شرورترين مردم در قيامت

شرورترين مردم در قيامت

عبدالله بن ابي سلول (يكي از سرسخت ترين منافقان صدر اسلام و دشمن جدي پيامبر صلي الله عليه و آله ) براي وارد شدن بر آن حضرت اجازه خواست . رسول خدا صلي الله عليه و آله با ايراد جمله برادر عشيره چقدر بد است از ناهنجاري عبدالله و نفرت خود از وي خبر داد و بعد فرمود: اجازه دهيد داخل شود. هنگامي كه داخل شد، حضرت او را نشانيد و با خوشروئي و گرمي با وي سخن گفت پس از بيرون رفتنش ، عايشه گفت : يا رسول الله شما درباره او قبل از ورود كلام خوبي نگفتيد، اما وقتي با وي روبرو شديد، با چهره باز و خندان برخورد كرديد؟! پيامبر فرمود: اي عايشه ! شرورترين مردم در روز قيامت كسي باشد كه بخاطر پرهيز و رهائي از شرش ، مورد اكرام و خوش برخوردي واقع شود.
يکصد موضوع 500 داستان / سيد علي اکبر صداقت

مطالب مشابه