زير سايه رفتن مُحْرِم

زير سايه رفتن مُحْرِم

مهدي عباسي سومين خليفة عباسي، روزي در محضر امام موسي بن جعفر ـ عليه السلام ـ نشسته بود، ابويوسف (كه از دانشمندان مخالف اهل بيت نبوّت بود) در آن مجلس حضور داشت، به مهدي رو كرد و گفت: «اجازه مي‎دهي سؤالهايي از موسي بن جعفر بپرسم كه از پاسخ آنها درمانده شود؟»
مهدي عباسي: اجازه دادم.
ابويوسف به امام كاظم ـ عليه السلام ـ گفت: «اجازه مي‎دهيد سؤال كنم؟»
امام ـ عليه السلام ـ : سؤال كن.
ـ كسي كه در مراسم حجّ، اِحرام بسته، آيا زير سايه رفتن براي او جايز است؟
ـ جايز نيست.
ـ اگر خيمه‎اي در زمين نصب كند و براي استراحت، زير آن برود جايز است؟
ـ آري.
ـ بين اين دو سايه چه فرقي است كه در اولي جايز نيست ولي دردومي جايز است؟!
امام موسي كاظم ـ عليه السلام ـ به او فرمود: «در مسأله زني كه عادت ماهيانه داشته، آيا نمازهاي آن ايام را بايد قضا كند؟»
ـ نه.
ـ آيا روزه‎هايش كه در آن ايام نگرفته بايد قضا كند؟
ـ آري.
ـ به من بگو، بين اين دو، چه فرق است كه در مورد اولي (نماز) قضا لازم نيست ولي در مورد دومي (روزه) قضا لازم است؟
ـ دستور چنين آمده است.
ـ در مورد كسي كه در احرام حج است نيز دستور چنان آمده است كه گفته شد. ابويوسف از اين پاسخ دندان شكن، شرمنده و خجالت زده شد. مهدي عباسي به او گفت: «مي‎خواستي كاري كني كه موجب سرشكستگي امام شود ولي نتوانستي.»
ابو يوسف گفت: «رَمانِيَ بِحَجَرٍ دامِغٍ» يعني: «موسي بن جعفر با سنگِ خرد كننده مرا ترور كرد».
امام كاظم(ع) با ابو يوسف

مطالب مشابه