انكار وجود خدا

انكار وجود خدا

عصر امام صادق ـ عليه السّلام ـ بود، شخصي به نام «جعد بن درهم» به بدعت‌گذاري و مخالفت با اسلام پرداخت و داراي جمعي طرفدار شد، و سرانجام در روز عيد قربان، اعدام گرديد.
او روزي مقداري خاك و آب در ميان شيشه‌اي ريخت، و پس از چند روز، حشرات و كرم‌هائي در ميان آن شيشه، توليد شدند، او در ميان مردم آمد و چنين ادّعا كرد: «اين حشرات و كرمها را من آفريدم، زيرا من سبب پيدايش آن‌ها شدم، بنابراين آفريدگار (و خداي) آن‌ها من هستم»
گروهي از مسلمين اين موضوع را به امام صادق ـ عليه السّلام ـ خبر دادند، آن حضرت فرمود: «به او بگوئيد: تعداد آن حشرات داخل شيشه چقدر است؟ تعداد نر و مادة آن‌ها چقدر است؟، وزن آن‌ها چقدر است؟، و از او بخواهيد كه آن‌ها را به شكل ديگري، تغيير دهد، زيرا كسي كه خالق آن‌ها است، توانائي براي تغيير شكل آن‌ها نيز خواهد داشت»
آن گروه، با طرح همين پرسش‌ها، با آن شخص خدانما، مناظره كردند، او از پاسخ به آن پرسش‌ها فروماند، و به اين ترتيب، نقشه‌اش نقش بر آب گرديد، و ترفند و حيله‌اش فرو پاشيد.
امام صادق(ع) با جعفر بن درهم مشرك

مطالب مشابه