انکار وجود خدا

انکار وجود خدا

عصر امام صادق ـ علیه السّلام ـ بود، شخصی به نام «جعد بن درهم» به بدعت‌گذاری و مخالفت با اسلام پرداخت و دارای جمعی طرفدار شد، و سرانجام در روز عید قربان، اعدام گردید.
او روزی مقداری خاک و آب در میان شیشه‌ای ریخت، و پس از چند روز، حشرات و کرم‌هائی در میان آن شیشه، تولید شدند، او در میان مردم آمد و چنین ادّعا کرد: «این حشرات و کرمها را من آفریدم، زیرا من سبب پیدایش آن‌ها شدم، بنابراین آفریدگار (و خدای) آن‌ها من هستم»
گروهی از مسلمین این موضوع را به امام صادق ـ علیه السّلام ـ خبر دادند، آن حضرت فرمود: «به او بگوئید: تعداد آن حشرات داخل شیشه چقدر است؟ تعداد نر و ماده آن‌ها چقدر است؟، وزن آن‌ها چقدر است؟، و از او بخواهید که آن‌ها را به شکل دیگری، تغییر دهد، زیرا کسی که خالق آن‌ها است، توانائی برای تغییر شکل آن‌ها نیز خواهد داشت»
آن گروه، با طرح همین پرسش‌ها، با آن شخص خدانما، مناظره کردند، او از پاسخ به آن پرسش‌ها فروماند، و به این ترتیب، نقشه‌اش نقش بر آب گردید، و ترفند و حیله‌اش فرو پاشید.
امام صادق(ع) با جعفر بن درهم مشرک

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید