پیش روى مهدى ، جبرئیل و در دنباله لشکرش اسرافیل است

پیش روى مهدى ، جبرئیل و در دنباله لشکرش اسرافیل است

اختصاص از حذیفه آورده است که رسول الله فرمود : وقتى هنگام خروج قائم شود ، منادى از آسمان ندا مى دهد : اى مردم ! وقت حکومت ستمگران به سر آمد و بهترین فرد امت محمد ، امور را به دست گرفت ، پس به مکه بروید . در این وقت نجبایى از مصر ، ابدال از شام و زاهدان از عراق خارج مى شوند . اینها زاهدان شب و شیران روزند . گویا دل هایشان پاره هاى آهن است . بین رکن و مقام ، با مهدى ، بیعت مى کنند .

عمران بن حصین عرض کرد : اى رسول خدا ! این مرد ( مهدى ) را برایمان توصیف بفرما ! فرمود : مردى دور از پلیدى و ناپاکى و از فرزندان حسین است . دو عباى پنبه اى دارد و همنام من است . هنگام ظهور ، پرندگان در آشیانه ها و ماهى ها در دریا به وَجْد مى آیند . روزها بلند مى شود ، چشمه ها مى جوشد و زمین دو برابر ، گیاه مى رویاند . جبرئیل ، پیش روى مهدى و اسرافیل در دنباله لشکرش ، روانه است . زمین را از عدل و داد پُر مى کند ، چنان که از ستم و بیداد آکنده شده بود .

منابع سنى ها روایاتى را با همین محتوا آورده اند . از جمله ابن حماد از على بن ابى طالب ( رضى الله عنه ) آورده است :

مدینه ، زادگاه مهدى است . وى جزء اهل بیت پیامبر است . همنام نبى است و به بیت المقدس هجرت مى کند . ریش انبوه دارد ، سیاه چشم است . دندان هاى پیشین وى برّاق است . خالى در صورت دارد . بینى اش کشیده و پیشانى اش بلند است . بر شانه اش نشانه اى از خال پیامبر است . همراهش پرچم پیامبر است که از پارچه مخمل سیاه و مربع شکل درست شده و بر آن سنگریزه است . این پرچم از روزى که پیامبر وفات کرده برافراشته شده و باز نشده است ، مگر وقتى که مهدى خروج کند . خدا با سه هزار فرشته او را یارى مى دهد که بر رو و پشت کسانى مى زنند که با او مخالفت کنند . خدا وى را در شکل فردى سى تا چهل ساله مى فرستد .

ابن حماد  از کعب آورده است : فرماندهان مهدى ، بهترین اشخاص هستند . یاوران و بیعت کنندگان از کوفه و یمن و ابدال شام اند . جبرئیل ، پیش رویش جبرئیل و میکائیل دنباله لشکرش ایستاده است . میان مردم ، محبوب است . خدا فتنه کور را خاموش مى کند تا زمین امن و امان شود ، بدان اندازه که زن همراه پنج نفر دیگر به حج برود و همراهشان مردى نباشد و از هیچ چیز جز خدا نترسند . زمین رشد خود را نشان داده ، آسمان برکاتش را مى بارد .

تذکره قرطبى  از پیامبر آورده است : اگر از دنیا فقط یک روز مانده باشد ، خدا آن روز را آنقدر طولانى مى کند ، تا مردى از اهل بیتم به میان مردم بیاید . فرشتگان پیشاپیش اویند . اسلام را آشکار مى کند و مى نمایاند .

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید