سنت غيبت در انبياي پيشين عليه السلام

سنت غيبت در انبياي پيشين عليه السلام

غيبت و دوري حجت خدا از بين مردم امري تازه و جديد نيست که در اين امت آن هم درآخرين وصي پيامبر خاتم صلي الله عليه وآله تحقق پيدا کرده باشد، بلکه سنتي الهي بوده که حتي در بين انبيا نيز پيدا شده است . اينک به اسامي برخي از آن ها اشاره مي کنيم :

1- حضرت ادريس عليه السلام
مطابق برخي روايات ، ادريس پيامبر به جهت مشاجره اي که بين او و جباران زمانش ايجاد شد، بيست سال از ميان امتش غايب شد و در کوه ها و غارها به سر مي برد . خداوند ملکي را موکل بر او نموده بود تا هنگام غروب آفتاب افطاري او را در حاضر کند … . (1)

2- حضرت صالح عليه السلام
صدوق رحمه الله به سندش از امام صادق عليه السلام نقل کرده که فرمود : « إن صالحا عليه السلام غاب عن قومه زمانا ، و کان يوم غاب عنهم کهلا … فلما رجع إلي قومه لم يعرفوه بصورته … »؛(2) « همانا صالح عليه السلام مدتي از قومش غايب شد . هنگام غيبت پيرمردي بود … و وقتي که به قومش بازگشت کسي او را به چهره نمي شناخت … . ».

3- حضرت ابراهيم عليه السلام
حضرت ابراهيم عليه السلام نيز بنا بر نقل روايات، مدتي از ابتداي ولادت تا سال هاي زيادي مخفي بود و امر خود را کتمان مي کرد تا آن که خداوند او را مأمور به ابلاغ رسالتش نمود .(3)

4- حضرت موسي عليه السلام
صدوق نقل مي کند : « … حضرت موسي عليه السلام از شهر مصر به مدائن فرار کرده، در آنجا مدت زيادي نزد حضرت شعيب عليه السلام اقامت نمود … ». (4)

5- حضرت شعيب عليه السلام
مجلسي به سندش از امام علي عليه السلام نقل کرده که فرمود : « إن شعيبا النبي عليه السلام دعا قومه الي الله حتي کبر سنه ، و دق عظمه ، ثم غاب عنهم ما شاء الله ، ثم عاد إليهم شابا » ؛(5) « شعيب پيغمبر قومش را به سوي خدا دعوت کرد تا پير شد و استخوان هايش ضعيف شد . آن گاه تا مدتي که خواست خدا بود از ميان مردم غايب شد و سپس در حالي که جوان شده بود به سوي آن ها بازگشت … ».

6- حضرت الياس عليه السلام
قطب راوندي نقل مي کند که حضرت الياس عليه السلام از ميان قومش هفت سال غايب شد ، در آن مدت در صحراها و بيابان ها متواري بود . (6)

7- حضرت دانيال نبي عليه السلام
صدوق رحمه الله مي گويد : « دانيال نبي 90 سال از ميان قومش غايب و اسير دست بخت النصر بود و پيروانش همگي در اين مدت انتظارش را مي کشيدند ». (7)

8- حضرت عيسي عليه السلام
حضرت عيسي عليه السلام دو نوع غيبت داشته است : يکي در مدت 12 سال در سرزمين هاي شام و مصر و ديگر از هنگامي که خواستند او را به دار آويزند، تا هم اکنون که بيش از دو هزار سال از عمر او مي گذرد و هنوز زنده است . وي هنگام ظهور حضرت مهدي عليه السلام براي تشکيل حکومت عدل جهاني ايشان را مساعدت خواهد نمود .

پی نوشت‌ :

1- کمال الدين ، ج 1 ، ص 130 ، ح 1 ؛ سعد السعود ، ص 125.
2- کمال الدين ، ص 136 و 137.
3- کمال الدين ، ج 1 ، ص 138.
4- کمال الدين ، ج 1 ، ص 145.
5- بحارالأنوار ، ج 12 ، ص 385 ، ح 10.
6- قصص راوندي ، ص 248.
7- کمال الدين ، ج 1 ، ص 385 ، ح10.
منبع:کتاب غيبت کبري

مطالب مشابه