شرورترین مردم در قیامت

شرورترین مردم در قیامت

عبدالله بن ابی سلول (یکی از سرسخت ترین منافقان صدر اسلام و دشمن جدی پیامبر صلی الله علیه و آله ) برای وارد شدن بر آن حضرت اجازه خواست . رسول خدا صلی الله علیه و آله با ایراد جمله برادر عشیره چقدر بد است از ناهنجاری عبدالله و نفرت خود از وی خبر داد و بعد فرمود: اجازه دهید داخل شود. هنگامی که داخل شد، حضرت او را نشانید و با خوشروئی و گرمی با وی سخن گفت پس از بیرون رفتنش ، عایشه گفت : یا رسول الله شما درباره او قبل از ورود کلام خوبی نگفتید، اما وقتی با وی روبرو شدید، با چهره باز و خندان برخورد کردید؟! پیامبر فرمود: ای عایشه ! شرورترین مردم در روز قیامت کسی باشد که بخاطر پرهیز و رهائی از شرش ، مورد اکرام و خوش برخوردی واقع شود.
یکصد موضوع 500 داستان / سید علی اکبر صداقت

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید