نامه تسليت پيامبر(ص)

نامه تسليت پيامبر(ص)

معاذن جبل ، از اصحاب باوفاي رسول خدا(ص) بود پسرش از دنيا رفت ، بسيار ناراحت شد، و از فراق او بي تابي مي كرد. پيامبر (ص) براي او نامه اي نوشت ، و در آن نامه پس از حمد و ثناي الهي و اقرار به يكتائي خدا، چنين نگاشت : شنيده ام در مورد مرگ فرزندت ، جزع و بي تابي مي كني ، و بي تابي در مورد موضوعي كه قضاي الهي بر آن تعلق گرفته است ، اين امانت را به تو سپرد و تا مدّت فرا رسيدن اجلش ، از وجود او بهره مند شدي ، و در وقت تعيين شده ، امانتش را از تو گرفت ، انا لله و انا اليه راجعون لا يحبطن جزعك اجرك … :همه ما از آن خدائيم و به سوي او باز مي گرديم ، مراقب باش كه مبادا پاداش خود را، بر اثر بي تابي ، پوچ و نابود كني ، اگر پاداش عظيم صبر و تسليم در برابر رضاي خدا در مصيبت فراق فرزندت را بداني ، خواهي فهميد كه مصيبت تو در برابر آن همه پاداش ، بسيار ناچيز است . واعلم ان الجزع يرد ميتا، و لا يدفع قدرا… :و بدان كه جزع بي تابي ، جلو مرگ را نمي گيرد، و تقدير الهي را دفع نمي كند، بنابراين صبر و بردباري خود را نيكو گردن ، و به وعده الهي اميدوار باش ، و در برابر امور حتمي و قضا و قدر خداوند كه براي همه مخلوقاتش ، اندازه گيري نموده است ، اندوه مخور والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
داستان دوستان / محمد محمدي اشتهاردي

مطالب مشابه