در سوگ پیامبر رحمت

در سوگ پیامبر رحمت

جهان از بعد تو ماتمسرا شد یارسول اللَّه
زمین و آسمانها در عزا شد یارسول اللَّه
سینه از دود آه غم شده سرتاسر عالم
به دلها حجله ماتم بپا شد یارسول اللَّه
به عرض تسلیت جبریل از این ماتم عظما
حضور حیدر و خیرالنسا شد یارسول اللَّه
ز چشم بوذر و مقداد و سلمان اشک مى ‌ریزد
به هجرانت مدینه مبتلا شد یارسول اللَّه
ببین اى خواجه ‌لولاک با چشمان اشک آلود
حسین و زینبین و مجتبى شد یارسول اللَّه
زجا برخیز و بین آمد شروع غربتِ مولا
عجب حقّ ذوی القربى ادا شد یارسول اللَّه
بجاى تسلیت از دختر مظلومه ات زهرا
در آتش شعله ور بیت الولا شد یارسول اللَّه
میان شعله ‌هاى آتش واز ضربت مسمار
زیکدیگر گل و غنچه جدا شد یارسول اللَّه
سماوى زین غم عظمى به سوز و آه مى گوید
جهان از بعد تو ماتم سرا شد یارسول اللَّه
منبع:www.payambarazam.ir

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید