برتر تبديل شوند. اين انسان ها به طريق زير چهار مرحله يا گام را پشت سر مي گذارند تا به آن چه که مي خواهند، برسند.
گام اول:
هدف خود را مشخص کرده و مي دانند دنبال چه چيزي هستند و چه مي خواهند و نتيجه دلخواه را پيش بيني مي کنند.
گام دوم:
قدم هاي عملي بر مي دارند، يعني عملاً مشغول به کار مي شوند و در راه رسيدن به هدف حرکت مي کنند.
گام سوم:
مي دانند که فعاليت هاي انجام گرفته هميشه آن ها را به نتيجه مطلوب نمي رساند. لذا پيوسته راه هاي منتهي به هدف و نتايج را کنترل و بررسي کرده و آن چه که آن ها را از هدف دور مي سازد از سر راه بر مي دارند.
گام چهارم:
در تغيير رفتار انعطاف دارند و در مقابل شيوه هاي غلط مقاومتي از خود نشان نمي دهند. و پس از اين که متوجه شدند فلان راه آنان را به مقصد مشخص شده نمي رساند، در صدد کشف راه جديد بر مي آيند تا در آن مسير حرکت کنند.
ياد آوري:
1. انسان هاي برتر، سرمشق و شکست خورده ها، عبرت ديگران هستند. افراد موفق مي دانند که هيچ کس از شکم مادر «برنده» يا «بازنده» زاييده نمي شود. برنده يا بازنده بودن، نتيجه تفکر و کردار خود ماست.
2. عزم و اراده انسان با انگيزه او همبستگي مثبت دارد. هر چه انگيزه انسان عالي تر و مشخص تر باشد، عزم و اراده او بر انجام امور راسخ تر خواهد بود.
براي اعتلاي انگيزه نيز بايد نخست هدف والاي زندگي را به روشني و به طرز حکيمانه مشخص کرد.
3. حال ببينيم چه هدف هايي را دنبال مي کنيم، همچنين در يابيم چه هدفهايي را بايد دنبال کرد تا ضمن نجات از سرگرداني و گم گشتگي، راه موفقيت و رسيدن به اهداف از قبل تعيين يافته را پيروزمندان طي کنيم. طبعاً پيروزي، مستلزم صبر و استقامتي است که در آغاز راه و در تداوم حرکت به سوي هدف و پس از آن در پاسداري از ارزش هاي متعالي به کار مي بنديم. اما اين که هدف والاي ما در زندگي چيست مقوله ديگري است که در فرصت مناسبتري بايد به آن پرداخت.
نکته: روانشناسان مهارت هدف گزاري و تعيين هدف را امروزه جز مباحث مهارت هاي زندگي به افراد مشتاق موفقيت آموزش مي دهند.
منبع كمكي:
– سرگرداني، مركز مشاوره مؤسسه امام خميني (ره).

مطالب مشابه